Anda di halaman 1dari 6

DOKUMENTASI

A COLLABORATIVE PROGRAMME LEADING


TO EXCELLENCE IN ESL

PERINGKAT SEKOLAH
DENGAN KERJASAMA SISC+ PPD KT
PUAN YUSNITA

7 MEI 2017
RABU

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BUKIT CHENDERING


21080 KUALA TERENGGANU
TBA 3037
TELEFON/FAKS : 09-6175125
Tba3037@yahoo.com.my
PENGENALAN.

Tujuan program :

Setiap tahun, SISC + dari PPD Kuala Terengganu iaitu Puan Yusnita akan bekerjasama dengan
semua guru Bahasa Inggeris di dalam daerah ini untuk membantu mempertingkatkan lagi
kecemerlangan Bahasa Inggeris. Bahkan, guru Bahasa Inggeris juga turut dibantu oleh SISC +
dalam melaksanakan PdP yang bercirikan abad ke 21 sejajar dengan dasar yang ditetapkan oleh
KPM masa kini.

LATAR BELAKANG.

Tarikh : 7 Mei 2017

Hari : Ahad

Masa : 10.45a.m.hingga 1.15p.m.

Tempat : Bilik Mesyuarat

Bilangan peserta : 25 orang

Semua guru Bahasa Inggeris kecuali Puan Ezza Hairani. (MC)

Matlamat program :

1. Mendedahkan pelbagai teknik yang berkesan serta bercirikan abad ke 21 kepada semua
guru Bahasa Inggeris SKKBC

2. Murid dapat membina keyakinan diri sekaligus menimba pengalaman melalui kerja
kumpulan.

3. Mempertingkatkan lagi minat murid dalam Subjek Bahasa Inggeris sekaligus


kecemerlangan di dalam UPSR

4. Melahirkan rasa akrab dan perkongsian antara murid, guru dan juga pegawai SISC+.

Kehadiran

Kehadiran pelajar 6 Alpha dan semua guru Bahasa Inggeris semasa program berjalan adalah
baik.
Aktiviti

1. Mendedahkan objektif program berkenaan dengan lebih teliti kepada guru dan murid.

2. Silent Reading, Pair Reading dan juga Reading aloud dijalankan bersama murid.

3. Reading Comprehension dalam kumpulan.

4. Kerja kumpulan berasaskan I Think

Kekuatan

1. Semua pelajar menunjukkan minat yang tinggi semasa melakukan semua aktiviti yang
dijalankan terutama aktiviti kumpulan.

2. Puan Yusnita memperkenalkan aktiviti yang kreatif dan juga innovative bersesuaian
dengan semua tahap pelajar.

3. Micro teaching memfokuskan pada kemahiran membaca dan juga menulis di mana ia
merupakan antara kemahiran yang lemah di kalangan pelajar.

Kelemahan

1. Sesi program bersama SISC + teramatlah pendek.

2. Sebilangan guru Bahasa Inggeris tidak dapat menyertai program berkenaan sepenuh masa
memandangkan ada kelas pada waktu yang sama.

3. Program berkenaan tidak meliputi dua kemahiran yang besar iaitu mendengar dan
bercakap kerana kekangan masa.

Penambahbaikan

1. Semua guru Bahasa Inggeris sepatutnya bersama di dalam Program berkenaan


sepenuhnya untuk sesi masa akan datang.

2. Micro teaching berkenaan perlu fokuskan pada PdP Bahasa Inggeris tahap 1.
Penutup

1. Program ini bersama pegawai SISC berjalan dengan lancar.

2. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam
menjayakan program ini, iaitu semua pelajar yang terlibat, pentadbir, serta guru-guru
Bahasa Inggeris SKKBC.

Disediakan oleh; Disahkan oleh;

(ROSLINA BINTI AWANG) (TUAN HAJI ALIAS BIN ISMAIL)

Ketua Panitia Bahasa Inggeris Guru Besar

SKKBC SKKBC
GAMBAR PROGRAM BERKENAAN

Anda mungkin juga menyukai