Anda di halaman 1dari 2

STRUKTUR ORGANISASI POKJA

ADMEN
PUSKESMAS PAGERBARANG

PENANGGUNG JAWAB

dr.S.A.MURAENY
NIP.19690526 200312 2 001

KETUA

MUNANTO
NIP.19591011 198412 1 001

SEKRETARIS

JAENAL ABIDIN,AMK
NIP.19771018 200701 1 006

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

NURSIDIN LAELA H,AMdKeb. LINA R,AMdKeb


NIP.19671020 198903 1 015 NIP.19730703 200604 2 023 NIP.19770808 200801 2 016

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

SARJONO ANISA SITI MARAH


NIP.19601122 200604 1 002 NIP.19801213 200901 2 004 NIP.19691218 200701 2 010

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

MARITA D.S,AMdKeb. MUAMALAH AMINASARI,AMdKeb.


NRPTT.114 048 17473 NIP.19691015 200801 2 009 NRPTT.114 048 11593

Anda mungkin juga menyukai