Anda di halaman 1dari 18

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT LATIFF
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

TAHUN 6
2016

Page | 1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.1 Menyatakan bahan yang Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan akan digunakan seperti menghasilkan projek. EK4 - Pengetahuan teknologi
bahan bukan logam, Polivinil Klorida (PVC) Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu
bahan logam dan dan perspeks. 1 KREATIVITI:
fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum - Mengumpul maklumat
4.3.2 Menyatakan nama dan pada projek yang dihasilkan.
fungsi alatan tangan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. NILAI MURNI:
seperti gergaji tangan, 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - Bertanggungjawab
gergaji lengkung halus, dibina. - Sistematik
gergaji kerawang (scroll
saw), pahat, pisau 3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. KEMAHIRAN ABAD 21:
MINGGU 1
(04/01 - 08/01) pemotong perspeks, Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Maklumat dan komunikasi
pistol pengokot (stapler 4
digunakan untuk membuat projek.
gun) dan pistol perekat Memasang bahagian projek dan komponen BBB
panas (hot glue gun). elektromekanikal. - Polivinil Klorida (PVC)
5 - Perspeks.
Menguji kefungsian projek.
4.3.3 Menyatakan bahan Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
pengikat dan pencantum Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Pengikat dan pencantum
seperti dawai kokot dan mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
rod perekat panas (hot 6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
melt glue). - Soalan (lisan atau bertulis)
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 2
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(11/01 - 15/01)

Page | 2
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.4 Mengenal pasti sistem Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan asas elektromekanikal menghasilkan projek. - EK1 Orientasi masa depan
bahan bukan logam, iaitu: Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - TMK mencari maklumat
bahan logam dan i. motor dan gear; 1
fungsinya.
elektromekanikal ii. motor, takal dan tali Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
sawat; dan pada projek yang dihasilkan. - Menjana idea
iii. motor, gegancu dan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
rantai. 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak NILAI MURNI:
dibina. - Bekerjasama
- Berdisiplin
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
MINGGU 3
(18/01 - 22/01) Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
4 - Maklumat dan komunikasi
digunakan untuk membuat projek.
Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5 - Komponen elektromekanikal
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek. - Bahan / gambar sistem
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan elektromekanikal
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(25/01 - 29/01)

Page | 3
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.5 Mengenal pasti projek Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan elektromekanikal yang menghasilkan projek. - EK1 Boleh mencipta
bahan bukan logam, hendak dibina. Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK1 Orientasi masa depan
bahan logam dan 1 - EK4 Menggunakan
fungsinya.
elektromekanikal 4.3.6 Membuat beberapa Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum teknologi
lakaran projek pada projek yang dihasilkan. - TMK - mencari maklumat
elektromekanikal. Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak KREATIVITI:
4.3.7 Memilih lakaran terbaik dibina. - Menjana idea dan
projek merekacipta
elektromekanikal. 3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Kreatif dan kritis
MINGGU 5
NILAI MURNI:
(01/02 - 05/02)
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berdisiplin
4
digunakan untuk membuat projek. - Amanah
- Bertanggungjawab
Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. KEMAHIRAN ABAD 21:
5
Menguji kefungsian projek. - Maklumat dan komunikasi
Membuat kemasan pada projek.
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Contoh gambar lakaran
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil lakaran murid
MINGGU 6
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(08/02 - 12/02)

Page | 4
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal 1
fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berjimat
MINGGU 7 - Mematuhi peraturan
(15/02 - 19/02) Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
Memasang bahagian projek dan komponen - Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
Menguji kefungsian projek. BBB
Membuat kemasan pada projek. - Lakaran projek
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Alatan tangan
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 8
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(22/02 - 26/02)
MINGGU 9
UJIAN PENILAIAN 1
(29/02 04/03)

Page | 5
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal 1
fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berjimat
MINGGU 10
- Mematuhi peraturan
(07/03 - 11/03) Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek.
KEMAHIRAN ABAD 21:
Memasang bahagian projek dan komponen - Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
Menguji kefungsian projek. BBB
Membuat kemasan pada projek. - Lakaran projek
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Alatan tangan
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
(12/03 - 20/03) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
MINGGU 11
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(21/03 - 25/03)

Page | 6
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
bahan logam dan elektromekanikal 1
fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
- Berjimat
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Mematuhi peraturan
MINGGU 12
(28/03 01/04) KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 - Menyelesaikan masalah
digunakan untuk membuat projek.
Memasang bahagian projek dan komponen BBB
elektromekanikal. - Lakaran projek
5 - Bahan logam / bukan logam
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
PENILAIAN
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
- Hasil kerja murid
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 13
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(04/04 - 08/04)

Page | 7
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan 1 - EK3 - mengikut prosedur
fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - menggunakan teknik /
dibina. kaedah yang sesuai

NILAI MURNI:
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin
MINGGU 14 - Bekerjasama
(11/04 - 15/04)
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 KEMAHIRAN ABAD 21:
digunakan untuk membuat projek.
- Menyelesaikan masalah
Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5 - Bahan logam / bukan logam
Menguji kefungsian projek.
Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
- Bahan pengikat dan
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
pencantum
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan.
PENILAIAN
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
- Hasil kerja murid
peralatan.
MINGGU 15
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(18/04 - 22/04)
MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK

Page | 8
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan 1 - EK3 - mengikut prosedur
fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
- menjana idea
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- menggunakan teknik /
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
kaedah yang sesuai
dibina.
NILAI MURNI:
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin
MINGGU 16 - Bekerjasama
(25/04 - 29/04)
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
4
digunakan untuk membuat projek. - Menyelesaikan masalah

Memasang bahagian projek dan komponen BBB


elektromekanikal. - Bahan logam / bukan logam
5
Menguji kefungsian projek. - Alatan tangan
Membuat kemasan pada projek. - Bahan pengikat dan
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan pencantum
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Hasil kerja murid
peralatan.
MINGGU 17
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(02/05 - 06/05)
MINGGU 18
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
(09/05 - 13/05)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


Page | 9
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal. Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
bahan logam dan 1 - EK3 - mengikut prosedur
fungsinya.
elektromekanikal Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - menggunakan teknik /
dibina. kaedah yang sesuai

NILAI MURNI:
3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
- Berdisiplin
MINGGU 19
- Bekerjasama
(16/05 - 20/05)
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah
Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5
Menguji kefungsian projek. - Bahan logam / bukan logam
Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan pengikat dan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, pencantum
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 20
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(23/05 - 27/05)
(28/05 12/06) CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


Page | 10
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.11 Menguji kefungsian Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK4 menilai pelaksanaan
bahan bukan logam, Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu projek
bahan logam dan 4.3.12 Membuat kemasan pada 1 - TMK mencari maklumat
fungsinya.
elektromekanikal projek. Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - membuat keputusan dan
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak tindakan susulan
dibina. - kreatif dan inovasi

3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:


MINGGU 21 - Bekerjasama
(13/06 - 17/06) - Berkolaborasi
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek.
KEMAHIRAN ABAD 21:
Memasang bahagian projek dan komponen - Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
Menguji kefungsian projek. BBB
Membuat kemasan pada projek. - Projek yang siap
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan dan alatan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, kekemasan
6 fungsi atau bahan.
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 22
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(20/06 - 24/06)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Page | 11
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.13 Membuat persembahan Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK1 orientasi masa depan
bahan bukan logam, Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK4 menilai pelaksanaan
bahan logam dan 4.3.14 Membuat 1 projek
fungsinya.
elektromekanikal penyelenggaraan dan Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum - TMK mencari maklumat
penyimpanan peralatan. pada projek yang dihasilkan.
KREATIVITI:
Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- membuat keputusan dan
2 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
tindakan susulan
dibina.
- kreatif dan inovasi

3 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:


MINGGU 23 - Bekerjasama
(27/06 - 01/07) - Berkolaborasi
Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
- Interpersonal dan arah
Memasang bahagian projek dan komponen kendiri
elektromekanikal.
5
Menguji kefungsian projek. BBB
Membuat kemasan pada projek. - Projek yang siap
Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan penyelenggaraan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Hasil persembahan dan
peralatan. penyelenggaraan murid
MINGGU 24
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(04/07 - 08/07)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Page | 12
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
5.2 Menanam secara 5.2.1 Mengenal hidroponik. EMK:
hidroponik. - EK4 pengetahuan am
5.2.2 Menyatakan peralatan
1 Menyatakan maksud hidroponik. tentang pertanian
dan bahan yang - TMK mencari maklumat
diperlukan untuk
menyemai biji benih Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
seperti dulang 2 - menjana idea baru
digunakan untuk tanaman hidroponik.
semaian, span atau
reja benang, biji benih Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
dan air. Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3 - Bersabar
tanaman.
- Bersungguh-sungguh
MINGGU 25 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
(11/07 - 15/07)
KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengira kos bahan hidroponik. - Maklumat dan komunikasi
4
Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
- Contoh alatan dan gambar
Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik
5
hidroponik. - Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 PENILAIAN
kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- Soalan (lisan atau bertulis)
dan bahan.
tentang hidroponik
MINGGU 26
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(18/07 - 22/07)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Page | 13
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
5.2 Menanam secara 5.2.3 Menyemai biji benih EMK:
hidroponik dengan kaedah yang 1 Menyatakan maksud hidroponik. - EK4 pengetahuan am
betul. tentang pertanian

Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:


2
digunakan untuk tanaman hidroponik. - menjana idea baru
Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3
tanaman. - Bersabar
MINGGU 27 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Bersungguh-sungguh
(25/07 - 29/07)
Mengira kos bahan hidroponik.
4 KEMAHIRAN ABAD 21:
Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Menyelesaikan Masalah

Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman BBB


5
hidroponik. - Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Hasil kerja semaian murid
MINGGU 28
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(01/08 - 05/08)
MINGGU 29
UJIAN PENILAIAN 3
(08/08 - 12/08)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Page | 14
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
5.2 Menanam secara 5.2.4 Menyediakan peralatan EMK:
hidroponik menanam iaitu takung, 1 Menyatakan maksud hidroponik. - EK2 berinovasi
penutup takung dan - TMK mencari maklumat
raga tanaman.
Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2
5.2.5 Membancuh larutan digunakan untuk tanaman hidroponik. - boleh menambahbaik idea
nutrien dengan kadar
yang betul. Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Bersungguh-sungguh
3
tanaman. - Berhati-hati
MINGGU 30 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
(15/08 - 19/08)
KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Menyelesaikan Masalah
Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Larutan nutrient
5
hidroponik. - Alatan dan bahan
penanaman hidroponik
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Soalan (lisan atau bertulis)
MINGGU 31
(22/08 - 26/08)

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.6 Mengubah anak benih EMK:
MINGGU 32 hidroponik ke dalam raga tanaman - EK3 megumpul maklumat
1 Menyatakan maksud hidroponik.
(29/08 02/09) mengikut prosedur. dan melaksanakannya

Page | 15
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
mengikut prosedur
Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan
2
digunakan untuk tanaman hidroponik. KREATIVITI:
- menjana idea baru
Menyemai biji benih ke dulang semaian.
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga NILAI MURNI:
3
tanaman. - Tekun
Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Bersabar
- Berhati-hati
Mengira kos bahan hidroponik.
4 KEMAHIRAN ABAD 21:
Merekod pendapatan hasil hidroponik.
- Menyelesaikan Masalah

Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman BBB


5
hidroponik. - Anak benih untuk diubah
- Alatan dan bahan
penanaman (set takung)
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Hasil kerja pengubahan
tanaman murid
MINGGU 33
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
(05/09 - 09/09)
(10/09 - 18/09) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
MINGGU 34
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(19/09 - 23/09)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Page | 16
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
5.2 Menanam secara 5.2.7 Melakukan aktiviti EMK:
hidroponik penjagaan tanaman - EK3 megumpul maklumat
seperti mengacau
1 Menyatakan maksud hidroponik. dan melaksanakannya
larutan nutrien dalam mengikut prosedur
takung dan mengawal
perosak. Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2 - menjana idea baru
digunakan untuk tanaman hidroponik.
5.2.8 Pengiraan kos bahan
hidroponik. Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3 - Bersabar
tanaman.
- Disiplin
MINGGU 35 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
(26/09 - 30/09)
KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengira kos bahan hidroponik. - Interpersonal dan arah
4
Merekod pendapatan hasil hidroponik. kendiri

BBB
Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Tanaman hidroponik
5
hidroponik. - Alatan dan bahan penjagaan
tanaman
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 PENILAIAN
kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- hasil kerja murid (penjagaan
dan bahan.
dan pengiraan kos)
MINGGU 36
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(03/10 - 07/10)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Page | 17
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)
5.2 Menanam secara 5.2.9 Menuai hasil mengikut EMK:
hidroponik tempoh matang dan 1 Menyatakan maksud hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk
fizikal tanaman.
Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2
5.2.10 Merekod pendapatan digunakan untuk tanaman hidroponik. - boleh meningkatkan kualiti
hasil hidroponik. Menyemai biji benih ke dulang semaian.
Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga NILAI MURNI:
3 - Bekerjasama
tanaman.
MINGGU 37 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
(10/10 - 14/10) KEMAHIRAN ABAD 21:
Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Interpersonal & arah kendiri
Merekod pendapatan hasil hidroponik.
Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman BBB
5
hidroponik. - Alat penimbang
- Buku rekod pendapatan
Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Hasil kerja murid
MINGGU 38
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(17/10 - 21/10)
MINGGU 39
ULANGKAJI
(24/10 - 28/10)
MINGGU 40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
(31/10 - 04/11)
MINGGU 41
AKTIVITI AKHIR TAHUN
(07/11 - 11/11)
MINGGU 42
AKTIVITI AKHIR TAHUN
(14/11 - 18/11)
MINGGU 43
AKTIVITI AKHIR TAHUN
(21/11 - 25/11)
(26/11 - 31/12) CUTI AKHIR TAHUN

Page | 18

Anda mungkin juga menyukai