Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran dan Kelas: Dunia Sains dan Teknologi / Tahun 3 Rafflesia

Tema /Tajuk: Sains Fizikal

Tarikh: 18 Julai 2017 / Ahad

Masa: 12.15-1.15 tengah hari

Bilangan murid: 33 orang

Standard Kandungan: 5.2. Mereka cipta objek berasaskan penggunaan


magnet.
Standard Pembelajaran: 5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam
kehidupan.
5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
penulisan, TMK atau lisan

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, murid dapat:

1. Memberikan 4 contoh kegunaan magnet dalam


kehidupan.
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 kegunaan
magnet di dalam peta bulatan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Kreativiti dan inovasi

Sikap Saintifik dan Nilai Murni: Bekerjasama, berfikir secara rasional,berani mencuba.

Bahan Bantu Mengajar: Video, gambar, mini whiteboard, pen marker,


komputer riba.

Kemahiran Sainstifik: Memerhati, berkomunikasi, membandingkan dan


membezakan, meramal

Pengetahuan sedia ada: Murid mempunyai pengetahuan asas mengenai


magnet.

Strategi/Pendekatan: Penggunaan teknologi

Aktiviti : Penyelesaian masalah, perbincangan, sumbang saran.


Kemahiran Berfikir: Mengumpul dan mengelaskan, membanding dan
membeza, menghubungkait

Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran:


Fasa/ Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Pembelajaran

1. Guru 1. Guru menayangkan sebuah video


menayangkan
Set Induksi bekaitan magnet. BBM :
sebuah video
(5 minit) berkaitan magnet 2. Guru bertanyakan bertanya kepada Video, komputer
di hadapan kelas.
murid apa yang dapat mereka lihat riba
2. Guru bertanyakan
soalan kepada di dalam video.
murid:
Strategi / Teknik:
Contoh: Penyoalan, TMK
1. Apakah yang
dapat anda
lihat dalam Kemahiran :
video ini?
2. Mengapakah Komunikasi,
ianya terjadi? meramal

Nilai :
Berani,
menghargai.

Pencetusan 1. Guru menayangkan beberapa Strategi/ Teknik:


Tayangan gambar
idea keping gambar berkaitan kegunaan Penerangan, TMK
kegunaan magnet.
(10 minit) magnet di dalam kehidpan
Contoh: seharian.
KPS: Memerhati,
1. Butang beg 2. Murid diminta menyebut secara
2. Pelekat nota berkomunikasi,
3. Pintu peti sejuk lisan beberapa objek lain yang
menggunakan magnet. BBM: magnet
Penstrukturan Aktiviti Kumpulan: 1. Guru meminta murid untuk Strategi/ Teknik:
semula idea berbincang di dalam kumpulan Aktiviti
Menyenaraikan
(30 minit) dan menyenaraikan 4 peralatan berkumpulan,
peralatan lain yang
yang menggunakan magnet untuk inkuiri penemuan
menggunakan magnet
berfungsi.
untuk berfungsi.
2. Guru mengagihkan mini
whiteboard kepada setiap KPS :
Gallery Walk:
kumpulan bersama pen marker. Memerhati,
Guru menjalankan
3. Murid menyenaraikan 4 objek mengumpul dan
aktiviti ini supaya
yang menggunakan magnet di mengelas
dapat menambah
atas mini whiteboard di dalam
senarai objek magnet
bentuk PETA BULATAN. BBM:
ke dalam senarai
4. Aktiviti gallery walk dijalankan Mini whiteboard,
mereka.
bagi membenarkan murid melihat pen marker
objek magnet yang telah
disenaraikan oleh kumpulan lain. SSNM :
5. Selepas itu, murid diminta untuk Kerjasama, kreatif ,
menambah objek yang mereka sistematik,
dapati dari kumpulan lain ke berkongsi
dalam senarai kumpulan mereka.
6. Murid membentangkan hasil
dapatan masing-masing.

Aplikasi idea Lembaran Kerja 1. Guru memberikan lembaran kerja Strategi/ Teknik:

(10 minit) mengenai kegunaan magnet dalam Penyoalan,


kehidupan seharian. penerangan
KPS :
Meramal,
memerhati
KB:
Menghubungkait,
membezakan,
meramal
ABM:
Lembaran kerja
Refleksi / Kesimpulan 1. Guru membuat kesimpulan KPS : Komunikasi
penutup
pemmbelajaran. pembelajaran sebagai
(5 minit)
pengukuhan kepada murid- SSNM :
murid. Bersyukur

2. Guru mengaitkan kekuatan


magnet dalam kehidupan
seharian.
NAMA: TARIKH:
KELAS:

NAMA: TARIKH:
KELAS: