Anda di halaman 1dari 2

SK PARIT HAJI AMAN

34300 BAGAN SERAI, PERAK

TAKWIM PENGURUSAN DATA JANUARI JUN 2017


BULAN
JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN
TARIKH
1 Pengisian keberadaan guru ( e-operasi) dan pengisian kehadiran murid (APDM) dijalankan pada setiap hari persekolahan
2 Kemaskini no PTJ/jarak PPD Km. bilik khas Cuti persekolahan
3 Kemaskini APDM Km. bengkel Km. peralatan Cuti persekolahan
4 Kemaskini APDM Km. kemudahan sukan Kemaskini APDM Cuti persekolahan
5 Kemaskini APDM Km. kenderaan Kemaskini APDM Cuti persekolahan
6 Kemaskini APDM Km. bangunan Kemaskini APDM Cuti persekolahan
7 Kemaskini pembersihan Km. kawasan Kemaskini APDM Cuti persekolahan
8 Kemaskini APDM Km. bilik darjah Cuti persekolahan
9 Kemaskini APDM Kemaskini e -operasi Kemaskini APDM Km. makmal sains Cuti persekolahan
10 Kemaskini APDM Kemaskini e -operasi Km. MBK Cuti persekolahan
11 Kemaskini APDM Kemaskini e -operasi Kemaskini e -operasi Km. pendawaian Cuti persekolahan
12 Kemaskini APDM Km. SK terdekat Kemaskini e -operasi Cuti persekolahan
13 Kemaskini APDM Km. bilik darjah Km. fizikal bangunan
14 Km. tandas/makmal sains Km. pendawaian Km. peralatan
15 Km. fizikal bilik Km. bangunan
16 Mesy JPMS bil 1/2017 Km. infrastruktur
17 Km. maklumat bangunan Mesy. JPMS bil 2/2017
18 Kemaskini makl. sekolah Cuti persekolahan Kemaskini APDM
19 Cuti persekolahan Kemaskini APDM
20 Km. maklumat bilik Cuti persekolahan Semakan ralat emis
21 Kemaskini makl. utiliti Cuti persekolahan Semakan ralat emis Hantar laporan emis
22 Cuti persekolahan Kemaskini APDM Semakan ralat emis
23 Cuti persekolahan Kemaskini APDM Kemaskini APDM Cuti persekolahan
24 Semakan ralat emis Cuti persekolahan Kemaskini APDM Cuti persekolahan
25 Kemaskini APDM Cuti persekolahan Hantar laporan emis Hantar laporan emis Cuti persekolahan
26 Semakan ralat emis Kemaskini APDM Cuti persekolahan Cuti persekolahan
27 Hantar laporan emis Cuti persekolahan Cuti persekolahan
28 Semakan ralat emis Cuti persekolahan Cuti persekolahan
29 Hantar laporan emis Kemaskini APDM Cuti persekolahan Cuti persekolahan
30 Hantar laporan emis Cuti persekolahan Cuti persekolahan
31 Cuti persekolahan Cuti persekolahan

TAKWIM PENGURUSAN DATA JULAI DISEMBER 2017


BULAN
JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER
HARI
1 Pengisian keberadaan guru ( e-operasi) dan pengisian kehadiran murid (APDM) dijalankan pada setiap hari persekolahan

2 Km. fizikal bangunan Cuti persekolahan


3 Km. sesi persekolahan Km. pendawaian bangunan Cuti persekolahan
4 km. peringkat persekolahan Km. fizikal bilik Kemaskini APDM Kemaskini APDM Cuti persekolahan
5 Km. bilik darjah Km pendawaian bilik Kemaskini APDM Kemaskini APDM Cuti persekolahan
6 Km. sesi persekolahan Cuti persekolahan
7 Kemaskini APDM Kemaskini APDM km. peringkat persekolahan Cuti persekolahan
8 Kemaskini APDM Kemaskini APDM Km. bilik darjah Cuti persekolahan
9 Kemaskini e -operasi Cuti persekolahan
10 Kemaskini e -operasi Cuti persekolahan
11 Kemaskini e -operasi Km. sesi persekolahan Cuti persekolahan
12 Km. pendawaian bangunan km. peringkat persekolahan Cuti persekolahan
13 Km. fizikal bilik Km. bilik darjah Cuti persekolahan
14 Km pendawaian bilik Cuti persekolahan
15 Cuti persekolahan
16 Cuti persekolahan
17 Mesy. JPMS bil 3/2017 Mesy. JPMS bil 4/2017 Cuti persekolahan
18 Cuti persekolahan
19 Cuti persekolahan
20 Cuti persekolahan
21 Kemaskini APDM Cuti persekolahan
22 Kemaskini APDM Semak ralat emis Cuti persekolahan
23 Kemaskini APDM Semak ralat emis Km. fizikal bangunan Cuti persekolahan

24 Kemaskini APDM Km. pendawaian bangunan Hantar laporan emis Semak ralat emis

25 Semak ralat emis Hantar laporan emis Kemaskini APDM Km. fizikal bilik Cuti persekolahan Cuti persekolahan

26 Cuti persekolahan Kemaskini APDM Km pendawaian bilik Cuti persekolahan Hantar laporan emis

27 Hantar laporan emis Cuti persekolahan Semak ralat emis Kemaskini APDM Cuti persekolahan Cuti persekolahan
28 Cuti persekolahan Kemaskini APDM Cuti persekolahan Cuti persekolahan
29 Cuti persekolahan Hantar laporan emis Cuti persekolahan Cuti persekolahan
30 Cuti persekolahan Semak ralat emis Cuti persekolahan Cuti persekolahan
31 Cuti persekolahan Hantar laporan emis Cuti persekolahan Cuti persekolahan
Kemaskini = km