Anda di halaman 1dari 9

NOTA PJ SUAIAN

FSAA
TAJUK 1: SEJARAH PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Kurikulum pendidikan jasmani suaian adalah
Program yang dibentuk khusus utk murid berkeperluan sebahagian daripada kurikulum biasa yang
khas atau yang digelar orang kurang upaya sbb nk bg dimodifikasi (ubahsuai) bagi memenuhi keperluan-
depa nih blajar cara jaga keselamatan, untuk kepuasan keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami
diri dan pengalaman mengecapi kejayaan seperti pelbagai kecacatan atau kurang upaya
manusia biasa. Aktiviti pendidikan jasmani suaian merupakan satu
bermula tahun 3000 sbelom masihi satu senaman aktiviti yang sangat penting kepada semua pelajar
nama "Therapentic" diknlkan di cina di sekolah termasuk pelajar berkeperluan khas
kurun ke 19 2 punye la bgus American amik senaman yang mengalami pelbagai masalah yang
nih p wat ajar askar dan rawat tentera mereka yang melibatkan ketidakupayaan fizikal, sosial dan
telah tercera dan cacat akibat beberapa peperangan. mental.
1940 - model Therapentic Recreational diubah suai merupakan aktiviti terapi yang boleh
berkonsepkan kesukanan dan pertandingan mengurangkan masalah atau tekanan yang
dilaksanakan di mamat omputih nama Guttman kat dihadapi.
Hospital England.
1948 - mamat omputih nih dengan kerjasama Sukan Matlamat pj suaian
Stroke Mandeville antarabangsamempelopori Pendidikan Jasmani suaian mempunyai persamaan matlamat
perkembangan awal sukan untuk orang-orang Kurang dan tujuan denganPendidikan Jasmani yang diperkenalkan
Upaya. di dalam kelas biasa. Pendidikan Jasmanibertujuan membantu
sebelom MERDEKA murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal
PJ dijalankan secara berasingan oleh institusi danamalan kecergasan. Pendidikan Jasmani juga membentuk
Pendidikan Khas individu yang seimbangdari aspek jasmani, emosi, rohani,
aktiviti PJ dan sukan hanya dijalankan lebih sosial dan intelek.
kepada terapi untuk budak2 khas shj.
kanak-kanak khas nih terase terasing dengan Objektif pj suaian
dunia luar. Objektif Pendidikan jasmani suaian juga sama seperti
selepas MERDEKA sehinggala KINI: objektif Pendidikan Jasmanidi kelas biasa tetapi perlu
telah mula pemperkenalkan sukan diubahsuai cara perlaksanaannya agar sesuai
kebangsaan bg gologan orang cacat. dengankeperluan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas
kerajaan turut mengalakkan semua OKU ini
melibatkan diri dlm aktiviti sukan..
PJS di Malaysia Objektif pendidikan jasmani.
Di Malaysia tak banyak tmpat bdk khas beriadah. Pembangunan fizikal dan organisasi.
Pelajar khas mengalami pelbagai masalah yang Pembangunan ( otot yang boleh dibina ) neuro
melibatkan ketidakupayaan fizikal, sosial dan mental. otot atau motor.
Aktiviti pendidikan jasmani suaian ini sebgai terapi tuk Pembangunan kognitif.
kurangnkan masalh dewang. Pembangunan sosial, emosi dan afektif.
Golongan normal mudah dapat menyesuaikan diri
dengan persekitaran, kemudahan dan peralatan
sesuatu jenis aktiviti riadah tetapi golongan khas pula Ciri-ciri objektif pengajaran Pendidikan Jasmani suaian :
sukar mendapat peluang untuk turut serta aktiviti yang - Khusus iaitu pelajar dapat memberi tumpuan sebanyak 75%
dijalankan. ketikapembelajaran.
Begitu juga dengan aktiviti pendidikan jasmani yang - Tingkah laku yang diperhatikan. Contohnya murid-murid
dilaksanakan di sekolah, aktiviti pendidikan jasmani kurang upaya inidapat berbaris menunggu giliran masing-
yang dijalankan kepada pelajar berkeperluan khas masing.
kurang diberikan perhatian dan mereka mengikuti - Pencapaian utama yang diinginkan. Contohnya murid-murid
aktiviti yang kurang sesuai bersama-sama dengan kurang upaya inidapat mengimbangkan badan dengan baik
pelajar-pelajar biasa (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1999). menggunakan sebelah kaki.
Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas - Kriteria pencapaian yang jelas. Contohnya murid-murid kurang
untuk melibatkan aktiviti pendidikan jasmani di sekolah upaya ini dapatmenyepak bola dengan tepat kepada rakan.
kerana terdapat pelajar-pelajar berkeperluan khas - Syarat-syarat yang sesuai. Contohnya dalam permainan bola
mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot, saraf sepak, syaratdiubahsuai iaitu membuat syarat baru menjaring
dan pembentukan postur yang kurang sempurna. gol tanpa penjaga gol.
pj bagi suasana ceria dan manaikkan emosi baik pada - Objektif haruslah berorientasikan pelajar di mana aktiviti-aktiviti
mereka. yangdilakukan mestilah sesuai dengan keupayaan murid

TAJUK 2: DEFINISI DAN KONSEP PJ SUAIAN Komponen


Aktiviti yang diubahsuai untuk golongan istimewa Komponen Pendidikan Jasmani Khas
tetapi ianya sama impak seperti yang dialami oleh Pendidikan Jasmani Suaian wajib diadakan di luar
golongan biasa. dan ianya merupakan Pendidikan Jasmani
Pendidikan jasamani suaian adalah merupakan perkembangan dan pemulihan
kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk
memenuhi keperluan kanak-kanak yang Pendidikan Jasmani Suaian.
mengalami pelbagai kecacatan atau kurang Pendidikan Jasmani Suaian merupakan modifikasi
upaya. kepada aktiviti PendidikanJasmani tradisional bert
Kaedah-kaedah ini meliputi aspek-aspek ujuan untuk menyediakan peluang kepada individ
pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan u kurang upaya untuk mengikuti program
jasmani. Pendidikan Jasmani dengan selamat.
NOTA PJ SUAIAN
FSAA
Perancangan CACAT AKAL (RINGAN)
Penyertaan murid PK dan juga pengubahsuain i. Adiot
yang sesuai dengan keperluan murid PK. - Tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan
mungkinmencederakan diri sendiri.
Perlaksanaan
ii. Imbersil
Mengikut kebolehan, keperluan dan tahap mana - Tidak boleh mengurus diri tetapi masih boleh dilatih.
yang bersesuaian dengan persekitaran yg
melibatkan aktiviti fizikal.
iii. Moron
Faktor2 yg boleh diambil kira dalam membina - Perlukan jagaan, kawalan dan tunjuk ajar khas.
penyesuaian kanak2 kurang upaya - Perkembangan mental hanya 23% daripada kadar
biasa.
Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan - Lambat berjalan dan lambat bercakap.d.
pembelajaranpendidikan jasmani kepada pelajar-pelajar khas adalah
seperti berikut: iv. Lembab
kekurangan guru pendidikan jasmani yang berkelayakan - Lambat menerima pelajaran dan sukar sesuaikan diri
jumlah pelajar yang terlalu ramai untuk pengajaran yang dengan situasisekolah biasa
kondusif
HUBUNGKAIT PJ SUAIAN DAN FPN
peralatan yang tidak sesuai bagi pelajar khas Untuk menekankan kepada kebolehan,
pelajar khas yang dipinggirkan oleh pelajar normal kefungsian, kemahiran, perkembangan,
cuaca yang panas dan tidak kondusif kepada pelajar khas penguasaan dan pencapaian murid-murid untuk
masalah fizikal bagi pelajar-pelajar khas menjadikan mereka insan yang dapt berdikari dan
berjaya dalam kehidupan.
kurang upaya yang berbeza-beza pelajar-pelajar khas Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-
tingkah laku pelajar khas kerana terdapat mereka yang agresif kemahiran melibatkan kebolehan kognitif,
masalah komunikasi antara guru biasa dengan pelajar khas, perkembangan tingkahlaku, sosial, penguasaan
pelajar khas danpelajar normal bahasa lisan, membaca, matematik, berdikari
serta meningkatkan kemahiran fizikal.
Jenis jenis kanak2 berkeperluan khas: Falsafah Pendi dikan Khas
berteraskan kepada 3 prinsi p utam aiaitu:
A. SINDROM DOW N Perkembangan individu yang menyeluruh
i. Mulut yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat Kepatuhan kepada agama dan Negara
ii. Lidah yang tebal, kasar dan pendek, serta cenderung terjelir. Pembentukan masyarakat yang berdisiplin
iii. Mata sentiasa berair dan merah. dan bersepadu
iv. Mata sepet iaitu bahagian luarnya naik ke atas dan terdapat Falsafah Pendidikan Khas turut menjelaskan
lipatan padakedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian bahawa:
dalam mata Setiap kanakkanak istimewa mempunyai hak
v. Bentuk muka yang kecil. terhadap penerimaan pendidikan
vi. Bahagian kepala leper. Perbezaan-perbezaan ilm u yang
vii. Tangan yang lebar dan pendek serta garisan tapak luas,
tangan satu melintang. wujud antara kanak -kanak dalam
viii. Majoriti berambut lurus dan lembut.i. Jari dan tangan lebar yang setiap bidang keistimewaan
pendek dan berbonggol. Tapisan pengenalpastian dan penempatan
ix. Berbadan gembal dan rendak. awal dalam program PendidikanKhas
x. Badan yang agak bongkok. diperlukan
xi. Suka bermanja, bermain dan gembira. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan
xii. Dapat bergaul dengan baik. pakar-pakar pendidik, perubatan,sosiologi
xiii. IQ di antara 30 hingga 80. dan psikologi
xiv. Kecacatan dapat dikesan sebaik selepas lahir. Kurikulum dan bahan-bahan khas diperlukan
Pendidikan Khas harus menjadi bahagian ya
AUT I S M E ng melengkapkan dalamprogram pendidikan
i. Perlakuan yang bongkak yang menyeluruh
ii. Ketawa dengan tiba-tiba Pemerhatian terhadap kanak-
iii. Perkataan yang diulang berkali-kali dan gagap kanak yang meninggalkan programPendidika
iv. Tidak mengenali bahaya. n Khas serta khidmat penempatan amat
v. Tidak merasai kesakitan diperlukan
vi. Menangis dan marah tanpa sebab. Program Pendidikan Khas diperkukuhkan lagi
vii. Permainan yang luar biasa. melalui pentaksiran berkali-kali tentangnya
viii. Tidak mahu didakap. daripada pendidik, ibu bapa dan orang ramai
ix. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kanak-kanak lain.
x. Berkelakuan seperti orang pekak.
xi. Tiada perhubungan mata bila bercakap.l
xii. Memutar barang.
xiii. Tidak dapat mengawal keseimbangan fizikal.
xiv. Tingkahlaku aktif keterlaluan.
xv. Tidak mahu terima pelajaran biasa.
xvi. Mengigit kuku, hisap jari dan mencederakan diri
xvii. Takut dan cemburu berlebihan.
NOTA PJ SUAIAN
FSAA
Prinsip - mendedahkan aspek2 keselamatan
supaya pengubahsuaian aktiviti mengambil kira po kepada pelajar kuran upaya sebelum
tensi individu untukmelakarkan aktiviti tersebut. san selepas melakukan aktiviti sukan
merupakan program Pendidikan Jasmani progresif dan permainan.
atauprogram latihan kemahiran motor kasar.
bertujuan untuk meningkatkan perkembangan afektif
keupayaan motor individu ke tahap yang hampir s - menyediakansituasi ceriayang
ama dengan tahap kemampuan pendidikan dapatmenggalakkan
jasmani rakan sebaya (populasi normal). kesejahteraanemosikepadagolongan istimewa
Objektif utama program ini adalah untuk - Dapat meningkatkan aspek kehidupan
merapatkan jika mungkin jurang umur murid PK :-perkembangan diriyg lebih baik
perkembangan (keupayaan) dan umur ke arahkedewasaanyang mantap.
kronologi (hayat ). - PJK tempat murid2 inimeluahkan
/mengekspresikan emosi.
- Menggalakkanperasaan harga
Pendidikan Jasmani Pemulihan dirisertamenimbulkanimej diri positif
Pendidikan jasmani pemulihan merupakan - Membolehkan merekasaling berinteraksi
program yang berobjektif pembetulan atau dankerjasamamelalui aktivti sukan dan
pemulihan bagi kes luar biasa yang dialami dari permainan.
segi fungsi fisiologi, postur dan mekanikal.
Fokus utam a adalah kepad a popul asi Motivasi untuk murid kurang upaya
lencong an fizikal sep erti kes kyphosis - Meningkatkan motivasi murid kuran
(boleh beradaptasi pergerakan dan struktur postur upaya dengan melibatkan diri dengan
tertentu).Scoliosis, obesiti dan terapi otot. aktiviti sukan dan permainan
Matlamat utama pemulihan adalah untukmembole - supaya mereka tidak berasa tersisih
hkan populasi. diantara pelajar normal semasa
Ini dapat diserapkan ke dalam proses pendidikan j melakukan aktiviti sukan dan
asmani biasa. permainan.
- terdapat dua jenis motivasi iaitu intrisik
dan ekstrinsik.
Kepentingan PJ SUAIAN - Motivasi bertindak untuk mengubah
tingkah laku seseorang. Perkara
Dapat meningkatkan aspek kehidupan murid PK :- perkara yang selalu dikaitkan dengan
perkembangan diri yg lebih baik ke arah konsep motivasi ialah :
kedewasaan yang mantap. i. keinginan(drives)
Program Pend. Jasmani yg teratur dapat memberi ii. keperluan(needs)
sumbangan kepada kesesuaian pertumbuhan iii. insentif,
jasmani hinggah akhir hayat. iv. rasa takut(fears)
PJK tempat murid2 ini meluahkan / v. matlamat(goals)
mengekspresikan emosi. vi. tekanan sosial(social p ressur
Menggalakkan perasaan harga diri serta e)
vii. kepercayaan diri(self-
menimbulkan imej diri positif.
confidence)
TERDAPAT 4 KEPENTINGAN PJ SUAIAN: viii. m i n a t (interests),
pertumbuhan dan perkembangan fizikal ix. rasa ingi n tahu (curiousity)
- AKtiviti fizikal terancang menjadi lebih x. kepercayaan(beliefs),
penting kerana banyak kecatatan yang xi. nilai(values)
dialami oleh pelajar khas seperti xii. pengharapan(expectations)
kekejangan otot yng menyebabkan
mereka sukar untuk melakukan sesuatu TAJUK 4:
pergerakan dan menghadkan KONSEP DALAM PEMBENTUKAN KURIKULUM
pergerakan (Auxter, Pyfer dan PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN
Huetting,1989). Kurikulum PJ digubal untuk memenuhi keperluan
- Aspek utama dalam program PJ Suaian pertumbuhan dan perkembangan individu bagi
o psikomotor berkaitan fizikal membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan
o motor produktif.
o kecergasan Dibahagikan kepada 3 tunjang pembelajaran :
o permaianan Kecergasan
- melatih dan melazimkan keupayaan Kemahiran
mereka ke tahap yang optimum bagi kesukanan
menyediakan merka untuk menghadapi Kurikulum PJ yang terancang dan persekitaran yang
kehidupan di luar sekolah kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan
pembelajaran bagi meningkatkan potensi murid ke
tahap yang optimum.

perkembangan kognitif
- memperkenalkan kepada pelajar kurang
upaya mengenai aktivit sukan dan
permainan.
NOTA PJ SUAIAN
FSAA
Konsep individu berkeperluan khas yang tidak dapat menerima
Menyediakan peluang kepada individu kurang manfaat daripada program pendidikan arus perdana.
upaya untuk mengikuti kelas PJ dengan selamat, - Murid-murid yang berada dalam program PKBP terdiri
berjaya serta mencapai kepuasan diri daripada kumpulan murid dalam ketidakupayaan yang
ringan, sederhana dan teruk dengan pelbagai tahap
kefungsian daripada yang tinggi hingga rendah.
Matlamat Pendidikan Khas Di Malaysia - Oleh itu reka bentuk kurikulum yang dibina adalah
i. Memenuhi keperluan dan kebolehan khusus bersifat fleksibel bagi membolehkan guru
kepada kanak-kanak berkeperluan khas dengan mengembangkan bakat dan potensi sedia ada.
persekitaran biasa. - Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran
ii. Meningkatkan aspek perkembangan kanak-kanak yang tidak terikat. Ini bermakna aktiviti-aktiviti
berkeperluan khas pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan dan
keupayan murid melalui bidang berikut:
Matlamat pj suaian
Pendidikan Jasmani Suaian bermatlamat i. Bidang Pengurusan Kehidupan
menyediakan keperluan Pendidikan Jasmani ii. Bidang Akademik Berfunsi
kepada pelajar istimewa. iii. Bidang Kerohanian dan Nilai - nilai Murni
iv. Bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti

Objektif BIDANG PENGURUSAN DIRI


- t/laku y dapat diperhatikan a. Komponen Pengurusan Diri
- Kriteria untuk kejayaan b. Komponen Kemahiran Manipulatif
- tingkat dan kekalkan kecergasan bersaskan kesihatan c. Komponen Pengurusan Tingkah laku
dan lakuan motor d. Komponen Kemahiran Hidup
- kuasai kemahiran asas pergerakan dan permianan
mengikut kemampuan diri BIDANG AKADEMIK BERFUNGSI
- melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin a. Komponen Bahasa Melayu
harian. b. Komponen Matematik
- aplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan c. Komponen Bahasa Inggeris
semasa menyertai pelbagai kesiatan fizikal d. Komponen Multimedia
- membentuk sahsiah dan disiplin diri
- membuat keputusan bijak dalam kehidupan. BIDANG KEROHANIAN DAN NILAI - NILAI MURNI
a. Komponen Pendidikan Agama Islam
Definisi Kurikulum b. Komponen Pendidikan Moral
- Satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis
yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat BIDANG SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI
yang dihajat. (Ornstein dan Hunkin, 1998) a. Komponen Pendidikan Jasmani
- Kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan b. Komponen Pendidikan Seni
untuk memandu guru mengajar kumpulan murid-murid c. Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan dan Drama
tertentu. (Mohd Daud, 1995) d. Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar

Konsep Kurikulum TAJUK 5:


- dokumen khas dan panduan HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PEN
- tumpuan kepada kaedah penyampaian DIDIKAN JASMANI SUAIAN DI MALAYSIA
- program pengajian yang merujuk kepada mata
pelajaran 1. KESEPADUAN
- membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang Konsep Kesepaduan:
- konsep yang tersirat - Kesepaduan ialah kaedah pengajaran dan cara
mengelola program pengajaran agar pelbagai
Matlamat dan objektif mata pelajaran dan kemahiran dalam kurikulum
- Garis panduan dan penentu sempadan ilmu boleh dihubungkaitkan antara satu sama lain.
- penyampaian maklumat ikut peringkat - Pendekatan ini memberi kesepaduan kepada
- relevem san sesuai dengan kehendak semasa pengalaman sekolah murid.
- membina modal insane abad ke21 - Pendekatan ini merupakan strategi induktif yang
- melahirkan insane seimbangkurikulum yang sama direkabentuk untuk membolehkan murid
ideology masyarakat yang sekata dan bersatu meningkatkan pemahaman mereka terhadap
- melahirkan insane yang sayang dan cintakan tanah air. pelbagai bentuk pengetahuan, disamping
mengamalkan pemikiran aras tinggi tentang
Hala tuju Kurikulum maklumat yang sedang mereka pelajari.
- kurikulum di Malaysia bertujuan membangunkan modal
insane yang vemerlang daris segi sahsiah dan Kaedah Kesepaduan
akademik - Model kesepaduan ini melihat murid sebagai
- memperkembang poteni individu secara enyeluruh seorang yang secara aktif membentuk fahaman
untuk melahirkan insane JERIS mereka tentang topik yang dipelajari.
- melahirkan insane yang memiliki kesedaran , kejujuran - Gabungan beberapa kemahiran atau aspek-aspek
dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.
perkembangan fizikal murid-murid.
Kurikulum PK - Kombinasi beberapa kemahiran dalam sesuatu
- Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran matapelajaran.
(PKBP) digubal berasaskan kepelbagaian keupayaan
NOTA PJ SUAIAN
FSAA
- Membina konsep yang kukuh secara tersusun Kaedah Penggabungjalinan
melalui kesinambungan daripada beberapa - Mengenalpasti kemahiran utama & kemahiran
kemahiran tertentu. sampingan.
- Kemahiran utama diberi keutamaan/ fokus.
Jenis-Jenis Kesepaduan - Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu
- Kesepaduan pengetahuan kognitif, kemahiran untuk kukuhkan kemahiran utama.
bahasa dan nilai murni dalam setiap pelajaran. - Kemahiran utama digunakan di peringkat
- Kesepaduan pengalaman pembelajaran antara perkembangan pelajaran, kemahiran sampingan
mata pelajaran sekolah. digunakan di semua peringkat pelajaran.
- Kesepaduan antara pendidikan dalam bilik darjah - Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah
dengan pendidikan di luar bilik darjah. dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran,
- Hubungkait antara pengalaman dalam bilik darjah kebolehan & pencapaian murid.
dengan pengalaman dalam alam sekitar di luar - Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan
sekolah. yang sesuai. Setiap kemahiran hendaklah
dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya
Tujuan Kesepaduan secara logikal.
- Untuk mengajar murid berdikari dan menjadi
penyelesai masalah yang bergantung kepada diri Ciri-Ciri Penggabungjalinan
sendiri. - Integrasi beberapa kemahiran.
- Untuk membantu murid memahami dan - Prosesnya bersepadu dan menyeluruh.
menghayati sejauh mana mata pelajaran dan - Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik.
kemahiran di sekolah berhubung-kait antara satu - Kemahiran utama menjadi fokus.
sama lain dan bukannya wujud berasingan. - Organisasi kemahiran fleksibel.
- Untuk mewujudkan minat murid yang tinggi - Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh
terhadap pembelajaran yang berbentuk peribadi antara satu sama lain.
dan individu.
- Membentuk situasi di mana murid boleh belajar Aktiviti Penggabungjalinan
tentang apa yang mereka mahu daningin Contoh penggabungjalinan :
mengetahui berbanding dengan apa yang 1. Muzik :
ditetapkan dalam kurikulum. - Penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk
- Untuk menekankan proses pembelajaran dan pergerakan manusia.
bukan isi kandungan mata pelajaran dan 2. Matematik :
kemahiran semata-mata. - Pengiraan markah dalam sukan.
- Mementingkan nilai sosial pembelajaran di mana (Tambah, tolak, darab dan operasi-
pelajar digalakkan belajar secara koperatif dengan operasi lain bagi proses mendapat
pelajar lain. keputusan)
3. INTEGRASI
Aktiviti Kesepaduan Konsep Integrasi
- Contoh aktiviti : - Sufean Hussein (1996) :
Permainan Bola Sepak : Integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau
- Pergerakan Asas melibatkan aktiviti kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya
lokomotor, bukan lokomotor dan kepada satu bentuk lain yang tersendiri.
manipulasi alatan. - Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi
- Berlari + Jengket + Bola Sepak kandungan daripada dua atau lebih mata
pelajaran dalam sesuatu pelajaran.
2. PENGGABUNGJALINAN - Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan
Konsep Penggabungjalinan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa.
- Tumpuan seimbang antara akademik, kesihatan, - Pendidikan moral, Pendidikan seni, Pendidikan
kemahiran fizikal, kestabilan emosi, sosialisasi jasmani & Muzik juga diserapkan dalam program
nilai dan perhubungan positif. bahasa sebagai aktiviti sokongan.
- Proses penyampaian beberapa kemahiran. - Geografi, Sejarah, Kesihatan dan pendidikan
- Kecekapan melaksanakan aktiviti membaca, moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains/
menulis, menghurai, mengira, mewarna, Kajian Tempatan.
menyanyi, melukis, melabel, mengarang, becerita, - Penerapan Nilai murni , kurikulum akademik
berlakon dsb. disepadukan dengan kokurikulum, kurikulum
- Mendengar, lisan, membaca dan menulis secara formal disepadukan dengan kurikulum tak formal.
bersepadu.
- Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan
kemahiran bahasa.
NOTA PJ SUAIAN
FSAA
Ciri-Ciri Integrasi
- Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan. 3. TUNJANG KESUKANAN
- Berbagai unsur diserapkan dalam satu Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan
matapelajaran. pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan
- Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan jasmani dan sukan.
fleksibel. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan,
- Organisasi isi kandungan - Unsur utama dan pengurusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam
unsur sampingan. pendidikan jasmani dan sukan.
- Proses penyerapan boleh berlaku serentak
TAJUK 6 : KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PJ
dengan proses penggabungjalinan.
1. Infrastruktur/kemudahan yang mesti ada di sekolah
(kelas pendidikan khas).
Aktiviti Integrasi a. Sesuaikan tempat dengan keupayaan pelajar
b. Kawasan selamat
Contoh aktiviti :
1. Permainan kecil : 2. Tenaga pengajar
a. Kursus yang kerap meningkatkan keupayaan
- aktiviti melibatkan mata
guru untuk mengajar
pelajaran matematik dalam b. Pengurusan masa yang betul
dalam topik pembentukan aktiviti/rehat/aktiviti
kumpulan. c. Perasaan kepada anak murid/sikap guru
Contohnya : Bulatan, sfera, d. Peneguhan positif
segi empat dsb. e. Bilangan tenaga pengajar sesuia dengan bilangan
murid
- Penggunaan bahasa
f. Tenaga pengajr yang mempunyai kelayakan
inggeris digunakan
sepenuhnya dalam mengajar 3. Perkembangan murid
pendidikan jasmani. a. Berdasarkan pengalaman lepas
b. Proses penilaian untuk kenalpasti tahap
TUNJANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI keupayaan murid
SUAIAN c. Perkembangan fizikal dan perkembangan motor
Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian
4. Kreteria pemilihan aktiviti
adalah sama seperti Pendidikan Jasmani normal. a. Aktiviti yang menyeronokkan murid
Mereka mempelajari semua tunjang pembelajaran yang b. Guna semua panca indera/teknik merangsang
ada. - Secara verbal
Tempoh masa bagi setiap tunjang tidak ditetapkan. - Demokrasi
- Sentuhan/gerakan anggota murid
Ianya mengikut tahap dan kemampuan murid
c. Guna analisis tugasan
d. Ubah suai pekara yang perlu
Mengapa mengambil tempoh masa yang panjang? peraturan/peralatan/masa/cara mengajar
1. Ikut tahap dan kemampuan murid.
2. Hasil pembelajaran diturunkan ke tahap paling rendah. 5. Persekitaran budaya dan tempat
3. Memerlukan bimbingan individu. a. Keadaan kurang selamat boleh menjejaskan
4. Pendekatan yang berbeza mengikut masalah murid. keyakinan murid untuk belajr
b. Persekitaran melibatkan semua
masyarakat/keluarga/sekolah
Tunjang2 PJ
1. kecergasan TAJUK 8: STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK
2. kemahiran PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
3. kesukanan JASMANI SUAIAN
1. TUNJANG KECERGASAN 1. STRATEGI
Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid Terdapat tiga jenis strategi dalam penyampaian
melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa pengajaran dan pembelajaran iaitu :
merasa lesu.
Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal A. Strategi Berpusatkan Guru
berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.
- Strategi pemusatan guru memperlihatkan guru
sebagai individu yang memainkan peranan utama
2. TUNJANG KEMAHIRAN
dalam menguasai dan mengawal segala bentuk
Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid
aktiviti yang dijalankan.
melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot - Sesi pengajaran dan pembelajaran berbentuk
besar dan otot halus. kuliah iaitu guru banyak memberi penerangan dan
Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam murid hanya mendengar setiap penerangan
permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan dengan teliti.
rekreasi. - Ciri- ciri strategi pemusatan guru ialah :
NOTA PJ SUAIAN
FSAA
Guru sebagai penyampai maklumat dan Guru dan murid menggunakan bahan
murid berperanan sebagai penonton sahaja. sepenuhnya untuk mencapai objektif
Kepimpinan guru bersifat autokratik. pengajaran dan pembelajaran
Murid tidak berpeluang menyampaikan Melibatkan interaksi antara murid dengan
pendapat mereka. bahan
Guru banyak bertindak mengawal dan Murid dan guru perlu cekpa menggunakan
memberi arahan bahan secara maksimum untuk mencapai
Komunikasi antara murid dan guru adalah objektif pengajaran dan pembelajaran.
sehala Strategi ini menekankan keseruhan aspek
Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih iaitu aspek fizikal, kognitif dan afektif
mengutamakan pencapaian objektif Pengajaran guru bertumpu kepada
pengajaran guru pengajaran bermakna dan berkesan
Penyebaran ilmu pengetahuan lebih Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk
diutamakan daripada penyuburan nilai murni melalui kaedah kumpulan
atau perkembangan emosi Strategi ini mementingkan pengajaran dan
Pembelajaran murid banyak berbentuk pembelajaran yang bermakna melalui
mengingat dan menghafaz tetapi kurang pengalaman sebenar.
upaya untuk membuat interprestasi
Interaksi antara murid adalah pasif dan 2. KAEDAH
pergaulan sosial murid terbatas. - Kaedah ialah satu prosedur yang membolehkan
Kebolehan dan minat murid tidak diambil pelaksanaan pengajaran dijalankan secara teratur,
berat kemas dan sistematik serta suatu bentuk langkah
Murid menjadi kurang kreatif dan tidak diberi pengajaran yang tersusun rapi.
peluang untuk menjana idea - Kesemuanya adalah bertujuan untuk mencapai objektif
pembelajaran yang telah dirancang.
- Guru perlu menyusun langkah pengajaran secara
B. Strategi Berpusatkan Murid teratur, mempunyai kesinambungan dan perlu
melakukannya mengikut peraturan agar objektif
- Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih pembelajaran yang spesifik dapat diperolehi dalam
banyak masa diperuntukkan kepada pembelajaran jangka masa yang pendek.
dalam strategi ini. Antara ciri bagi strategi - Contoh-contoh kaedah yang digunakan dalam
pemusatan murid ialah : pengajaran dan pembelajaran ialah :
Kaedah inkuiri penemuan
i. Guru merupakan pemimpin yang Kaedah Induktif
membimbing murid menjalankan aktiviti Kaedah Deduktif
pembelajaran Kaedah Penyiasatan
ii. Komunikasi yang berlangsung adalah Kaedah Penyelesaian Masalah
komunikasi dua hala Kaedah Kumpulan
iii. Kepimpinan adalah berbentuk demokratik di Kaedah Sumbangsaran
mana murid digalakkan untuk memberikan Kaedah Demonstrasi
pendapat Kaedah Lawatan
iv. Strategi pengajaran dan pembelajaran Kaedah Belajar Cara Belajar dan lain-lain
mengutamakan objektif pencapaian murid di
mana perkembangan yang seimbang 3. TEKNIK
sepertimana yang dinyatakan dalam aspek
JERIS dapat dihasilkan - Teknik merupakan muslihat yang digunakan guru untuk
v. Ujian penilaian berbentuk formatif digunakan menyampaikan bahan dan isi pengajaran kepada murid
untuk mengkaji kelemahan murid dan secara optimum.
memastikan ujian kemahiran yang guru - Teknik merupakan unit-unit kecil yang terkandung
lakukan berjaya atau tidak dalam kaedah.
vi. Sebagai panduan kepada guru untuk - Teknik juga adalah suatu kemahiran yang digunakan
merancang pengajaran dan pembelajaran guru untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah
yang lebih baik pada masa akan datang pengajaran serta cara guru untuk menjalankan pelbagai
vii. Mengutamakan kaedah kumpulan dan langkah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
penglibatan penuh pelajar - Guru perlu membahagikan masa dengan betul untuk
viii. Murid bersikap lebih kreatif dan inisiatif. menjalankan setiap teknik yang dipilh.
- Contoh-contoh teknik yang digunakan oleh guru dalam
C. Strategi Berpusatkan Bahan sesi pengajaran dan pembelajaran ialah :
Teknik Syarahan
- Strategi ini menggunakan bahan sebagai medium Teknik Kuiz
utama untuk penyampaian isi pengajaran dan Teknik Bercerita
pembelajaran. Teknik Main Peranan
- Bahan-bahan tersebut terbahagi kepada dua iaitu Teknik Simulasi
bahan pengajaran yang disediakan oleh guru
Teknik Sosio-drama
(powerpoint, carta, gambar rajah) dan bahan
Teknik Permainan
pembelajaran yang digunakan oleh murid ( buku
Teknik Ajuk Hafaz
teks, lembaran kerja, peralatan sukan, radas dan
sebagainya). Teknik Soal Jawab dan lain-lain
- Ciri-ciri bahan yang digunakan adalah seperti - Pendidikan Jasmani Suaian, guru atau tenaga pengajar
berikut : perlu menggabungkan ketiga-tiga strategi iatu
NOTA PJ SUAIAN
FSAA
pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan
bahan.
- Guru perlu membahagikan slot pengajaran dengan
cuba menggunakan ketiga-tiga strategi dalm sesi
pengajaran dan pembelajaran.
- Guru tidak boleh hanya memberi arahan dan bercakap
sepanjang waktu kerana golongan kurang upaya ini
tidak boleh menerima arahan terlalu banyak dan secara
berterusan.
- Prosedur penggunaan strategi pengajaran dapat dilihat
melalui rajah di bawah:

LAMPIRAN

- Tetapi, perlu diingatkan, setiap murid mempunyai


kecacatan dan masalah yang berbeza. Guru boleh
menentukan arahan mengikut keseuaian tahap
kecacatan dan ketidak upayaan murid dengan memberi
arahan secara individu. Kaedah 5 C yang boleh
digunakan guru ialah :
1. Clarity (kejelasan) Guru perlu memberi arahan
kepada murid dengan jelas agar mereka bertindak
mengikut arahan dan tidak tersalah anggap
dengan setiap arahan yang diberi. Murid-murid
kurang upaya agak sukar untuk memahami
arahan. Maka, guru perlu menyatakan arahan
berulang kali agar mereka belajar untuk menerima
dan memahami arahan.Contonya guru perlu
memberi arahan tentang peraturan menjaga
tingkah laku dengan baik.

2. Consequences ( sebab dan akibat) Guru perlu


bersedia dengan sebarang jangkaan tingkah laku
murid. Guru perlu menetapkan tindakan yang
perlu dilakukan terhadap murid. Contohnya,
terdapat murid yang tidak boleh mengikut arahan
yang diberi oleh guru atau tidak mampu
melakukan aktiviti yang dijalankan maka guru
perlu membimbing dan membantu murid tersebut.

3. Consistency (konsistensi) Murid yang mampu


mengawal tingkah laku dengan baik, mendengar
arahan, dan bersikap secara terkawal di dalam
kelas boleh dijadikan contoh dan diberi
pengharagaan. Guru perlu membuatkan mereka
rasa dihargai atas kesungguhan yang mereka
tunjukkan.
4. Caring (ambil berat) murid istimewa
sememangnya memerlukan perhatian yang lebih
dari orang lain. Maka, guru perlu bersabar dan
cuba memberikan perhatian kepada mereka keran
mereka memerlukan kawalan keselatan yang
tinggi untuk mengelakkan sebarang kecederaan
5. Change (mengubah) walaupun guru telah
merancang kaedah yang digemari, guru perlu
bersikap kreatif dengan mengubah dan
mempelbagaikan kaedah, strategi dan teknik
pengajaran agar muri-murid tidak mudah berasa
jemu.
NOTA PJ SUAIAN
FSAA
Definisi dan Konsep
Murid PK memerlukan pendekatan berbeza mengikut
kemampuan mereka.
Peluang sama dengan rakan sebaya yang lain.
Fasiliti yang sesuai dengan keadaan mereka.

Kepentingan
Dapat meningkatkan aspek kehidupan murid PK
perkembangan diri yg lebih baik ke arah kedewasaan yang
mantap.
Program Pend. Jasmani yg teratur dapat memberi sumbangan
kepada kesesuaian pertumbuhan jasmani hinggah akhir hayat.
PJK tempat murid2 ini meluahkan / mengekspresikan emosi.
Menggalakkan perasaan harga diri serta menimbulkan imej diri
positif.

Perancangan
Penyertaan murid PK dan juga pengubahsuain yang sesuai
dengan keperluan murid PK.

Perlaksanaan
Mengikut kebolehan, keperluan dan tahap mana yang
bersesuaian dengan persekitaran yg melibatkan aktiviti fizikal.
Menggunakan semua pancaindera.

Faktor2 yg boleh diambil kira dalam membina penyesuaian


kanak2 kurang upaya:-
Teknik meransang sistem pancaindera.
Terangkan secara verbal dan demo.
Terangkan secara verbal, sentuh atau gerakkan anggota badan
murid PK.

Gunakan Analisa Tugasan


. Format 'task analysis' perlu dipraktikkan
. Mulakan dengan pergerakkan pertama yang diperlukan dan
aktiviti
. Beri klu yang membolehkan murid2 PK meneruskan aktiviti.

Ubahsuai bahan
. Yang perlu dan sesuai.
. Bina sempadan kawasan
. Ubah halangan2 yg ada utk pergerakkan yg selesa.

Tempat
. Sesuai ikut keupayaan
. Kawasan selamat.
. Adil semasa pertukaran atau pemilihan tempat.

Masa Penglibatan
. Suaikan masa dengan keupayaan.
. Beri rehat.

Ubahsuai peraturan
. peraturan boleh ditukar
. Cth boleh berjalan wpun sepatutnya perlu berlari. Boleh
menggunakan satu tangan dll.

Ubahsuai peralatan
. Mengawasi Keperluan perubatan
. Mengubah suai cara pengajaran.

Garis Panduan
. fokus kepada kemahiran yang perlu dibina
. Hubungkait aktiviti latihan fizikal ini dgn acara semasa sekolah.
. Sediakan perancangan mengikut kesesuaian individu.