Anda di halaman 1dari 2

BAHASA TAMIL PEMAHAMAN TAHUN 5 (2017)

KELEMAHAN YANG DIKESAN AKTIVITI TEMPOH TINDAKAN


PENAMBAH BAIKAN JAN FEB MAR AR 1
Murid tidak memahami kehendaksoalan. Menggalakkan murid membaca dengan
sebutan betul.
Murid tidak dapat menjawap soalan petikan Murid diberi banyak latihan berdasarkan
diberi petikan

BAHASA TAMIL PENULISAN TAHUN 5 (2017)


KELEMAHAN YANG DIKESAN AKTIVITI TEMPOH TINDAKAN
PENAMBAH BAIKAN JAN FEB MAR AR 1
Murid membuat kesalahan ejaan .Memberi latihan ejaan .
dan struktur dalam membina ayat.
.Memperbanyakan latihan membina ayat.

Murid membina ayat yang tidak .Mengalakan murid membina ayat pendek
lengkap/gramatis. (5-6pp)mudah dan betul

Murid tidak dapat menulis karangan .Mengalakan murid menulis karangan


bergambar dengan baik.
BAHASA TAMIL PEMAHAMAN TAHUN 5 (2017)

KEKUATAN YANG DIKESAN AKTIVITI TEMPOH TINDAKAN


PENGUKUHAN JAN APR - JUL - OKT -
-MAR JUN SEP NOV
Murid dapat mengafal dan meguasai bahagian(seiyul) Melafazkan seyyul setiap hari
sebelum pdp mula.
Melatihtubi soalan-soalan ( ilakkanam ) Menjawap contoh soalan bertajuk
(upsr)
Murid minat dan membuat pembelajaran kendiri Mengalahkan murid membaca bahan
tambahan (majalah)
Adanya FAIL latihan khas untuk mengulangkaji

BAHASA TAMIL PENULISAN TAHUN 5 (2017)

KEKUATAN YANG DIKESAN AKTIVITI TEMPOH TINDAKAN


PENGUKUHAN JAN APR - JUL - OKT -
-MAR JUN SEP NOV
Murid dapat menulis karangan bertajuk bebas dengan Mengadakan ujianmenulis karangan
kurang memuaskan. Dua minggu sekali.
Tulisan segelintir murid kemas dan boleh membaca Mengadakan latihan tulisan setiap
minggu
Murid membina ayat yang tidak lengkap/gramatis. .Mengalakan murid membina ayat
pendek (5-6pp)mudah dan betul