Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 1 2017

1
Minggu Tajuk / Bidang Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan
1
3 - 6/1 Program Transisi

2 Program Transisi
9 -13/1

3 Program Transisi
16 20/1

4 1. Kepercayaan Kepada 1.1 Mengetahui Pada akhir pembelajaran murid dapat :


23 - 27/1 Tuhan.
( 28 - 29/1 ) Keunikan Alam
TAHUN BARU 1.1.1 Menyatakan keadaan alam B1D1E4
CINA. Keyakinan wujudnya di kawasan tempat tinggal. B2D1E2
Tuhan sebagai pencipta 1.1.2 Menceritakan kepelbagaian B3D1E1
alam dan mematuhi segala ciptaan Tuhan.
5
31/1 1/2 suruhanNya berlandaskan 1.1.3 Menghargai alam ciptaan Tuhan. B4D1E3
( 1/2 ) pegangan agama masing- 1.1.4 Melibatkan diri dalam menjaga
HARI WILAYAH masing selaras dengan
PERSEKUTUAN keindahan alam. B5D1E1
prinsip Rukun Negara. 1.1.5 Mengamalkan sikap menghargai B6D1E1
alam ciptaan Tuhan.
6
6 - 10/2

7 2. Baik Hati. 2.1 Membantu Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


13 - 17/2
keluarga. 2.1.1 Menceritakan sifat baik hati yang B1D1E4
Kepekaan terhadap ada pada diri. B2D1E3
perasaan dan kebajikan diri 2.1.2 Menyenaraikan cara membantu B3D1E1
8 sendiri dan orang lain keluarga. B4D1E2
20 - 24/2 dengan memberi bantuan 2.1.3 Menyedari perasaan ahli keluarga
dan sokongan moral secara yang memerlukan bantuan. B5D1E1
tulus ikhlas. 2.1.4 Menghulurkan bantuan kepada ahli B6D1E1
9
keluarga.
27/2 -3/3 2.1.5 Menunjukkan cara membantu
2 keluarga.
3

Anda mungkin juga menyukai