Anda di halaman 1dari 1

PK09 Pengurusan Pusat Sumber

PK 01/2
STATUS PELAKSANAAN PROGRAM SAINS FAIR 2015

1. Tajuk Program : Sains fair 2015

2. Tarikh Pelaksanaan : 29 MARCH 2015

3. Aktiviti yang dijalankan : 1 ) menjalankan pelbagai jenis eksperimen


2 ) penerangan eksperimen yang dijalankan

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan Ya ( ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Mengadakan promosi yang lebih awal pada peringkat sekolah untuk


meningkatkan lagi pengetahuan murid-murid terhadap program Sains Fair.

Disediakan oleh : Disahkan :

.................................. ...............................
(K.Sanmuga) (R.Velamah)
Setiausaha Guru besar
Program Sains Fair 2015 SJK (T) Mersing.
SJK (T) Mersing.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00