Anda di halaman 1dari 3
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK Institute of Teacher Education, Technical Education Campus KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA é Ministry of Education Malaysia y KOMPLEKS PENDIDIKAN NILAI BANDAR ENSTEK Tet: 606-7979 600 71760 NILAI Foks (Fox): 606-7979 699 NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Laman Web (Web): wwipteknik.edumy “] MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Ry). Kami: MPT/144/600/0/261.29¢ Tarikh — : YO Jun 2017 kepada: Seperti ai lampiran Tuan/Puan PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN STAF IPGM/IPGK Dengan sukacitanya dimaklumkan behawa Tuan / Puan: (i)* dilantik sebagai urus setiaffasilitator/Penceramah kursus/bengkel/seminar yang berikut > (ii) * terpilih untuk mengikuti kursus/bengkel/seminar yang berikut = TAJUKKURSUS —: BENGKEL PENGEDITAN ARTIKEL PENGANJUR JAWATANKUASA PENERBITAN TARIKH 147-18 JULAI 2017 MASA: 2.00 - 4.00 PETANG TEMPAT BILIK SIMULASI 3 LOP IPGKPT 2. Sehubungan dengan itu, diharapkan tuan ; smanahkan dengan sebaik mun (i) * dapat melaksanekan tanggungjawab yang (li) * hadir serta mengikuti dengen sepenuhnya mesyuaral/ kursus/ bengkel seminar tersebut demi memperkembang ilmu serta meningkatkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran. ( potong mana yang dak berkaitan) Sekian, terima kasih. *SEHATI SEJIWA” “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ‘Saya yang menurut perintah, = (Dr. TAJUL ARIFFIN BIN YANG HUSSIN) Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Bandar Enstek, N. Sembilan £9 =e ( sila catatkan rujukan institut ini apabila berhubung ) (AM-FUS-03.028, LAMPIRAN 1 JADUAL j TaRh/Masa | a320- | 10.30- 14.00 - | 1.00- 2.30- 430- 8.30- : | 2920 past | 34.00 pagi | 12.00tgh | 230 pte | 430pIe | 8.30mim | 10.30 mim i | { | [3 suly 2017 | T Rehat | [ Rehat | Bengkel1 | Rehat ! 4 July 2037 | Bengkel2 julai 2018 LAM-PUS-03-028, SENARAI PENCERAMAH, FASILITATOR, URUS SETIA DAN PESERTA, Nama T Jabatan/Unit ! | Or Faridah be Abdulah @ Muda ‘iabatan Pengalian Melayu i | (Penceramah/Fasilitater) { | ; 2 | Dr Rabahyah bt Tahir (Penceramah/Fasilitator) [abaten Pengajtan Melayu i | 3 [Hj Mohd Radzi bin Salleh (Penceramah/Fasiitator) | Jabatan Pengajian Melayu | i 4] Or Elango a/i Periasamy (Urusetia/Peserta] Jabatan Matematik i 5 | Eniuharam b Gaya UrusetarPeserta) labatan Kejteraan Awamn | 5 | ok Ten Mun wai Jabatan Sains 17 ccPenene tt ventan Jabatan Sains ' 8 | Pn Giing Bee Ee Jabatan Saas 4 3 [br vee sye Fong | satan Sine ee i 130 Tn her Ai be Mohamed Nor | dsttan Tek, Pengkomputeran ' 1B} be. Nik ida Suria bt Nik Zul Ami [ dabatan PV Hospitals i 22 [en tone onan in 2aha [baton Sain Sia i 13. T pn. Evalyn Gnanam alp Wiliam George abatan Bahasa ! 14 [be Fateon Aiba bt Ata Wahab je | j 23 saan onan Keri “ 128 | or Liaw Swas Foong | abatan Sains Sostal i (a7 Tn ligcan et Zana "| sabatan watomati : i 178 Torstattanusrenaran “Poataan een omnia | I Profesionatsne Keguruan 20 | Pa vasina bt Abdullah ahaian Sains Julai 2084