Anda di halaman 1dari 1

Jakarta, 23 Desember 2016

No : 040/I-Undangan/ PPLK/XII/2016
Lamp : -
Hal : Undangan Pelantikan

Kepada Yth,
Ketua Kelas .
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terpilihnya Ketua BPM dan Ketua BEM, kami selaku panitia
Pemilihan pengurus Lembaga Kemahasiswaan (PPLK) ingin bermaksud mengundang
perwakilan kelas minimal 2 orang untuk datang pada acara PELANTIKAN Ketua BPM
dan Ketua BEM periode 2016/2017, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2016
Waktu : 14.00 17.00
Tempat : Auditorium STMIK Jakarta STI&K

Demikianlah surat undangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Panitia Pemilihan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan Tahun 2016

Ketua Pelaksana Sekretaris

Akhmad Saekhu Hanis Widya Lestari


NPM : 10414017 NPM : 10415046

Tembusan :
1. Ketua Kelas
2. Mahasiswa/i STMIK Jakarta STI&K
3. arsip