Anda di halaman 1dari 1

FAIL PBS SKCC 2017

BIL PERKARA STATUS CATATAN

A PENGURUSAN PBS

1. Mesyuarat Pengurusan PBS

2. Carta Organisasi

3. Surat Lantikan Guru PBS [ Pentaksir ]

4. Senarai Nama Guru / Pelajar

5. Carta Gant

B PENJAMINAN KUALITI

1. Panduan Penjaminan Kualiti

i. Pementoran

ii. Pemantauan

iii. Pengesanan

iv. Penyelarasan

C PEKELILING / SURAT SIARAN