Anda di halaman 1dari 13

TUGASAN UNDANG-UNDANG

rubrik saya dalam tugasan ini

1. pengenalan - struktur tugasan, objektif, konsep


2. teori undang-undang semulajadi ( abadi ) , teori keadilan
3. undang-undang dengan standard moral
4. proses pembentukan undang-undang
5. undang-undang yang dipilih
6. kesimpulan
7. bibliografi

mohon pencerahan madam... terima kasih

Selamat sej ahtera puan. Saya masih tak faham apakah jenis
undang-undang yang perl u dipilih? Adakah undang-undang sivil
atau jenayah? Bagaimana pula dengan proses pembentukkan
undang-undang pula, adakah ianya tentang undang-undang yang
telah dipili h berkenaan. Mohon puan jelaskan lagi.S ekian, terima
kasih.

Sudahkah anda meruj uk kepada penerangan saya untuk setiap


rubrik juga disediakan contoh berkaitan, sangat jelas. Undang-
undang yang di pilih bol eh meruj uk kepada apa jua jenis undnag-
undang termasuk sivil atau jenayah. Fahami setiap kehendak rubrik
dan berpandukan contoh yang tel ah saya berikan.

Teruskan bertanya sekiranya masih memerlukan sebarang bantua

Semoga sudah sedikit banyak memahami kehendak soalan tugasan


dan dapat mengikuti penerangan yang telah saya berikan terhadap
setiap rubrik tugasan. Teruskan bertanya sekiranya memerlukan
sebarang bantuan, saya akan cuba membantu

adakah hubungan antara undang undang dengan nilai sosial kita kita boleh buat
yang bertentangan. maksudnya undang undang yang agak kurang logik. sebagai
contoh kes rompak dan mangsa rompak atau kes rogo dan mangsa rogol seperti
mana yang berlaku dinegara kita masa kini.. mohon pencerahan. terima kasih
Saya sarankan menggunakan contoh perhubungan yang selaras
antara undang-undang dan moral, sebab kal au ikut pemahaman
kepada persoalan tugasan dan rubriknya ia bertanya tentang
perhubungan antara undang-undang dan moral. Contoh pertindi han
yang saya berikan dalam ruangan tersebut sekadar makl umat agar
pelajar memahami konsep perhubungan antara undang-undang dan
moral dengan jelas dal am pelbagai sudut

Antara ciri/sifat undang-undang adalah:

Consistent (tetap) tiada bantahan di dalam peruntukkan

Universal (umum) dapat dipakai oleh semua orang yang menghadapi


keadaan/situasi yang sama

Published (diterbitkan/dicetak) ditulis, dicetak dan dapat dicapai oleh semua


orang

Accepted (diterima) biasanya di patuhi oleh masyarakat

Enforced (dikuatkuasakan) Melanggar undang-undang, sekira berjaya


dibuktikan akan menerima hukuman

Lima Ciri Undang-undang

Ciri ciri dan Penerangan


Konsisten
Keperluan untuk bertindak atau tidak bertindak hendaklah konsisten untuk
menjadi undang-undang. Sebagai contoh, jika terdapat dua keperluan yang
bercanggah antara satu sama lain, kedua-dua keperluan tidak boleh ditakrifkan
sebagai undang-undang kerana seseorang pasti tidak dapat mematuhi kedua-
duanya sekali.

Universal
Keperluan untuk bertindak atau tidak bertindak hendaklah juga bersifat universal
iaitu dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki sifat yang sama serta
menghadapi set keadaan yang sama.

Diterbitkan
Keperluan untuk bertindak atau tidak bertindak hendaklah diterbitkan dan dicetak
supaya semua orang dalam masyarakat dapat mengaksesnya walaupun tidak
semua mempunyai masa untuk membaca atau memahami segala yang
diterbitkan. Walau bagaimanapun, ahli profesional terlatih seperti peguam boleh
diminta untuk menterjemah dan menerangkan mana-mana undang-undang. Oleh
itu, kejahilan terhadap undang-undang bukan suatu alasan yang boleh diterima.

Diterima
Keperluan untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara yang ditetapkan
hendaklah dipatuhi. Jika terdapat anggota masyarakat yang tidak mengikuti
undang-undang secara sukarela, mereka akan dipaksa supaya mengikutinya.

Dikuatkuasakan
Keperluan untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara tertentu hendaklah
dikuatkuasakan. Anggota masyarakat hendaklah faham bahawa mereka akan
dipaksa mematuhi undang-undang jika mereka enggan patuh dengan sukarela.
Setiap orang hendaklah sedar bahawa jika mereka melanggar undang-undang,
mereka akan kehilangan kemudahan, masa, wang, kebebasan atau nyawa
apabila pelanggaran mereka diketahui dan dibuktikan. Terdapat elemen yang
mendesak pada undang-undang. Ia juga mempunyai elemen yang menentukan
kerana ia menetapkan apa yang akan berlaku sekiranya kita tidak mematuhi
peraturan.

Pengertian undang-undang

Undang-undang diadakan untuk faedah masyarakat. Dengan perkataan lain,


adanya undang-undang dapat menjamin ketertiban masyarakat; ia bererti orang
dapat hidup dengan lebih bahagia. Tujuan utama undang-undang bukan untuk
menghukum walaupun biasanya bila orang melanggar undang-undang, mereka
harus dihukum

Apa itu Undang-Undang?

Undang-undang merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti
oleh ahli-ahli masyarakat. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara. Jika
peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut
mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah/polis. Peraturan ini biasanya
dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja
dan bersosial antara satu sama lain. Kadangkala, undang-undang juga dibuat
oleh sekumpulan orang yang berfikiran sama.

Sixthformlaw.info pula mendefinisikan undang-undang seperti berikut:

It is possible to describe law as the body of official rules and regulations,


generally found in constitutions, legislation, judicial opinions, and the like, that is
used to govern a society and to control the behaviour of its members, so Law is a
formal mechanism of social control. Legal systems are particular ways of
establishing and maintaining social order.

Saya setuju dengan kedua-dua definisi di atas. Undang-undang dicipta supaya


manusia boleh hidup dengan aman dan harmoni di dalam satu-satu masyarakat.
Cuba bayangkan sekiranya tiada undang-undang di muka bumi ini dan manusia
dibenarkan berbuat apa sahaja yang mereka sukai, tentu keamanan dan
kedamaian tidak akan wujud. Sedangkan dengan pelbagai undang-undang yang
ada pun manusia boleh berperang dan membuat pelbagai kerusakan, ini pula
jika tiada undang-undang!

Allah sememangnya menjadikan kita ini makhlukNya yang memerlukan panduan


dan peraturan. Itulah sebabnya diturunkan Al-Quran dan Kitab-kitabNya yang
lain yang di dalamnya terkandung Syariat yang boleh membimbing manusia ke
arah keamanan dan kesejahteraan. Para Nabi dan Rasul pula diturunkan
sebagai contoh bagaimana seharusnya manusia menjalani syariat tersebut.

Mahasuci Allah yang Maha Besar, selamat dan sejahteralah manusia yang
berpegang kepada SyariatNya. Sesungguhnya janji Allah itu senantiasa benar!

Pengenalan tentang maksud dan ciri-ciri undang-undang: Pengenalan


memberikan penerangan yang sangat jelas tentang maksud dan ciri-ciri undang-
undang

Pertindihan Antara Undang-Undang & Moral:


Kadang-kadang undang2 diperlukan, sering kali moral standard dan undang-
undang jalan seiringan/bertindihan. Sebagai contoh: rompakan adakan sesuatu
tindakan yg mencabul/menyalahi undang-undang dan standard moral
masyarakat Terdapat juga moral standard yang tidak mempunyai kedudukan
undang-undang. Kita sering kali berdusta tetapi undang-undang tidak memaksa
utk kita mengatakan kebenaran kecuali apabila berada di dalam mahkamah
Keperluan undang-undang lebih cenderung kepada perkara yg negatif,
sementara moral standards seringkali kepada perkara positif. kita dilarang untuk
memukul, mencuri atau mengfitnah orang lain, tetapi tidak ada undang-undang
memujuk masyarakat untuk menyelamatkan kanak-kanak yang lemas.

Perhubungan Antara Undang-undang & Standard Moral:

Kesimpulan 3: Tuntutan undang-undang seringkali ketinggalan di belakang


kehendak moral masyarakat. Perhambaan pastinya satu contoh yg paling
menjijikkan tetapi diskrimasi seks dan bangsa, pencemaran alam sekitar dan
rasuah semuanya boleh dinyatakan sebagai masalah moral yg lambat
disembuhkan oleh perundangan. Mereka(pendokong kedaulatan undang2)
mendakwa undang2 berkaitan pengawalan diskriminasi, pencemaran dan rasuah
lambat laun akan disahkan/diluluskan.

Perhubungan Antara Undang-undang & Standard Moral:

Kesimpulan 2: Tuntutan undang-undang biasanya ke arah negatif,


manakala ukuran moral biasanya agak positif. Menurut undang-undang
kita tidak boleh menyerang, merosak atau mencemar nama baik antara
satu sama lain tetapi tidak semestinya dituntut utk menolong org malah
dlm keadaan yang ekstrim sekalipun. Tiada undang2 cthnya yg
menyatakan bahawa kita mesti menolong kanak-kanak yang lemas. Di
sini ukuran moral masyarakat boleh dijadikan panduan. Sudah pasti
99.9% warga dewasa dlm mana2 negara akan pergi menyelamat seorang
kanak2 yang lemas bergantung kepada kemampuan mereka.

Penerangan:
Perhubungan Antara Undang-undang dan Standard Moral:
Kesimpulan 1: Tuntutan undang-undang mungkin bertindih dengan ukuran moral
masyarakat, tetapi ia tidaklah benar-benar sama. Untuk lebih jelas, seseorang
yang melanggar undang-undang dengan melakukan rompakan juga melanggar
ukuran moral kerana mencuri. Begitu juga adalah mudah utk menyatakan
bahawa undang-undang berkaitan perlakuan seksual, penyalahgunaan dadah,
penipuan produk dan mematuhi kontrak adalah sama dengan kepercayaan
moral yang mungkin dipegang oleh kebanyakan org dlm masyarakat.

RUJ: Kesan Undang-undang Yang Bertentangan Dengan Moral:

Jika terdapat undang-undang yang bertentangan dengan moral, maka dengan


sendirinya undang-undang terpaksa dipatuhi. Penguatkuasaan undang-undang
dilaksanakan oleh sekumpulan manusia atas jawatan penguatkuasa undang-
undang, seperti polis dan pegawai penguatkuasa yang dilantik oleh
autoriti.Berbeza dengan moral yang kita sedia maklum, penguatkuasaannya
adalah pada hati sanubari individu itu sendiri. Dalam undang-undang, kita dapati
aspek kasih sayang, belas kasihan tidak dipertimbangkan kerana setiap
peraturan dan hukuman ke atas pelanggaran peraturan sudah ditetapkan dan
mesti dipatuhi. Oleh itu, aspek moral amat mustahak untuk dipertimbangkan
semasa meluluskan sesuatu undang-undang.

Kita boleh melangkaui peraturan-peraturan asas dalam undang-undang ketika


membuat keputusan atau tindakan tetapi kita tidak boleh melepasi undang2
kerana dengan berbuat demikian kita melanggar kehendak majoriti rakyat. Kita
hidup dalam masyarakat demokrasi, sekiranya kita tidak menyetujui sesuatu
yang kita terpaksa lakukan, maka kita harus mendapatkan majoriti para pengundi
untuk meluluskan undang-undang utk menghalang tindakan tersebut. Namun
sebelum ia dicapai, kita harus mematuhi kehendak majoriti rakyat.

RUJ: MAKSUD PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Jaminan kesejahteraan kehidupan antara peraturan-peraturan yang diterima oleh


manusia keseluruhannya dipatuhi. Dalam konteks ini, peraturan yang
dimaksudkan ialah peraturan moral dan undang-undang. Undang-undang lahir
daripada kepatuhan individu terhadap autoriti yang sah, manakala moral
ditentukan oleh akal atau pandangan manusia dan ia tidak ditulis, dicatat dan
tidak dikuatkuasakan oleh mana-mana pihak. Ia bersifat nisbah terikat oleh masa
dan waktu.

Kesimpulan Kriteria 2:

Penerangan tentang hubungan antara undang-undang dengan standard moral


dengan contoh yang relevan

Penerangan tentang hubungan antara undang-undang dengan standard moral :


Menerangkan secara sangat jelas hubungan berkenaan dengan contoh-contoh
yang relevan

.sya masih keliru lagi tentang proses pembentukan undang2..adakah di bahagian


rubrik bahagian 3 ini sya masukkan undang2 yang sya pilih sahaja atau
menyeluruh.. atau pun dibahagian rubrik yang ke2 sya selitkan undang-undang
yang dipilih

Terlebih dahulu, terima kasih atas penyertaan dalam ruangan forum


ini dan semoga ianya diteruskan untuk mendapat manfaat daripada
bahan-bahan perkongsian. Merujuk kepada soal an, pada rubrik ini
dikehendaki membi ncangkan tentang proses-proses pembentukan
undang-undang iaitu:

1. Individual Process
2. Group Process
3. Social Process
4. Political Process

Saya sarankan juga baca terlebih dahul u modul topik 4 yang


berkaitan untuk memahami kehendak soalan secara keseluruhan,
baru dapat gambaran apa yang sepatutnya dimasukkan dalam isi
tugasan. Fahami juga setiap penerangan rubrik satu persatu
beserta contoh yang telah saya poskan sebel um ini, semuanya
boleh membantu
Undang-undang telah dirumuskan dari berbagai proses seperti yang dinyatakan
dibawah.

Individual process - Proses ini melibatkan pendirian norma individu (individual


norms), kepercayaan (belief) dan nilai (values) di dalam undang-undang

Group process Setiap masyarakat mempunyai latarbelakang atau


persekitaran yang tergabung jalin hasil daripada:

- Ajaran agama
- Tradisi budaya
- Kedudukan ekonomi
- Pembangunan teknologi
- Organisasi sosial
- Proses Politik

Social process Perubahan di dalam norma (norms), kepercayaan (belief) dan


nilai (values) akan memberikan kesan yang ketara di atas undang-undang

Political process Wakil yang dilantik/dipilih dengan rasmi adalah


bertanggungjawab untuk membuat rumusan mengenai undang-undang di dalam
sistem yang diwakili.

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MELALUI PROSES INDIVIDU


Terdapat empat faktor membentuk etika individu pertama pengaruh keluarga,
kedua pengaruh rakan sebaya, ketiga pengalaman hidup, keempat nilai peribadi,
kelima faktor situasi. Setiap Individu dalam dunia ini terdapat pelbagai keinginan,
kehendak dan mempunyai pendapat dan pandangan sendiri terhadap undang-
undang.

Dalam ukuran moral terdapat tiga ciri, pertama kebiasaan, kedua kepercayaan,
dan ketiga ialah nilai. Apabila seseorang individu melakukan kesalahan secara
sengaja ataupun tidak mereka akan dikenakan denda yang telah dikuatkuasakan
oleh kerajaan. Terdapat contoh yang boleh dikaitkan dengan proses individu,
contohnya seperti kesalahan mencabul. Kurang ajaran agama atau pun mereka
sendiri yang tidak beretika. Setiap agama mahu kan kedamaian dalam
kehidupan, berbuat baik sesama manusia. Ia boleh di sabitkan kesalahan di
bawah seksyen 354 kanun keseksaan bagi mencabul murid sekolah. Kes
mencabul ini difailkan sebanyak 2506 melibatkan kanak-kanak. Individu yang
melakukan kesalahan tersebut bertindak tanpa memikirkan perasaan orang lain,
dia tidak mempunyai pegangan hidup yang baik dan beretika. Nilai hidup yang
lebih kepada kesengsaraan yang di pilih oleh individu tersebut berbanding
dengan keselesaan yang sedia ada.

Maka pada peringkat proses individu, seseorang itu akan mula membina
pendirian(norma,kepercayaan dan nilai) terhadap kes dengan diengaruhi oleh
lima factor seperti di atas. Di akhir proses, suatu standard(piawai) moral
terhadap sesuatu tindakan(seperti cth kes di atas atau kes membuang bayi)
akan dibentuk pada diri individu berkenaan. Dengan erti kata lain, satu undang-
undang akan terbentuk melalui proses individu tersebut.

BAHAN RUJUKAN:

Proses Individu

Terdapat empat faktor membentuk etika individu pertama pengaruh keluarga,


kedua pengaruh rakan sebaya, ketiga pengalaman hidup, keempat nilai peribadi,
kelima faktor situasi. Setiap Individu dalam dunia ini terdapat pelbagai keinginan,
kehendak dan mempunyai pendapat dan pandangan sendiri terhadap undang-
undang. Mereka berhak untuk mendapatkan kebebasan yang tidak melanggar
etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh agama ataupun undang-undang.
Walaupun tiada sistem etika yang sesuai tetapi terdapat lima sistem yang boleh
digunakan sehingga sekarang. Dengan adanya penubuhan Pertubuhan Bangsa-
bangsa Bersatu (PBB) ditubuhkan pada 24 Oktober 1945 bagi menjaga hak
asasi manusia serta menyatupadukan penduduk dunia. Dalam ukuran moral
terdapat tiga ciri, pertama kebiasaan, kedua kepercayaan, dan ketiga ialah nilai.
Apabila seseorang individu melakukan kesalahan secara sengaja ataupun tidak
mereka akan dikenakan denda yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan.
Contohnya apabila seorang lelaki dan seorang perempuan duduk berdua-duaan
di kawasan gelap yang mengundang kan pelbagai tanggapan yang negatif dan
boleh disabitkan kesalahan berkhalwat. Daripada segi hukum agama Islam
kesalahan tersebut berdosa, dan dari segi undang-undang mereka akan didenda
di bawah Seksyen27(a) dan (b) Akta kesalahan jenayah syariah. Menjadi
kebiasaan mereka melakukan kesalahan dengan sengaja kerana mengundang
situasi yang membolehkan orang lain memberi tanggapan yang negatif. Kurang
kepercayaan terhadap agama dan tidak memikirkan risiko yang bakal diterima.
Tiada nilai moral dalam diri mereka. Ini termaksud dalam sistem pertama
undang-undang semula jadi, ketua agama berkata jika kita ingin dicintai kita
mesti mencintai orang lain. Aturan emas dalam teologi Kristian membuat kepada
yang lain jika anda ingin orang lain buat kepada anda.
Terdapat contoh lain yang dikaitkan dengan proses individu, contohnya seperti
kesalahan mencabul. Kurang ajaran agama atau pun mereka sendiri yang tidak
beretika. Setiap agama mahu kan kedamaian dalam kehidupan, berbuat baik
sesama manusia. Ia boleh di sabitkan kesalahan di bawah seksyen 354 kanun
keseksaan bagi mencabul murid sekolah. Kes mencabul ini difailkan sebanyak
2506 melibatkan kanak-kanak. Individu yang melakukan kesalahan tersebut
bertindak tanpa memikirkan perasaan orang lain, dia tidak mempunyai pegangan
hidup yang baik dan beretika. Nilai hidup yang lebih kepada kesengsaraan yang
di pilih oleh individu tersebut berbanding dengan keselesaan yang sedia ada.
Bagi sistem teori adil pembahagi, undang-undang yang sedia ada bersifat tidak
adil kepada individu yang terbabit dalam satu insiden yang disengajakan.
Sekiranya seorang lelaki telah melakukan zina dengan seorang gadis di bawah
umur. Mereka melakukannya dengan sukarela tanpa paksaan tetapi apabila
ditangkap oleh pihak berkuasa, pihak perempuan akan terlepas kerana dia di
bawah umur, manakala lelaki tersebut ditahan di tuduh merogol dan disabitkan
kesalahan di bawah seksyen 376 kanun keseksaan. Sebanyak 6963 kes rogol
yang telah difailkan dari tahun 2008 hingga Ogos 2012 telah Ini menunjukkan
undang-undang tidak adil di bahagian pihak lelaki, walaupun begitu dari sudut
agama perempuan tersebut juga telah melakukan dosa yang besar dan akan
mendapat balasan. Sistem ini sukar di gunakan bagi mengadili sesuatu dan
memuaskan hati semua pihak

RUJ: Pembentukan Undang-undang:

Undang-undnag dibentuk melalui serangkaian proses iaitu: 1. Proses individu-


setiap individu mempunyai set norma, kepercayaam dan nilai-nilai yang akan
membentuk ukuran moralnya yang tersendiri. 2. Proses-proses kumpulan
3.Proses-proses sosial-manusia dengan norma, kepercayaan dan nilai yang
sama cenderung utk bergabung dlm kumpulan2 kecil, adalah fitrah utk menyertai
orang-orang lain yg mempunyai pandangan yg sama. 4. Proses2 politik-proses2
politik di mana norma, kepercayaan dan nilai dipegang oleh organisasi,
kumpulan2 dan individu2 di institusikan menjadi undang2 pada asasnya boleh
dilihat sebagai kaedah2 utk menyelesaikan konflik

Contoh Penilaian tentang Proses Pembentukan Undang-undang kepada


Undang-undang yang dipilih:

UNDANG-UNDANG, MORAL DAN ETIKA

Sekiranya masalah etika menjadi terlalu besar, undang-undang boleh digunakan


untuk menguruskan masalah ini. Masyarakat tidak boleh bergantung kepada
keputusan umum sebagai etika sahaja dan dijadikan dilemma. Oleh itu Satu set
peraturan dibentuk secara menyeluruh mengenai tingkahlaku masyarakat bagi
mewujudkan kesan yang baik kepada masyarakat dan ia dipanggil undang-
undang (Genfa, 2008). Terdapat lima ciri-ciri undang-undang iaitu;
Merokok di sekolah
Merokok disekolah adalah dilarang dari segi etika dan moral kerana ia
menyebabkan pengarush yang tidak sihat kepada pelajar-pelajar tetapi ramai
juga guru-guru, ibubapa beranggapan bahawa merokok masih tidak salah. Aspek
moral pula melihat ia sebagai tidak bermoral dan mengundang kurang selesa
kepada pelajar yang terpengaruh dan ingin mencuba. Sekiranya ini berlanjutan
maka batasan unang-undang boleh dilaksanakan speerti Seksyen 32B
Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Iaitu seseorang yang
didapati merokok di tempat awam boleh didenda dan dihukum berdasarkan
seksyen berkenaan.

Membuang sampah merata-rata

Membuang sampah juga bukanlah satu kesalahan tetapi lebih kepada masalah
moral dan etika. Membuang sampah atau membiarkan sampah adalah sikap
tidak bermoral seperti mencampakkannya dari kenderaan atau membiarkan
sampah di pondok rehat atau membiarkan sampah di atas meja makan di
kawasan Rehat dan Rawat (R&R) dan begitu juga disekolah. Tetapi apabila ia
dibiarkan berleluasa maka kawasan berkenaan akan kotor dan menjijikkan.
Sebagai pilihan moral bagi mengatasi permasalah sebegini maka Seksyen 47
Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 dan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan
Pembersihan Awam (Akta 672) boleh digunakan oleh Kerajaan Tempatan, dewan
Bandaraya dengan memberikan denda kepada pembuang sampah yang tidak
beretika.

Memiliki bahan lucah

Telefon bimbit, komputer, dan ipad adalah hak milik peribadi dan bukanlah
kegunaan bersama, oleh itu tidak ada sesiapa jua yang tahu kandungan telefon
bimbit, komputer bimbit dan ipad. Menceritakan dan menunjukkan bahan lucah
juga hanya pada kesalahan moral sebagai tidak bermoral,, moral yang rendah
dan tidak beretika dalam kehidupan social. Tetapi sekiranya ia tidak dibendung ia
membawa kepada implikasi agama dan gangguan seksual serta gangguan
sosial. Oleh itu sebagai pilihan moralnya Seksyen 922 Kanun Keseksaan
(menyimpan video lucah) dan Seksyen 5 (1) ( a ) Akta Penapisan Filem 2002
(memiliki video lucah) bagi mengatasi permasalaha tersebut. Konteks undang-
undang sudah jelas, ia adalh sebagai jalan terakhir apabila perbuatan tidak
bermoral dilakukan secara berterusan dan undang-undang adalah jalan sebagai
hukuman dan dendaan yang tidak ada pada prinsip moral dan etika.

Mencuri

Tidak ada di Malaysia yang menggalakkan kegiatan mencuri malah ia adalah


satu kesalahan moral, etika dan undang-undang yang serius. Kesalahan mencuri
mengundang tidak selesa pada masyarakat kerana haknya diolucutkan oleh
orang lain kerana perbuatan mencuri. Bagi pelajar, walaupun kesalahan mencuri
pensil itu tidak serius tetapi ia adalah tidak bermoral dan beretika. Apabila ia
telah mencapai tahap melebihi umur juvana, maka akta 574 seksyen 378
Kesalahan Mencuri dan seksyen 379 Seksaan bagi Kesalahan Mencuri boleh
digunakan sebagai membendung aktiviti mencuri.

KESIMPULAN
Secara kesimpulannya,"etika" sebagai "disiplin berurusan dengan apa yang baik
dan buruk dan dengan kewajipan moral dan kewajipan. Ia menentukan apabila
sesuatu perbuatan moral atau tidak bermoral, betul atau salah. Melalui
kehidupan beretika seseorang itu boleh melakukan perbuatan yang baik tetapi
dalam masa yang sama sekiranya ia tidak beretika banyak perlara tidak bermoral
dilakukan. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi etika peribadi bermula
dengan pengaruh keluarga (Family Influence), pengaruh rakan (Peer Influence),
pengalaman hidup (Life Experince), nilai peribadi dan prinsip oral (Personal
values and Morals) dan faktor situasi (Situational Factors).
Perbincangan etika ini diulas lebih lanjut dalam tiga faktor di atas iaitu pengaruh
keluarga (Family Influence), pengaruh rakan (Peer Influence), pengalaman hidup
(Life Experince). Pengalaman sebagai guru disekolah dapat melihat bahawa
pengaruh keluarga terhadap aktiviti merokok, tidur semasa belajar, ketika berada
di kantin dan ketika bertutur bersama rakan dan guru atau orang yang lebih tua
adalah amat ketara sekali manakala rakan pula mempengaruhi pelajar dalam
aspek ponteng sekolah, bermain semasa belajar, menipu atau berbohong
kepada guru, keluarga dan ahli masyarakat serta menyahut cabaran yang
mengundang bahaya kepada individu berkenaan. Pengalaman hidup pelajar
seperti meludah, membuang sampah, mencuri dan memiliki bahan lucah adalah
sesuatu perbuatan yang tidak beretika dan boleh mengundang kepada aspek
pematuhan undang-undang.
Undang-undang yang dilaksanakan oleh ahli masyarakat itu mestilah konsisten,
menyeluruh, telah diwartakan, boleh diterima oleh seluruh ahli masyarakat dan
dikuatkuasakan setelah diwartakan. Peraturan yang ditetapkan oleh undang-
undang adalah sebagai membendung dan melakukan halangan daripada
perbuatan tidak bermoral dan tidak beretika daripada terus berpanjangan dan
kekal dilaksanakan. Undang-undang ini menjadikan seseorang akan lebih
beretika dan bermoral apabila dikenakan hukuman dan tindakan undang-
undang. Tindakan undang-undang kepada perokok, membuang sampah,
mencuri dan memiliki bahan lucah pada asasnya bukanlah satu jenayah berat
dan lebih kepada nilai etika sahaja tetapi apabila ia berpanjangan dan
melakukan sesuatu yang kerap serta tidak boleh lagi diterima oleh masyarakat
maka undang-undang memainkan peranan penting bagi memastikan
keharmonian masyarakat dapat dipertahankan. Sekiranya merokok, membuang
sampah dan memiliki bahan lucah boleh diterima oleh masyarakat sebagai
amalan dan kebiasaan dan sudah ada mekanisma penerimaan seperti pekerja
memungut sampah, maka merokok, membuang sampah dan memiliki bahan
lucah boleh diterima sebagai bukan tindakan undang-undang tetapi lebih kepada
tidak beretika dan tidak bermoral sahaja tetapi oleh kerana ia diterima sebagai
norma, perjalanan hidup masyarakat boleh diteruskan.

Anda mungkin juga menyukai