Anda di halaman 1dari 4

Lembaran Kerja (Kefungsian Tinggi)

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Arahan: Isikan suku kata KVKV pada ruang kosong yang disediakan.
Lembaran Kerja (Kefungsian Sederhana)

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Arahan: Padankan suku kata untuk membentuk nama benda dengan betul
berdasarkan gambar yang diberikan.

ba ku

bu li

bo ju

ta la

da du
Lembaran Kerja (Kefungsian Rendah)

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Arahan:Isikan tempat kosong dengan menggunakan suku kata yang diberikan.

bu ba da ta bo

ju

ku

la

li

du