Anda di halaman 1dari 67

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Apakah maksud wawasan diri? A melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang
A Pencapaian terhadap diri, bangsa dan negara kuat
B Disiplin diri untuk mencapai matlamat yang B melahirkan insan yang bersifat individualistik
diingini C melahirkan insan yang berilmu, bermaruah, dan
C Pandangan masa hadapan bagi mencapai bertamadun
matlamat diri D melahirkan pemimpin yang baik dan
D Usaha yang gigih untuk mencapai kejayaan berwibawa

2 Antara berikut merupakan tujuan seseorang itu 7 Insan yang berilmu merupakan insan yang
memiliki wawasan diri, kecuali A mempunyai pelbagai ilmu
A panduan bagi mendisiplinkan diri B bijak menggunakan ilmu
B panduan untuk berbangga diri C membiarkan ilmu tanpa dipraktikkan
C sebagai pendorong untuk mencapai cita-cita D tidak menerima ilmu yang baru dipelajari
D membantu merealisasikan wawasan negara

3 Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk Merupakan pemain skuasy nombor satu
mencapai wawasan diri? dunia
I Melakukan perancangan Mendapat gelaran Datuk daripada
II Mengharapkan bantuan Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang
III Menetapkan matlamat
IV Melaksanakan tindakan dan usaha 8 Pernyataan di atas merujuk kepada
A I, II, dan III C I, III, dan IV A Datuk Lee Chong Wei
B I, II, dan IV D II, III, dan IV B Datuk Abdul Malik Mydin
C Datuk Nicol Ann David
4 Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan D Datuk Dr. Jemilah Mahmood
dengan wawasan diri?
A Wawasan diri boleh diubah dari semasa ke 9 Antara berikut, pihak manakah yang bertanggung-
semasa jawab untuk melahirkan insan yang seimbang
B Kekuatan dan kelemahan diri mesti dan bersepadu dalam
dipertimbangkan dalam pelbagai aspek?
membina wawasan diri I Sekolah III Diri sendiri
C Keupayaan mencapai wawasan diri akan II Keluarga IV Masyarakat
memberi kebahagiaan A I, II, dan III C II, III, dan IV
D Kita harus membuat penilaian dari semasa ke B I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
semasa terhadap tindakan dalam mencapai
wawasan diri 10 Antara berikut merupakan prinsip-prinsip untuk
mencapai kejayaan, kecuali
5 Perkembangan individu yang seimbang A setiap individu haruslah berani mencuba
merangkumi aspek-aspek yang berikut, kecuali B setiap individu haruslah lari daripada masalah
A jasmani C intelek C setiap individu haruslah mempunyai
B nilai D emosi perancangan masa depan
D setiap individu haruslah percaya bahawa usaha
6 Antara berikut merupakan kepentingan perkem- yang gigih pasti membuahkan kejayaan
bangan diri individu yang seimbang, kecuali
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Malaysia telah mencatat nama dalam lipatan sejarah dunia apabila salah seorang rakyatnya iaitu, Datin Paduka
Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir telah berjaya menakluk Kutub Selatan (Antartika) dan Kutub Utara (Artik).
Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama berjaya melakukan cabaran tersebut. Datin
Paduka Sharifah Mazlina bukan sahaja telah mengharumkan nama negara, tetapi juga telah membakar semangat
golongan dewasa dan kanakkanakdiMalaysia supaya jangan berputus asa dalam mencapai cita-cita.
Datin Paduka Sharifah Mazlina dilahirkan pada 23 Mei 1965. Beliau telah mendapat pendidikan tinggi dari
Universiti Putra Malaysia (UPM) pada bulan Julai 1990 dalam bidang Pengajian Fizikal. Beliau kemudiannya telah
melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Pendidikan ( Psikologi ) di Universiti McGill, Montreal, Kanada
pada tahun 1997. Setelah menamatkan pengajian, beliau telah memulakan tugas sebagai pensyarah dalam bidang
Psikologi Sukan di Universiti Teknologi Mara (UITM) sehingga sekarang.
Idea beliau untuk menjadi rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama mencatat rekod dunia apabila
berjalan di Antartika timbul pada tahun 2003. Hasrat yang pada mulanya ditentang oleh keluarga, akhirnya mendapat
restu dan juga harapan daripada seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, pada tahun 2004 impian beliau untuk merentasi
benua Antartika secara solo sejauh 1100 kilometer menjadi kenyataan. Ekspedisi yang dikenali sebagai Ekspedisi
Solo Antartika 2004 bermula dari South Pole dan berakhir di Hercules Inlet dan kembali semula ke Base Camp di
Patroits di benua Antartika. Berbekalkan keazaman dan kecekalan, akhirnya Datin Paduka Sharifah Mazlina berjaya
menyeberangi Antartika dan dalam masa yang sama telah memecahkan rekod dunia dengan mengembara selama 22
hari dan sekaligus memecahkan rekod yang sebelum ini dilakukan oleh seorang lelaki warganegara Britain iaitu
selama 24 hari.
Pada tahun 2007, sekali lagi Datin Paduka Sharifah Mazlina membawa harapan negara dalam usahanya untuk
menakluk Kutub Utara (Artik) pula bagi melengkapkan misi kutub ke kutub. Cabaran kali ini jauh lebih sukar
daripada sebelumnya kerana keadaan cuaca yang tidak menentu serta kehadiran dan ancaman beruang kutub. Bagi
tujuan keselamatan, beliau telah dibekalkan dengan sepucuk pistol Revolver. Namun, beliau sekali lagi melakarkan
sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki di paksi Kutub Utara pada 17 April 2007 pada jam 8.25 malam waktu
Malaysia.
Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk menjayakan misinya.
Misi kutub ke kutub ini berjaya memartabatkan kaum wanita di mata dunia.

(a) Pada pendapat anda, adakah Datin Paduka Sharifah Mazlina seorang yang mempunyai wawasan diri?
Jelaskan.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina dalam usaha
menjayakan misinya.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(c) Nyatakan kejayaan terbesar yang telah dicapai oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(d) Terangkan tindakan yang diambil oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk mencapai wawasannya.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(8 markah)
2 Wawasan diri merupakan pandangan masa hadapan kita bagi mencapai sesuatu matlamat utama. Nyatakan faktor-
faktor yang menyebabkan seseorang gagal mencapai wawasan diri yang dirancang.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(f) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(12 markah)

3 Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah.

Impian Azlee ialah untuk mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) pada
tahun hadapan.

Nyatakan tindakan yang perlu diambil oleh Azlee untuk mencapai wawasan dirinya.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(6 markah)

4 Isikan petak kosong dengan aspek perkembangan diri yang sesuai berdasarkan ciri-ciri pelajar yang diberi.
Rohani Jasmani Intelek Emos
Aspek Ciri-ciri Pelajar

(a) Mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan


Mempunyai pengetahuan luas dalam pelbagai bidang
Sentiasa ingin menambahkan ilmu dan memanfaatkan ilmu yang
diperoleh

(b)
Bersikap rendah diri
Boleh memahami perasaan orang lain
Boleh bertindak rasional dan membuat keputusan yang wajar

(c)
Mempunyai tingkah laku yang sopan dan beradab
Menjalankan tanggungjawab dengan baik
Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan

(d)
Sentiasa sihat dan cergas
Mewakili sekolah dalam acara sukan
Mengambil makanan yang berkhasiat

(8 markah)

5 Apakah sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar contoh? Tandakan () pada pernyataan yang BETUL dan
tandakan () pada pernyataan yang SALAH.

(a) Sentiasa mengerjakan sembahyang.

(b) Tidak melibatkan diri dalam acara sukan di sekolah.

(c) Sentiasa gagal dalam peperiksaan.

(d) Matlamat hidup disusun dan dirancang mengikut keutamaan.

(e) Aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah.

(f) Bercakap sopan dengan guru dan rakan-rakan sekelas.

(6markah)
1 Antara berikut merupakan ciri-ciri wawasan diri A emosi C rohani
yang sesuai bagi seorang pelajar, kecuali B intelek D jasmani
A sentiasa berfikiran positif
B tahu menguruskan diri 6 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang
C memiliki pemikiran dan tingkah laku yang baik mempunyai aspek rohani yang teguh, kecuali
D mengambil kesempatan untuk mengaut A berakhlak mulia
keuntungan B terlalu berserah kepada nasib
C percaya kepada kewujudan Tuhan
2 Apakah yang dimaksudkan dengan hala tuju jangka D bersikap ikhlas dan jujur ketika menunaikan
panjang? tanggungjawab
A Halangan yang perlu diatasi dalam jangka masa
yang lama
B Hala tuju yang mengambil masa yang lama Berjaya berenang merentasi Selat Inggeris dalam
untuk dicapai masa 17 jam 35 minit pada 3 Ogos 2003
C Hala tuju yang sukar dicapai
D Arah matlamat seseorang individu untuk 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan
mencapai sesuatu yang dihajatkan A Daniel Bego
B Jeffry Ong
3 Antara berikut, perkara manakah yang perlu ada C Datuk Abdul Malik Mydin
dalam diri setiap insan yang ingin berjaya? D Datuk Azhar Mansor
I Berangan-angan
II Mempunyai perancangan masa depan 8 Antara berikut merupakan kepentingan insan yang
III Mempunyai wawasan seimbang kepada negara, kecuali
IV Mudah berputus asa A mewujudkan masyarakat yang bermaruah
A I dan II C II dan III B mewujudkan kumpulan pemimpin yang
B I dan III D III dan IV berketrampilan
C melahirkan masyarakat yang berilmu
D melahirkan masyarakat yang tidak berdaya
Hala tuju diri saing
Usaha yang cemerlang
Sikap yang berwawasan 9 Insan yang bermaruah merupakan insan yang
A bijak menjaga kehormatan diri
4 Maklumat di atas berkaitan dengan B mementingkan diri sendiri
A disiplin diri C prinsip hidup C sanggup menggadaikan maruah negara
B wawasan diri D falsafah hidup D membiarkan negara diancam oleh musuh

10 Kepentingan individu yang seimbang adalah bagi


Sentiasa tenang, mempunyai perasaan kasih melahirkan insan yang berilmu, bermaruah,
sayang dan semangat kekitaan mempunyai jati diri yang kuat dan
A bertamadun
5 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan B berkeluarga
diri dari aspek C angkuh
D beremosi
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Haziq merupakan seorang pelajar yang mundur di dalam kelasnya. Iqbal iaitu rakan sekelasnya sering
mengejek dan mentertawakan Haziq. Haziq sedar akan kelemahan dirinya, lalu dia berazam untuk belajar
bersungguh-sungguh. Dia mahu berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Haziq selalu mengulang kaji
pelajaran tidak mengira tempat, baik di sekolah atau di rumah. Di dalam kelas, Haziq akan memberi sepenuh
perhatian ketika guru mengajar. Perubahan sikapnya disedari oleh Iqbal dan rakan-rakan sekelasnya yang lain.
Berbekalkan semangat dan kecekalan yang kuat, akhirnya Haziq berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM.

(a) Berdasarkan petikan di atas, adakah Haziq memiliki wawasan diri? Jelaskan?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(b) Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Haziq?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(c) Berikan dua sikap yang boleh dicontohi oleh Iqbal daripada Haziq jika dia ingin mencapai matlamat seperti
Haziq.
(i) ___________________________________________________________________________________
(ii) ___________________________________________________________________________________

(d) Apakah cabaran yang dihadapi oleh Haziq untuk menjayakan matlamat dirinya?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(10 markah)

2 Setiap individu harus mempunyai wawasan diri. Wawasan diri penting untuk kita mencapai matlamat yang
diimpikan. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berjaya mencapai wawasan diri.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)
3 Nyatakan kepentingan dan kelebihan pengurusan masa yang betul untuk menjadi pelajar yang berwawasan.

(8 markah)
4 Lengkapkan rajah di bawah.

(12 markah)
1 Keluarga penting bagi masyarakat dan negara IV Hubungan kekeluargaan yang erat
dalam aspek A I, II, dan III C I, III, dan IV
A ekonomi, sosial, dan politik B I, II, dan IV D II, III, dan IV
B agama, ekonomi, dan sosial
C ekonomi, kemakmuran, dan kesihatan 7 Antara berikut, agensi manakah yang terlibat dalam
D pembangunan, kesihatan, dan kewangan menangani isu dan masalah sosial di negara kita?
I PEMADAM
2 Antara berikut merupakan ciri-ciri keluarga yang II Bahagian Kemajuan Masyarakat ( KEMAS )
sihat, kecuali III Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia
A mengamalkan nilai agama dan moral IV Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga,
B tidak mengamalkan cara hidup yang sihat dan Masyarakat
C melakukan aktiviti riadah bersama ahli keluarga A I, II, dan III C I, III, dan IV
D tinggal di rumah yang lengkap dan sempurna B I, II, dan IV D II, III, dan IV

3 Antara berikut merupakan keperluan berkeluarga


dari segi ekonomi, kecuali Memusnahkan data yang disimpan di
A menyediakan tenaga kerja dalam komputer atau merosakkan
B menjadi sumber pendapatan komputer
C melahirkan pemimpin yang berkaliber
D menyediakan pasaran pengguna barangan 8 Pernyataan di atas berkaitan dengan jenayah siber
dalam kategori
4 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri A pencerobohan siber
sebuah keluarga yang cemerlang? B vandalisme siber
A Keluarga yang hanya mengutamakan C cetak rompak siber
pendidikan akademik sahaja D undang-undang siber
B Keluarga yang mempunyai ibu bapa yang
bertanggungjawab 9 Salah satu punca utama berlakunya penderaan
C Keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang kanak-kanak adalah kerana kebanyakan keluarga
mementingkan diri pada masa kini terdiri daripada
sendiri A keluarga asas
D Keluarga yang menjauhi sikap berkerjasama di B keluarga besar
antara satu sama lain C keluarga nukleus
D keluarga kembangan
5 Antara berikut, yang manakah merupakan gejala
sosial yang paling berbahaya?
A Vandalisme Kerajaan menanggung kerugian kerana
B Penderaan kanak-kanak terpaksa menyelenggara dan membaiki
C Penyalahgunaan dadah kemudahan yang disediakan.
D Penyalahgunaan teknologi
10 Kerugian di atas adalah disebabkan oleh perbuatan
6 Apakah faktor yang menyebabkan remaja terlibat A penyalahgunaan teknologi
dalam gejala sosial? B penyalahgunaan dadah
I Kurang didikan agama C gengsterisme
II Pengaruh rakan sebaya D vandalisme
III Faktor persekitaran
1 Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

Suraya merupakan anak tunggal kepada pasangan Encik Zainal dan Puan Mariah. Dia merupakan pelajar
Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kampung Mawar. Bapa Suraya bekerja sebagai jurutera manakala ibunya
pula merupakan seorang doktor. Di sekolah, Suraya dikenali sebagai seorang pelajar yang pintar. Namun
disebabkan kelekaan ibu bapanya bekerja, Suraya berasa dirinya disisihkan.
Oleh itu, Suraya mula berkawan dengan rakan sekelasnya, Hanim yang merupakan pelajar yang
bermasalah di sekolahnya. Sejak bergaul dengan Hanim dan rakan-rakannya, Suraya sudah pandai mengambil
dadah seperti pil ekstacy dan heroin. Bagi Suraya duit tidak menjadi masalah kepadanya kerana ibu bapanya
tidak pernah mengambil tahu ke mana elaun bulanannya dibelanjakan. Suraya sudah mula mengabaikan
pelajaran dan sering ponteng sekolah.
Suraya juga telah berkenalan dengan Yazid, iaitu sepupu Hanim. Setiap malam, Suraya akan menghabiskan
masa dengan melepak bersama Yazid dan rakan-rakannya. Yazid dan rakan-rakannya pula merupakan
sekumpulan remaja yang aktif melakukan vandalisme seperti menconteng dinding dan merosakkan harta benda
awam di sekitar tempat tinggal mereka. Kini, Suraya sudah semakin hanyut. Dia merasakan kehidupannya
semakin bahagia.

(a) Berdasarkan petikan di atas, apakah gejala sosial yang dipaparkan?


(i) __________________________________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua gejala yang biasa dialami oleh mereka yang menagih dadah.
(i) __________________________________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________________________________

(c) Apakah kesan perbuatan Suraya terhadap pelajarannya? Jelaskan.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) Jika anda adalah Suraya, adakah anda akan melakukan perbuatan yang sama seperti Suraya? Mengapa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(12 markah)

2 Kegiatan gengsterisme semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat sejak akhir-akhir ini. Nyatakan empat
faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(8 markah)

3 Pergaulan antara lelaki dengan perempuan tanpa batas akan mengundang pelbagai keburukan kepada kedua-dua
belah pihak. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah pergaulan bebas dalam
kalangan remaja hari ini.
(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Jenayah negatif pergaulan ancaman kerajaan


siber bebas

jenayah tanggungjawab dadah pendera Vandalisme


kekerasan

(a) Penggunaan ______________ yang berlebihan dan diambil dalam jangka masa yang panjang boleh
merosakkan sistem organ dalaman badan.
(b) ______________ merupakan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam.

(c) _______________ dapat dibahagikan kepada jenayah cetak rompak siber, pencerobohan siber, dan
vandalisme siber.

(d) Kurangnya didikan agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya ________________
dalam kalangan remaja.

(e) Kegiatan vandalisme bukan sahaja mendatangkan masalah kepada masyarakat malah ____________ juga
menanggung kerugian kerana terpaksa membaiki kemudahan awam yang rosak.

(f) Gengsterisme merupakan perbuatan yang lebih berkisar kepada ______________________ terhadap
orang lain.

(g) Kempen menangani masalah jenayah siber merupakan ________________ semua pihak.

(h) Menurut kajian yang telah dijalankan, kebanyakan ____________ kanak-kanak terdiri daripada ibu bapa
kanak-kanak itu sendiri.

(i) Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala vandalisme berasal daripada keluarga yang mengamalkan
budaya hidup yang __________________.

(j) Gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja harus dibendung agar tidak menjadi _______________
terhadap negara.

(10 markah)
1 Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga? 6 Apakah tujuan undang-undang jalan raya
A Satu unit keluarga yang terdiri daripada suami diwujudkan?
dan isteri A Supaya pengguna jalan raya dapat menurunkan
B Unit asas dalam masyarakat yang terdiri kadar kemalangan di jalan raya
daripada suami dan isteri berserta dengan anak- B Supaya pengguna jalan raya boleh meningkatkan
anak keselamatan diri dan orang lain
C Sepasang suami isteri yang telah berkahwin C Supaya pengguna jalan raya dapat mengelakkan
mengikut adat resam kaumnya diri daripada samseng jalan raya
D Sepasang suami isteri yang telah berkahwin D Supaya pengguna jalan raya selamat daripada
berserta saudara-maranya kemalangan jalan raya

2 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga


Negara ( LPPKN ) ditubuhkan untuk Pusat pemulihan akhlak bagi pesalah
A menempatkan orang tua yang tiada rumah juvenil
B merancang ekonomi negara Terletak di Telok Mas, Melaka
C membantu keluarga yang daif Ditubuhkan pada tahun 1949
D membangunkan penduduk yang berkualiti
7 Pusat pemulihan di atas merujuk kepada
A Sekolah Henry Gurney
Keluarga bahagia bermula di rumah B Rumah Amal Cheshire
C Pusat Tunas Harapan
3 Slogan di atas menunjukkan D Sekolah Pemulihan Akhlak
A rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk
berehat 8 Mengapakah sebaran maklumat di dalam internet
B masyarakat perlu membeli rumah sebelum dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan teknologi?
mempunyai keluarga A Maklumat itu memberi keuntungan peribadi
C asas pembinaan keluarga yang mantap penting kepada penyebar dan
ketika bersama keluarga orang lain
D pembinaan keluarga bahagia amat penting B Maklumat itu merupakan data rasmi sesebuah
kepada negara syarikat
C Maklumat itu berbentuk pandangan secara
4 Apakah yang dimaksudkan dengan norma komuniti? umum tentang sesuatu isu
A Peraturan atau ketentuan yang telah menjadi D Maklumat itu merupakan pendapat yang
kebiasaan dalam sesuatu masyarakat menjatuhkan maruah seseorang
B Peraturan yang ditetapkan dan mesti dipatuhi
oleh anggota masyarakat
C Peraturan yang menjadi asas undang-undang Menyebarkan perisian yang disalin secara tidak sah
negara
D Peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek 9 Pernyataan di atas merupakan jenayah siber dalam
moyang kategori
A vandalisme siber
5 Antara berikut, yang manakah merupakan norma- B cetak rompak
norma komuniti yang diamalkan oleh masyarakat C mengubah suai maklumat
di Malaysia? D menceroboh sistem maklumat dalam komputer
I Menghormati orang tua
II Memakai pakaian yang mencolok mata ketika
menghadiri sesuatu Parut akibat sebatan
majlis Kesan cucuhan puntung rokok
III Menziarahi orang yang sakit Tangan terseliuh
IV Bertegur sapa dan beramah mesra dengan jiran
A I, II, dan III C I, III, dan IV 10 Kesan penderaan di atas merujuk kepada penderaan
B I, II, dan IV D II, III, dan IV jenis
A emosi C fizikal
B seksual D pengabaian
1 Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah.

Menziarahi orang sakit adalah salah satu norma komuniti yang diamalkan dalam masyarakat.

Nyatakan adab-adab ketika menziarahi orang sakit.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

2 Keluarga merupakan unit asas dalam masyarakat yang terdiri daripada suami dan isteri berserta anak-anak.
Nyatakan langkah-langkah yang sesuai untuk melahirkan sebuah keluarga yang berkualiti dan cemerlang.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Gejala penyalahgunaan dadah bukan lagi masalah baru di negara kita. Nyatakan gejala-gejala yang biasa
dipamerkan oleh seorang penagih dadah.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Jenayah juvana merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisosial golongan juvenil (remaja). Nyatakan kesan
negatif sekiranya remaja melakukan jenayah juvana.

(a) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(d) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(e) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Apakah wawasan negara Malaysia yang ingin di- 5 Antara berikut, perlakuan manakah yang berkaitan
capai pada tahun 2020? dengan penyalahgunaan teknologi?
A Melahirkan lebih ramai angkasawan terbilang I Menggunakan perisian yang tidak asli
B Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara II Membuat aduan kepada pihak polis melalui
yang maju, makmur dan internet
bersatu padu III Menyebarkan fitnah melalui internet
C Memajukan dasar perindustrian negara IV Melayari laman web lucah
D Menjadikan bidang pertanian satu perniagaan A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
2 Kejayaan dalam mencapai wawasan diri ditentukan
oleh 6 Berikut merupakan agensi kerajaan yang
A perancangan yang tepat dan teliti memainkan peranan penting dalam menangani
B perancangan jangka pendek yang tepat masalah penagihan dadah, kecuali
C perancangan jangka panjang yang teratur A Kementerian Pertahanan
D perancangan jangka pendek dan jangka panjang B Kementerian Kesihatan
C Kementerian Dalam Negeri
3 Berikut merupakan kepentingan perkembangan D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
individu yang seimbang, kecuali dan Masyarakat
A melahirkan insan yang bermaruah, berilmu dan
bertamadun 7 Apakah punca utama berlakunya masalah
B melahirkan insan yang mempunyai jati diri pergaulan bebas dalam kalangan remaja?
yang kuat A Tahu memilih kawan
C melahirkan pemimpin negara yang berwibawa B Kurang mendapat didikan agama
dan baik C Aktif dalam kegiatan kokurikulum
D melahirkan insan yang bersifat individualistik D Ibu bapa yang mementingkan disiplin

4 Apakah kepentingan berkeluarga bagi sesebuah 8 Mengapakah langkah kerajaan untuk mengatasi
negara dari aspek ekonomi? masalah penderaan kanak-kanak masih gagal?
I Masyarakat dapat hidup dalam keadaan I Kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa
harmoni II Kursus keibubapaan yang kurang meluas
II Ekonomi akan berkembang kerana banyak III Langkah kerajaan mendapat sambutan yang
pembeli dalam negara positif dalam
III Membekalkan tenaga kerja yang mencukupi kalangan ibu bapa
dalam pasaran buruh IV Kempen anti penderaan yang kurang berkesan
IV Dapat mengurangkan kemasukan pendatang A I, II, dan III C I, III, dan IV
tanpa izin B I, II, dan IV D II, III, dan IV
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV 9 Pilih pernyataan yang betul.
A Ibu bapa menghalang anak-anak bergaul
dengan rakan sebaya agar anak-anak
mempunyai banyak masa di rumah. diambil untuk menyedarkan masyarakat agar
B Ibu bapa memberi semangat kepada anak-anak mematuhi peraturan dan undang-undang
untuk mengembangkan potensi diri ke tahap keselamatan jalan raya, kecuali
yang lebih tinggi. A menambahkan kadar kompaun
C Ibu bapa memberi hukuman yang berat kepada
anak-anak apabila mereka melakukan sesuatu B mengadakan kempen secara menyeluruh
kesalahan agar mereka lebih berdisiplin. C mengesan pemandu berbahaya secara
D Ibu bapa hendaklah memberi pujian semasa berterusan
anak-anak berjaya dan D memberikan surat amaran kepada pemandu
memarahi mereka jika berisiko
tidak berjaya.
10 Antara berikut, yang manakah merupakan
keperluan berkeluarga dari aspek sosial? Tidak mencelah atau menyampuk ketika
I Menyediakan tenaga kerja bercakap dengan orang yang lebih tua.
II Mengembangkan zuriat
III Patuh kepada tuntutan agama 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan norma komuniti,
IV Mengelakkan maksiat iaitu
A I, II, dan III C I, III, dan IV A adab menziarahi orang sakit
B I, II, dan IV D II, III, dan IV B adab menghormati orang tua
C adab dalam majlis rasmi
D adab di meja makan
Peraturan yang digubal oleh kerajaan
dan mesti dipatuhi oleh masyarakat 15 Apakah yang dimaksudkan dengan juvana?
yang berkenaan. A Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
jawab jenayah yang
11 Pernyataan di atas merujuk kepada maksud ditetapkan di bawah
A undang-undang C tatacara seksyen 70 Kanun Keseksaan dan di bawah
B peraturan D prosedur umur 22 tahun.
B Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
12 Norma komuniti dalam sesebuah masyarakat jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
penting kerana seksyen 85 Kanun Keseksaan dan di bawah
A dapat membantu masyarakat supaya mematuhi umur 21 tahun.
undang-undang negara C Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
B dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
disegani oleh dunia luar seksyen 80 Kanun Keseksaan dan di bawah
C dapat membentuk anggota masyarakat yang umur 18 tahun.
beradab, beretika, dan bertatasusila D Seseorang yang boleh menanggung tanggung-
D dapat membezakan identiti sesuatu kaum jawab jenayah yang ditetapkan di bawah
seksyen 82 Kanun Keseksaan dan di bawah
13 Antara berikut merupakan langkah yang perlu umur 18 tahun.
1 Lengkapkan jadual di bawah.

Masalah Kesan terhadap individu yang terlibat

1 Penyalahgunaan dadah

2 Penderaan

3 Penyalahgunaan teknologi

4 Kemalangan jalan raya

5 Jenayah juvana

(10 markah)

2 Jawab soalan yang berikut.

Mengikut kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa risiko kemalangan mempunyai kaitan dengan sikap
pengguna jalan raya itu sendiri.

Nyatakan ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah.

1 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(15 markah)

1 Setiap individu berhak untuk mempunyai sebuah keluarga yang cemerlang.


(a) Apakah kepentingan hidup berkeluarga?
(b) Bagaimanakah cara untuk membina sebuah keluarga yang cemerlang?
(10 markah)

2 Masalah sosial yang membabitkan golongan remaja sering kali dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Bagaimanakah
pihak keluarga, sekolah dan masyarakat dapat membantu dalam menangani masalah ini?
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

B Institut Penyelidikan Kesihatan (IMR)


Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. C Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

1 Pembinaan jasmani yang sihat dan cergas boleh


dilakukan dengan cara
A berdoa kepada Tuhan
B menonton rancangan kecergasan
C membaca pelbagai bahan bacaan
D Lembaga Penduduk dan Pembangunan
D menjaga pemakanan dan bersenam
Keluarga Negara (LPPKN)
2 Antara berikut, yang manakah merupakan cara bagi
5 Antara berikut, yang manakah merupakan
seseorang itu mengawal perasaan marahnya?
tanggungjawab ketua keluarga dari aspek ekonomi?
A Bertindak agresif apabila ditegur
I Mendidik anak-anak sejak dilahirkan
B Mengeluarkan kata-kata kesat
II Menghantar anak-anak ke sekolah
C Melepaskan kemarahan dengan membaling
III Menyediakan keperluan asas kepada anak-anak
barang
IV Melakukan aktiviti riadah bersama anak-anak
D Berdiam diri dan melupakan sahaja perkara
A I, II, dan III C I, III, dan IV
yang berlaku
B I, II, dan IV D II, III, dan IV

6 Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan sesuatu


Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan
masalah yang timbul dalam keluarga?
Sentiasa berusaha ke arah pembentukan akhlak A Bertengkar sesama ahli keluarga
yang mulia B Membuat keputusan berdasarkan undian
majoriti
3 Pernyataan di atas berkaitan dengan langkah untuk C Berbincang dengan ahli keluarga
A memastikan jasmani sihat D Bersepakat menerima keputusan ketua keluarga
B meningkatkan daya intelek
C mendapatkan kekuatan rohani 7 Antara berikut merupakan cara untuk membina
D mengendalikan emosi dengan baik sebuah keluarga yang harmoni dan berkualiti,
kecuali
A setiap anggota keluarga mempunyai ilmu
Mengukuhkan keluarga ke arah pewujudan agama
masyarakat penyayang, penduduk berkualiti, dan kemahiran sosial tentang keluarga
dan Malaysia yang progresif. B ibu bapa tidak peka akan keperluan anak-anak
dari aspek emosi dan fizikal
4 Pernyataan di atas merupakan visi sebuah agensi C anak-anak bertanggungjawab melaksanakan
yang terlibat secara langsung dalam membentuk peranan masing-masing selain menghormati ibu
institusi keluarga. Agensi yang dimaksudkan ialah bapa
A Majlis Amanah Rakyat (MARA) D ibu bapa membuat perancangan yang baik
dalam pengurusan kewangan keluarga B Akta Dadah 1990
C Akta Penagih Dadah
D Akta Dadah Berbahaya 1952
Mempunyai bakal pemimpin negara yang
mencukupi 12 Antara berikut merupakan aktiviti yang dapat
Mempunyai rakyat yang berilmu mengelakkan remaja daripada terlibat dalam gejala
pengetahuan dan berguna kepada negara sosial, kecuali
A aktiviti kokurikulum di sekolah
B berkelah bersama rakan-rakan di tempat
percutian
C beriadah bersama keluarga pada hujung minggu
8 Maklumat di sebelah menunjukkan kepentingan
D menyertai aktiviti kemasyarakatan di kawasan
berkeluarga dari aspek
tempat tinggal
A sosial C politik
B sahsiah D ekonomi
13 Apakah kesan daripada perbuatan vandalisme?
A Mengurangkan beban kerajaan menyelenggara
9 Antara berikut merupakan nilai yang perlu
kemudahan awam
diamalkan untuk membina institusi keluarga yang
B Remaja dapat menonjolkan bakat mereka
kukuh, kecuali
C Kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang
A curiga C toleransi
banyak untuk membaiki
B peka D bertanggungjawab
kerosakan kemudahan awam
D Orang ramai dapat menggunakan kemudahan
10 Masalah kewangan yang dialami oleh keluarga
awam dengan sempurna
boleh diatasi dengan cara
I berhenti sekolah
14 Pesalah juvana dan pesalah dewasa diasingkan
II berbelanja dengan berjimat cermat
walaupun terlibat dalam kes jenayah yang sama
III mencari alternatif untuk mengurangkan
kerana
perbelanjaan keluarga
A remaja perlu diberi peluang untuk dibentuk dan
IV berkongsi makanan dengan rakan pada waktu
berubah
rehat
B kesalahan remaja masih boleh dimaafkan
A I dan II C II dan III
C orang dewasa melakukan jenayah dengan
B I dan IV D III dan IV
sengaja
D remaja mudah bertaubat dan mengakui
kesalahan

15 Apakah kelemahan diri individu yang menjadi


faktor dia tidak mencapai wawasan diri?
A Tidak menghargai pemberian orang lain
B Selalu memperkecilkan kebolehan orang lain
C Takut untuk mencuba lagi setelah gagal sekali
11 Akta X yang dimaksudkan ialah D Kurang beradab ketika berhadapan dengan
A Akta Racun 1952 orang tua
1 Lengkapkan rajah perbandingan di bawah.

Wawasan Diri Khayalan Diri

1 Ada hala tuju

2 Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu

3 Sentiasa bersemangat dan tidak mudah mengalah

4 Pendorong untuk mencapai cita-cita

5 Sentiasa berfikir perkara yang berfaedah

(15 markah)

2 Nyatakan amalan-amalan norma komuniti berdasarkan pernyataan di bawah.

Adab ketika bertutur dengan guru

1 ______________________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________
5 ______________________________________________________________________________________

Adab ketika dalam majlis rasmi

1 ______________________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Penderaan kanak-kanak merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang boleh memberi impak kepada
kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak.
(a) Apakah punca-punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak?
(b) Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat apabila mengesyaki ada berlakunya penderaan
terhadap kanak-kanak?
(10 markah)

2 Setiap individu mengimpikan untuk mempunyai sebuah keluarga bahagia. Terangkan tanggungjawab ahli
keluarga dalam usaha melahirkan keluarga bahagia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Wawasan diri merupakan _____ yang akan menjadi

panduan dan pendorong untuk berjaya dalam hidup. "Utamakan Keluarga : Semakin Hari Semakin
A petunjuk diri Sayang".
B matlamat hidup "Rumahku Syurgaku".
C tingkat usaha
D petunjuk sebenar 5 Agensi kerajaan manakah yang bertanggungjawab
menganjurkan kempen ini?
2 Individu yang ingin berjaya mestilah mempunyai A Kementerian Penerangan, Komunikasi dan
I angan-angan yang banyak Kebudayaan
II perancangan masa depan B Kementerian Belia dan Sukan
III sikap yang berwawasan C Kementerian Pelancongan
IV sijil kursus keusahawanan D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
A I dan II dan Masyarakat
B I dan IV
C II dan III 6 Antara berikut, yang manakah merupakan
D III dan IV kepentingan perkahwinan dan pembinaan keluarga
dari aspek sosial?
A Memenuhi hasrat keluarga
Alif seorang yang dapat mengawal tingkah laku B Mengelakkan perlakuan sumbang
dan berdisiplin. C Menambahkan ilmu keibubapaan
D Membentuk masyarakat yang bersatu padu
3 Berdasarkan pernyataan di atas, Alif merupakan
pelajar yang cemerlang dalam aspek 7 Antara berikut merupakan tindakan yang dapat
A emosi mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga,
B rohani kecuali
C intelek A setiap ahli keluarga saling membantu
D jasmani B berkongsi kegembiraan bersama ahli keluarga
C tidak mencari jalan penyelesaian apabila timbul
4 Antara berikut, yang manakah merupakan konflik dan salah faham antara ahli keluarga
kepentingan rohani yang teguh dalam kehidupan D berbincang sesama ahli keluarga sebelum
manusia? membuat keputusan yang melibatkan ahli
A Dapat melakukan aktiviti riadah keluarga
B Dapat mengawal perasaan gemuruh
C Dapat membentuk individu yang berakhlak 8 Antara berikut merupakan masalah sosial yang
mulia sering berlaku dalam masyarakat hariini, kecuali
D Dapat mengembangkan bakat serta kemahiran A lumba haram
B menconteng dinding 12 Apakah kesan penderaan terhadap mangsa dari segi
C penagihan najis dadah emosi?
D penciptaan mesin berteknologi tinggi A Suka menyeksa diri sendiri atau orang lain
B Tidak berminat untuk belajar atau bergaul
dengan orang lain
Lahir anak luar nikah C Trauma atau fobia terhadap sesuatu penderaan
Maruah keluarga tercemar yang dialami
D Kesan parut, kabur penglihatan, patah tangan
9 Keadaan di atas berlaku disebabkan oleh atau terseliuh
I ajaran agama dan nilai moral tidak dipatuhi
II terlalu mengikut budaya barat tanpa 13 Antara berikut merupakan norma komuniti yang
memikirkan kesannya dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia, kecuali
III pergaulan bebas antara lelaki dengan A bersalam-salaman ketika bertemu
perempuan tanpa batas B tidak membuka kasut ketika memasuki rumah
IV terdesak kerana ingin mengecapi kehidupan C pergaulan lelaki dan perempuan yang mengikut
yang lebih moden adab ketimuran
A I, II dan III D bantu-membantu ketika mengadakan sesuatu
B I, II dan IV majlis
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Pertambahan penduduk di sesebuah negara
10 Apakah tindakan kamu sekiranya ternampak rakan dapat membantu memenuhi keperluan tenaga
kamu sedang merosakkan kerusi dan meja sekolah? kerja.
A Mendiamkan diri
B Melaporkan kepada guru 14 Penyataan di atas merupakan kepentingan
C Melaporkan kepada ibu bapanya berkeluarga dalam aspek
D Memberitahu hal tersebut kepada rakan kamu A ekonomi
yang lain B keselamatan
C politik
11 Mengapakah operasi seperti Ops Sikap perlu D sosial
dijalankan apabila menjelang sesuatu perayaan di
negara kita? 15 Antara berikut merupakan amalan tingkah laku
A Peraturan jalan raya tidak diendahkan oleh yang tidak sihat dalam sesebuah keluarga, kecuali
pemandu kerana tidak takut disaman A mengancam akan memukul anak-anak
B Pemandu bersuka ria ketika perayaan sehingga sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan
lupa akan keselamatan jalan raya keluarga
C Kadar kemalangan bertambah kerana banyak B berfikiran terbuka dan sentiasa berkerjasama
pemandu mabuk di jalan raya dengan anak-anak dalam perkara yang baik
D Semakin banyak kenderaan, kemungkinan C mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada
berlaku kemalangan amat besar anak-anak
D menghalang anak-anak daripada bergaul
dengan orang lain
1 Lengkapkan rajah di bawah ini.

(10markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang betul.

Sosial Politik Ekonomi

Peranan Ibu Bapa Aspek

1 Merancang perbelanjaan berhemah dan


mengamalkan jimat cermat.
2 Memberi perlindungan keselamatan kepada ahli
keluarga daripada sebarang ancaman di dalam
dan luar rumah.

3 Memupuk sahsiah mulia untuk melahirkan


pemimpin yang dapat membimbing keluarga
pada masa depan.

4 Memberi pendidikan kepada anak-anak setinggi


yang boleh.

5 Membiayai yuran persekolahan anak-anak.

(15markah)
1 Bilangan kes-kes jenayah juvana yang berlaku di negara kita semakin meningkat setiap tahun. Keadaan ini
amat membimbangkan dan perlu diambil langkah segera kerana jika dibiarkan akan menjadi satu ancaman
kepada negara.
(a) Apakah faktor -faktor penyumbang kepada masalah ini?
(b) Nyatakan kesan buruk akibat peningkatan kes jenayah juvana ini kepada negara.
(10 markah)

2 Hari ini Malaysia sudah mula membuka mata dunia dengan cerita dan kejayaan yang dikecapi oleh anak
Malaysia. Namakan tiga tokoh yang telah mengharumkan nama negara dan terangkan kejayaan yang telah
dicapai oleh mereka.
(10
markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

1 Antara berikut, yang manakah merupakan perkara- jumlah anggota keluarga


perkara yang diperlukan untuk mencapai
wawasan
diri? Ibu bapa bertanggungjawab memberikan
I Usaha yang cemerlang pendidikan yang sempurna kepada anak-anak
II Sikap yang berwawasan sama ada secara formal atau tidak formal.
III Mudah putus asa
IV Mempunyai hala tuju 5 Apakah kesan daripada pernyataan di atas kepada
A I, II dan III anak-anak?
B I, II dan IV A Terlibat dalam gejala buli di sekolah
C I, III dan IV B Terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral
D II, III dan IV C Melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa
D Menjadi insan yang berguna kepada agama,
bangsa, dan negara
Berfikir secara kreatif dan kritis
6 Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan
2 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan
diri dari aspek Keluarga Negara (LPPKN)?
A rohani I Menyediakan perkhidmatan guaman untuk
B intelek pasangan suami isteri yang ingin bercerai
C jasmani II Merancang aktiviti untuk kemajuan dan
D emosi pembangunan institusi keluarga
III Menyediakan perkhidmatan bantuan kepada
3 Bagaimanakah cara untuk mengenali individu yang pasangan suami isteri untuk membina keluarga
mempunyai perkembangan diri yang lebih dalam yang bahagia
aspek emosi? IV Terletak di bawah Kementerian Pembangunan
A Penguasaan yang baik dalam kemahiran asas Wanita, Keluarga, dan Masyarakat
seperti membaca, menulis dan mengira A I, II dan III
B Penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi B I, II dan IV
C Perasaan kasih sayang yang tinggi C I, III dan IV
D Tubuh badan yang sihat D II, III dan IV

4 Antara berikut, yang manakah bukan keperluan 7 Apakah punca-punca berlakunya masalah sosial
berkeluarga dari aspek sosial? dalam kalangan
A Menyediakan pasaran pengguna barang masyarakat hari ini?
B Memenuhi keperluan agama I Terpengaruh dengan ajakan rakan
C Mengelakkan berlakunya perbuatan sumbang II Ingin melepaskan tekanan perasaan
D Melahirkan ramai anak untuk menambah III Ketidakstabilan politik
IV Ingin mengejar kemewahan A I, II dan III
A I dan II B I, II dan IV
B I dan IV
C IIdanIII C I, III dan IV
D III dan IV D II, III dan IV

8 Antara berikut, yang manakah bukan masalah 12 Antara contoh jenayah juvana ialah
gejala sosial? I peras ugut
A Gengsterisme II lumba haram
B Penderaan III mengintai
C Pembangunan IV jenayah seksual
D Vandalisme A I, II dan III
B I, II dan IV
9 Pilih pernyataan yang benar mengenai masalah C I, III dan IV
penderaan. D II, III dan IV
A Penderaan merupakan salah satu cara ibu
bapa menunjukkan kasih sayang terhadap anak-
anak. Beragama dan berakhlak
B Penderaan akan menyebabkan mangsa Mampu menyara keluarga
mengalami kecederaan fizikal dan tekanan
emosi. 13 Maklumat di atas penting untuk
C Penderaan merupakan salah satu cara terbaik A memilih pasangan hidup
untuk mendidik anak-anak. B menjadi wakil anggota masyarakat
D Penderaan hanya berlaku ke atas golongan C menjadi pelajar contoh
wanita sahaja. D menjadi anak yang berguna

10 Norma komuniti bermaksud 14 Hala tuju bermaksud


A peraturan dalam masyarakat yang ditetapkan A wawasan yang telah dicapai
untuk meninggikan martabat seseorang B halangan yang perlu diatasi bagi mencapai
B peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek kejayaan
moyang agar kita menjadi insan yang sopan C jalan yang perlu dilalui untuk sampai ke sesuatu
dan beradab destinasi
C peraturan atau tingkah laku yang telah menjadi D arah matlamat seseorang individu untuk men-
kebiasaan dalam sesuatu masyarakat capai sesuatu yang diinginkan
D peraturan yang menjadi asas kepada undang-
undang negara 15 Apakah faktor yang mempengaruhi remaja terlibat
dalam gejala sosial?
11 Kadar kemalangan jalan raya boleh dikurangkan I Hubungan kekeluargaan yang erat
dengan cara II Ketidakprihatinan masyarakat
I umur untuk mendapatkan lesen kereta motor III Kurangnya didikan agama
harus dikurangkan IV Sikap ibu bapa yang terlalu liberal
II penguatkuasaan undang-undang oleh pihak A I, II dan III
berkuasa B I, II dan IV
III perubahan sikap pengguna jalan raya C I, III dan IV
IV penggunaan kenderaan lama lebih dari 10 tahun D II, III dan IV
harus dihapuskan
1 Norma komuniti merupakan peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi
oleh setiap anggota masyarakat.

Nyatakan contoh amalan baik dalam sesebuah komuniti.

1 ________________________________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________________________________

3 ________________________________________________________________________________________

4 ________________________________________________________________________________________

5 ________________________________________________________________________________________

(10markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Tingkah laku penolakanTingkah laku pengasingan

Tingkah laku pengancaman Tingkah laku tidak peduli

Situasi Amalan Tingkah Laku Tidak Sihat

1 Ah Chong sering dimarahi oleh ayahnya dengan


kata-kata yang kesat dan kasar.
2 Puan Ramlah tidak membenarkan anak-anaknya
bergaul dengan anak jirannya.

3 Encik Azwan mengancam akan menghukum


anak-anaknya jika mereka membuat bising
ketika dia sedang tidur.

4 Khairul telah menjadi johan dalam pertandingan


bercerita dan menunjukkan hadiah kemenangannya
kepada bapanya, namun bapanya tidak mempedulikan
perbuatan Khairul itu.

5 Encik Siva mengarahkan anaknya, David masuk ke


dalam rumah apabila melihat anak jirannya bermain
di halaman rumahnya.

(15markah)
1 Gengsterisme merupakan satu jenayah kekerasan yang telah menular dalam kalangan remaja hari ini dan banyak
mendatangkan kesusahan kepada masyarakat dan negara.
(a) Apakah tindakan yang wajar dilakukan untuk menangani masalah ini?
(b) Sebagai pelajar, apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada individu yang terlibat dengan masalah ini?
(10 markah)

2 Keluarga merupakan komuniti pertama yang dikenali oleh setiap kanak-kanak dan mempunyai keperluan dalam
masyarakat dan negara. Jelaskan keperluan berkeluarga dari segi sosial.
(10markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1 Antara berikut merupakan faktor yang mendorong Negara yang


ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, A kedua C keempat
kecuali B ketiga D kelima
A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara
B kepelbagaian budaya dan seni warisan
C pemerintahan yang mantap
D rakyat yang bersatu padu Malaysia merupakan negara yang mengamalkan
5 Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja
2 Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran Berperlembagaan
globalisasi? Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang
I Pertambahan pelaburan asing dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan?
II Menyalahgunakan teknologi maklumat A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan
III Pembentukan sahsiah generasi muda Perlembagaan Malaysia
IV Kesepakatan antara negara-negara kecil B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri
A I, II dan III C I, III dan IV oleh raja yang memerintah
B I, II dan IV D II, III dan IV C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh
Majlis Raja-raja
3 Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara
kerana rakyat
A kebebasan menjajah negara yang lemah dan
mundur 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan Rukun Negara, kecuali
negara lain A mengekalkan cara hidup diskriminasi
C negara lain boleh menguasai ekonomi dan B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
campur tangan dalam urusan pentadbiran kalangan seluruh masyarakat
negara C membentuk masyarakat yang adil dengan
D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara agihan
daripada sebarang bentuk penjajahan kekayaan negara saksama
D membina masyarakat yang progresif melalui
sains dan teknologi
Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi
undang-undang 7 Warisan kesenian budaya di negara kita perlu
Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada dikekalkan kerana
kuasa undang-undang A negara akan dipandang mulia oleh negara-
negara lain
4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun B negara kita menjadi negara yang paling dikenali
oleh orang ramai
C warisan kesenian membentuk sebuah A Istana Negara
masyarakat yang kuat dan bersatu padu B Tugu Negara
D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi C Bunga Raya
negara kita D Carcosa Sri Negara
10 Antara berikut merupakan perkara yang boleh
8 Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya
Awang dalam kesenian? Malaysia, kecuali
A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia A membina laman web mengenai warisan budaya
Malaysia
B mengadakan pameran kesenian untuk orang
B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air ramai
C Merupakan pengarah filem yang terkenal di C menganjurkan pertandingan bertemakan
Malaysia kesenian budaya Malaysia
D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit D memaksa rakan dari luar negara menonton
tarian kebudayaan Malaysia
9 Antara berikut, yang manakah bukan warisan
budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai
Warisan Kebangsaan?

1 Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah.

Rukun Negara Kepentingan

(a) KepercayaankepadaTuhan

(b) KesetiaankepadaRajadanNegara

(c) KeluhuranPerlembagaan

(d) KedaulatanUndangundang

(e) Kesopanandankesusilaan

(10 markah)
2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mem-
punyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif
dalam menghadapi cabaran.
Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara?

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)
4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan
budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan
Malaysia.
(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Antara berikut merupakan faktor yang mendorong Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja
ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, Berperlembagaan
kecuali 5 Berdasarkan pernyataan di sebelah, apakah yang
A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan?
B kepelbagaian budaya dan seni warisan A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan
C pemerintahan yang mantap Perlembagaan Malaysia
D rakyat yang bersatu padu B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri
oleh raja yang memerintah
2 Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh
globalisasi? Majlis Raja-raja
I Pertambahan pelaburan asing D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara
II Menyalahgunakan teknologi maklumat rakyat
III Pembentukan sahsiah generasi muda
IV Kesepakatan antara negara-negara kecil 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
A I, II dan III C I, III dan IV Rukun Negara, kecuali
B I, II dan IV D II, III dan IV A mengekalkan cara hidup diskriminasi
B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
3 Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting kalangan seluruh masyarakat
kerana C membentuk masyarakat yang adil dengan
A kebebasan menjajah negara yang lemah dan agihan
mundur kekayaan negara saksama
B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan D membina masyarakat yang progresif melalui
negara lain sains dan teknologi
C negara lain boleh menguasai ekonomi dan
campur tangan dalam urusan pentadbiran 7 Warisan kesenian budaya di negara kita perlu
negara dikekalkan kerana
D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara A negara akan dipandang mulia oleh negara-
daripada sebarang bentuk penjajahan negara lain
B negara kita menjadi negara yang paling dikenali
Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi oleh orang ramai
undang-undang C warisan kesenian membentuk sebuah
Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada masyarakat yang kuat dan bersatu padu
kuasa undang-undang D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi
negara kita
4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun
Negara yang 8 Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti
A kedua C keempat Awang dalam kesenian?
B ketiga D kelima A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia
B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air
Malaysia merupakan negara yang mengamalkan C Merupakan pengarah filem yang terkenal di
Malaysia 10 Antara berikut merupakan perkara yang boleh
D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya
Malaysia, kecuali
9 Antara berikut, yang manakah bukan warisan A membina laman web mengenai warisan budaya
budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai Malaysia
Warisan Kebangsaan? B mengadakan pameran kesenian untuk orang
A Istana Negara ramai
B Tugu Negara C menganjurkan pertandingan bertemakan
C Bunga Raya kesenian budaya Malaysia
D Carcosa Sri Negara D memaksa rakan dari luar negara menonton
tarian kebudayaan Malaysia
1 Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah.

Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) KepercayaankepadaTuhan

(b) KesetiaankepadaRajadanNegara

(c) KeluhuranPerlembagaan

(d) KedaulatanUndangundang

(e) Kesopanandankesusilaan

(10 markah)

2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mem-
punyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif
dalam menghadapi cabaran.
Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara?

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)

4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan
budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan
Malaysia.

(a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(e) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(10 markah)
1 Antara berikut merupakan kepentingan pendidikan
sepanjang hayat untuk pembangunan diri, A I, II dan III C I, III dan IV
masyarakat dan negara, kecuali B I, II dan IV D II, III dan IV
A melahirkan modal insan kelas pertama
B menimbulkan ketegangan dalam masyarakat 6 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang usaha
C membentuk masyarakat bersifat bestari pengekalan kedaulatan Malaysia.
D menjana pembangunan diri dan negara A Memartabatkan bahasa Malaysia sebagai
bahasa kebangsaan
2 Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi ibu B Menjadikan Negaraku sebagai lagu
bapa yang cemerlang? kebangsaan
I Memberi layanan yang adil kepada anak-anak C Memartabatkan maruah Malaysia
II Memahami tingkah laku anak-anak D Menjadikan Tugu Negara sebagai tempat
III Melaksanakan kewajipan dan hak sebagai ibu perjumpaan rakan-rakan lama
bapa
IV Kaya dan pandai mencari harta kekayaan
A I, II dan III C I, III dan IV Kewarganegaraan merupakan taraf kerakyatan
B I, II dan IV D II, III dan IV bagi masyarakat yang lahir dan bermastautin di
Malaysia
3 Antara berikut merupakan cara untuk memelihara
dan mengekalkan warisan kesenian budaya, 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip Rukun
kecuali Negara yang
A melibatkan diri dalam aktiviti kesenian A pertama
B mendedahkan kepada kanak-kanak di peringkat B kedua
sekolah rendah C ketiga
C menganjurkan pameran kesenian dan D keempat
kebudayaan
D memberi elaun yang tinggi kepada mereka yang
terlibat dalam aktiviti kesenian
Pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan
dunia, akhirat, zahir dan batin
4 Temple of Fine Art berfungsi sebagai
A tempat mempelajari tradisi Shaolin, tarian naga,
8 Pernyataan di atas adalah maksud bagi
dan tarian singa
A jati diri
B tempat mempelajari seni wayang kulit
B ilmu
C tempat mempelajari kebudayaan, muzik dan
C kemahiran
tarian klasik India
D kerohanian
D tempat mempelajari tarian dan muzik moden
9 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang
5 Antara berikut, yang manakah merupakan seni
mengamalkan unsur kerohanian, kecuali
persembahan muzik dan tarian tradisional Melayu?
A jiwa dan fikiran sentiasa tidak tenang
I Caklempong III Bharathanatyam
B tidak mengikut hawa nafsu
II Ghazal IV Zapin
C mempunyai sahsiah yang sihat
D sentiasa mematuhi ajaran agama
Mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan IV Menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam
dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi bidang kerja sektor swasta sahaja
A I, II dan III C I, III dan IV
10 Pernyataan di atas merupakan matlamat B I, II dan IV D II, III dan IV
A Dasar Ekonomi Baru
B Dasar Pembangunan Nasional 13 Apakah kesan daripada kestabilan dalam
C Dasar Wawasan Negara pentadbiran negara?
D Dasar Sosial Negara A Rakyat sentiasa melakukan rusuhan kaum
B Masalah sosial semakin meningkat
11 Antara berikut merupakan kepentingan faktor C Ekonomi menunjukkan pertumbuhan baik
ekonomi bagi menjana pembangunan negara, D Negara memerlukan bantuan dari negara jiran
kecuali
A penglibatan dan pelaburan swasta dalam bidang 14 Antara berikut, perkara manakah yang tidak
perindustrian berkaitan dengan cabaran globalisasi?
B mempromosi warisan budaya Malaysia ke luar A Kesihatan
negara B Alam Sekitar
C meningkatkan nilai tambah dalam sektor C Sosial
pertanian D Perpaduan
D menjana sumber kekayaan baru melalui
bioteknologi 15 Antara berikut merupakan kepentingan hubungan
serantau dan dunia, kecuali
12 Apakah strategi yang boleh dilakukan untuk A memperkukuhkan pengaruh dengan negara lain
melahirkan modal insan kelas pertama? B kebebasan bergerak ke negara lain tanpa
I Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu dokumen perjalanan
pengetahuan dan kemahiran C menggalakkan pembangunan dan kemajuan
II Menunjukkan nilai etika dan moral yang tinggi ekonomi negara
III Memperkukuhkan keupayaan dalam bidang D membantu melindungi kedaulatan negara
sains dan teknologi
1 Di Malaysia terdapat Institusi Pengajian Tinggi Awam yang menawarkan program pendidikan sepanjang hayat
melalui pusat pengajian mereka. Lengkapkan rajah di bawah dengan nama universiti berdasarkan nama pusat
pengajian yang diberi.

Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) Pendidikan Jarak Jauh

(b) Institut Perkembangan Pendidikan

(c) Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan


Berterusan

(d) Pusat Pendidikan Luar

(e) Pusat Pendidikan Berterusan

(10 markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.


Menghargai Bermaruah Empati Cinta akan
nyawa negara

Perkara Sifat Kemanusiaan

(a) Sedih apabila orang lain ditimpa kesusahan

(b) Tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap


orang lain

(c) Tidak suka menyertai rusuhan kaum

(d) Sentiasa mematuhi nilai, budaya dan norma


masyarakat

(e) Sentiasa menjaga kehormatan diri

(15 markah)
1 Perkahwinan merupakan satu alam yang mempunyai pelbagai cabaran bagi pasangan yang baru mendirikan
rumahtangga.
(a) Nyatakan ciri-ciri pasangan hidup yang baik.
(b) Apakah kepentingan pasangan pengantin yang sihat dari segi fizikal dan mental?

(10 markah)

2 Setiap rakyat Malaysia berpegang teguh kepada Rukun Negara yang digubal untuk memenuhi kehendak ideologi

kebangsaan Malaysia. Terangkan lima prinsip Rukun Negara yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut, yang manakah merupakan bahan
media cetak?
I Televisyen B Datuk Ahmad Nawab
II Brosur C Mohd Bahroodin Ahmad
III Risalah D Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim
IV Radio
A IdanII C IIIdanIV
B IIdanIII D IdanIV
Dibina pada tahun 1926
2 Antara berikut, yang manakah bukan manfaat Terletak di Jalan P. Ramlee, Pulau Pinang
daripada promosi warisan budaya Malaysia di luar Mengandungi ciri-ciri bersejarah yang
negara? mencerminkan kehidupan beliau sebagai
A Menaikkan imej negara di mata dunia penyanyi, pelakon, pencipta lagu dan pengarah
B Memajukan sektor pelancongan negara filem
C Meningkatkan pendapatan negara
D Mengasimilasikan budaya Barat dan budaya 5 Pernyataan di atas berkaitan dengan warisan
Timur budaya Malaysia iaitu
A Bangunan Sultan Abdul Samad
3 Antara berikut merupakan perkara yang boleh B Rumah P. Ramlee
dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk membantu C Kota A Famosa
mengekalkan warisan budaya Malaysia, kecuali D Candi Lembah Bujang
A memperkenalkan warisan budaya Malaysia
kepada pelancong asing 6 Apakah kesan sekiranya perbalahan antara kaum
B melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang berlaku dalam negara?
dianjurkan untuk mengekalkan warisan budaya I Keamanan negara tergugat
Malaysia II Kehilangan nyawa
C mencampuradukkan budaya asing ke dalam III Kerosakan harta benda
warisan budaya Malaysia untuk menampakkan IV Keyakinan rakyat bertambah teguh
kelainan A I, II dan III C I, III dan IV
D mempraktikkan aktiviti kesenian untuk tatapan B I, II dan IV D II, III dan IV
generasi akan datang
7 Prinsip Rukun Negara perlu ditanam dalam diri
Aktif dalam pengembangan seni bangsawan, setiap rakyat Malaysia kerana
boria dan ronggeng A dapat memperjuangkan hak antara kaum
B dapat mencapai perpaduan yang lebih erat
4 Pernyataan di atas berkaitan dengan tokoh yang dalam kalangan masyarakat
telah banyak menyumbang terhadap pengekalan C dapat membantu negara daripada krisis mata
warisan budaya negara, iaitu wang
A Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad D dapat membina sebuah masyarakat yang sukar
menerima pembaharuan

8 Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap


warganegara yang bertanggungjawab sebagai
pewaris negara? B Hubungan serantau
I Ilmu III Ketampanan C Hubungan dua hala
II Jati diri IV Kemahiran D Hubungan satu hala

A I, II dan III C I, III dan IV 12 Antara berikut adalah pusat kecemerlangan dalam
B I, II dan IV D II, III dan IV bidang sains, kecuali
A Planetarium Negara
9 Antara berikut, manakah dasar yang menjadi faktor B Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)
utama ke arah mencapai status negara maju pada C Institut Jantung Negara (IJN)
tahun 2020? D Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia
I Dasar Ekonomi Baru (MIMOS)
II Dasar Pembangunan Nasional
III Dasar Robotik Negara 13 Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu
IV Dasar Wawasan Negara mendapat restu daripada ibu bapa atau penjaga
A I, II dan III C I, III dan IV kerana
B I, II dan IV D II, III dan IV A untuk mendapat kebahagiaan hidup
B untuk mengharumkan nama keluarga
10 Antara berikut merupakan cabaran globalisasi yang C untuk mewarisi harta kekayaan keluarga
paling ketara berlaku, kecuali D untuk memudahkan mendapat bantuan jika ada
A penyalahgunaan ruang siber masalah rumah tangga
B aktiviti jenayah merentas sempadan
C memudahkan pergerakan pekerja asing 14 Pendidikan sepanjang hayat berkait secara
D golongan remaja mengamalkan nilai-nilai murni langsung dengan pembangunan
A keluarga
B politik negara
Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) C penjawat awam
Pertubuhan Negara-Negara Komanwel D modal insan
(KOMANWEL)
15 Antara berikut adalah sifat kemanusiaan, kecuali
11 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan A empati
di atas? B bermaruah
A Hubungan pelbagai hala C mementingkan diri
D cinta akan negara
1 Berikan nama penuh bagi pertubuhan yang disertai oleh Malaysia.

Perkara Nama pertubuhan

(a) ASEAN

(b) KOMANWEL

(c) OIC

(d) NAM

(e) PBB

(10 markah)
2 Padankan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga dengan pernyataan yang
betul.

Mendapat restu Memiliki kesihatan Memiliki kewangan


ibu bapa fizikal dan mental yang stabil

Aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum


Pernyataan
mendirikan rumah tangga

(a) Haziq telah menjalani ujian HIV dan keputusan


ujian menunjukkan dia bebas daripada sebarang
penyakit.

(b) Sebelum berkahwin Zainal telah membuat


tabungan untuk dirinya dan keluarga.

(c) Sebelum mendirikan rumah tangga Amin


membawa calon isterinya berjumpa kedua ibu
bapanya untuk mendapatkan persetujuan
daripada mereka.

(d) Khairul telah membeli sebuah rumah untuknya


dan bakal isteri.

(e) Muaz seorang yang berilmu pengetahuan dan


berfikiran matang.

(15 markah)
1 Cara hidup berperikemanusiaan haruslah diamalkan dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun.
(a) Nyatakan lima isu-isu kemanusiaan yang sering berlaku di negara kita pada masa kini.
(b) Apakah ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai cinta akan keamanan?
(10 markah)

2 Warisan Kesenian Budaya Malaysia boleh ditonjolkan lagi sama ada di dalam atau di luar negara.
Jelaskan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan media elektronik.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
1 Antara berikut, yang manakah merupakan contoh 5 Antara berikut, yang manakah merupakan tugas
pendidikan sepanjang hayat? dan tanggungjawab seorang isteri atau ibu dalam
I Pembelajaran kendiri sesebuah keluarga?
II Pendidikan untuk kesamarataan A Isteri atau ibu yang bekerja mesti mengambil
III Pendidikan mengikut masa dan usia pembantu rumah untuk menjaga anak-anak
IV Pendidikan untuk pertumbuhan sosial B Memastikan keperluan asas keluarga
A I, II dan III C I, III dan IV mencukupi
B I, II dan IV D II, III dan IV C Setiap keputusan yang dibuat tidak perlu
berbincang dengan suami
2 Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang D Segala keperluan asas perlu mengharapkan
mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, kecuali suami membelinya
A sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan
kemahiran
B berdisplin dan bijak mengurus masa Ilmu ini dapat memberi panduan untuk menjadi
C berpuas hati dengan kedudukan sekarang ibu bapa yang cemerlang
D mampu bersaing dengan orang asing untuk
mengejar kemajuan 6 Pernyataan di atas berkaitan dengan ilmu
A ekonomi
B keluarga
Kesihatan ialah nikmat yang dikurniakan oleh C keibubapaan
Tuhan kepada setiap manusia D komunikasi

3 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat 7 Apakah peranan Jabatan Pertahanan Awam
A menghargai nyawa Malaysia?
B menjaga maruah diri A Memberi bantuan kecemasan dan menjalankan
C menghargai masa kerja menyelamat
D empati B Membanteras jenayah di ibu kota dan bandar-
bandar lain
4 Pilih pernyataan yang betul. C Memelihara keselamatan dan keamanan
A Empati perlu dilatih dan disemai dalam setempat
kalangan kanak-kanak sahaja D Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah
B Individu yang mempunyai maruah diri akan
melakukan sesuatu yang melanggar norma
masyarakat Terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri
C Sifat perikemanusiaan tidak perlu diamalkan Menjalankan operasi menangkap pendatang
sejak dari kecil lagi asing tanpa izin
D Kepentingan nilai perikemanusiaan kepada
masyarakat adalah untuk meningkatkan imej 8 Pernyataan di atas merujuk kepada
dan martabat manusia A Polis Diraja Malaysia
B Jabatan Pertahanan Awam
C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
D Rakan Cop
Beliau merupakan ketua kumpulan Prana 13 Antara berikut, yang manakah merupakan
Mengetengahkan alat muzik klasik India seperti kelebihan individu yang berilmu dan
sifar, tabla, mrithangam dan ganjeera berkemahiran?
A Dapat menggunakan kemahiran yang ada untuk
9 Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh menindas orang lain
A Mendiang Tan Hooi Song B Dapat menunjukkan kelebihannya kepada orang
B Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat lain
C Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad C Dapat mempraktikkan kemahirannya dengan
D Samuel J Dass cekap kerana adanya ilmu pengetahuan
D Sukar menghadapi persaingan daripada orang
10 Antara berikut, yang manakah merupakan warisan lain
budaya tak ketara?
I Lagu Negaraku
II Wayang Kulit Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai
III Hukum Kanun Melaka lebih tinggi
IV Makyung Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan
A I, II dan III C I, III dan IV inovasi negara serta memupuk minda kelas
B I, II dan IV D II, III dan IV pertama
Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti
11 Siapakah yang menjadi Ketua Negara dalam hidup
konsep negara berdaulat?
A Imam Negara 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan
B Perdana Menteri A Wawasan 2020
C Ketua Polis Negara B Misi Nasional
D Yang di-Pertuan Agong C Dasar Pembangunan Nasional
D Dasar Sosial Negara
12 Antara berikut merupakan objektif penggubalan
Rukun Negara, kecuali 15 Antara berikut merupakan kesan negatif daripada
A mengamalkan cara hidup demokratik globalisasi terhadap sesetengah negara, kecuali
B membina masyarakat yang berilmu A bilangan kenderaan di jalan raya semakin
Pengetahuan bertambah
C mewujudkan persaingan ekonomi antara B dapat mengukuhkan pengaruh untuk kemajuan
pelbagai kaum bersama
D mewujudkan perpaduan dalam kalangan C pencemaran alam sekitar berlaku tanpa kawalan
penduduk D generasi muda semakin bebas dengan cara
hidup yang bertentangan dengan budaya
1 Nyatakan nama individu dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia berdasarkan sumbangan yang diberi.

Sumbangan Individu

(a) Mengetengahkan kesenian makyung

(b) Menubuhkan Persatuan Penyanyi Tanah Air


(PAPITA)

(c) Pembuat tanglung besar menggunakan buluh dan


kertas wax

(d) Menjadi pakar rujuk dalam seni wayang kulit


Kelantan

(e) Bergiat dalam program pemuliharaan bangunan


seperti Kota Cornwallis

(10 markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Pertanian Sains Sosial

Bahasa Perubatan
Pusat Kecemerlangan Bidang

(a) Institut Integriti Nasional

(b) Institut Penyelidikan dan Pembangunan


Pertanian Malaysia (MARDI)

(c) Dewan Bahasa dan Pustaka

(d) Institut Jantung Negara (IJN)

(e) Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)

(15 markah)
1 Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dan menjadikan Yang di-Pertuan
Agong sebagai Ketua Negara.
(a) Jelaskan maksud negara berdaulat.
(b) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mengekalkan kedaulatan Malaysia?
(10markah)

2 Kerajaan telah memainkan peranan dalam membentuk ibu bapa yang cemerlang dan keluarga bahagia.
Terangkan faktor yang menyebabkan ilmu keibubapaan mesti dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin mendirikan
rumah tangga.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

1 Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap


menghargai nyawa?
A Sentiasa bertolak ansur Melindungi, menguruskan dan mengekalkan
B Berpakaian kemas dan sopan biodiversiti terutamanya hidupan liar
C Mengamalkan pemakanan yang seimbang
D Sentiasa bertutur dengan sopan 5 Pernyataan di atas merupakan peranan
A Persatuan Pencinta Alam Malaysia
B Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman
Melahirkan perasaan simpati dan memahami Negara
perasaan mangsa bencana alam C Yayasan Amal Malaysia
D Pusat Prihatin Orang Asli
2 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat
A bermaruah 6 Antara berikut, agensi manakah yang mempunyai
B empati kaitan dengan pertubuhan kebajikan masyarakat
C menghargai nyawa Malaysia?
D cinta akan keamanan I MAKNA Malaysia
II Pertubuhan Pertolongan Wanita
3 Antara berikut merupakan langkah pengurusan III Persatuan Puteri Islam
kewangan yang cekap dalam sesebuah keluarga, IV Yayasan Salam Malaysia
kecuali A I, II dan III C I, III dan IV
A berbelanja melebihi jumlah pendapatan bulanan B I, II dan IV D II, III dan IV
B membuat belanjawan supaya kewangan lebih
tersusun
C membuat tabungan untuk waktu kecemasan Sebuah pertubuhan sukarela yang menekankan
D berbelanja secara berjimat cermat dan tidak pendekatan pendidikan dan menyedarkan
boros masyarakat supaya menjauhi najis dadah

4 Setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan
tangga perlu mematuhi peraturan perkahwinan A PEMADAM
mengikut undang-undang negara supaya B PERHILITAN
A bakal pengantin boleh memilih tarikh perkah- C PBSM
winan yang sesuai D MERCY Malaysia
B bakal pengantin boleh menyusun jadual untuk
bercuti
C bakal pengantin dapat membuat persediaan
Membangunkan dan mempromosikan industri
untuk majlis pernikahan
kraf negara
D bakal pengantin boleh mendapatkan panduan
sebagai suami dan isteri tentang peranan dan
8 Pernyataan di atas berkaitan dengan
tanggungjawab masing-masing
A Jabatan Muzium Negara
B Arkib Negara Malaysia
C Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia D Undang-undang Darurat
D Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara 13 Antara berikut merupakan prinsip Rukun Negara,
kecuali
A Kepercayaan kepada Tuhan
9 Antara berikut, yang manakah merupakan objek B Kesetiaan kepada rakan-rakan
yang tersenarai dalam 50 perkara sebagai Warisan C Keluhuran Perlembagaan
Kebangsaan? D Kedaulatan Undang-Undang
I Tugu Negara
II Jata Negara 14 Antara berikut merupakan peranan yang perlu
III Perak Man dimainkan oleh warganegara agar negara dapat
IV Bunga Raya menghadapi cabaran dalam usaha membangunkan
A I, II dan III C I, III dan IV negara, kecuali
B I, II dan IV D II, III dan IV A tidak menyokong program pembangunan
negara
10 Di manakah letaknya Kota Ngah Ibrahim? B sentiasa bersatu padu
A Pulau Pinang C taat dan patuh kepada pemerintah
B Perak D melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan
C Kedah kemahiran
D Melaka

11 Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara
generasi pewaris negara? (ASEAN)
A Menjadikan individu yang berkemahiran Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia
B Supaya dapat membentuk peribadi lemah Singapura (IMS GT)
C Mewujudkan masyarakat tidak beridentiti
D Identiti diri kekal terpelihara walaupun
menerima perubahan kerana adanya kekuatan 15 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan
dalaman di atas?
A Hubungan satu hala
12 Penggubalan Rukun Negara berpunca daripada B Hubungan dua hala
A Pendudukan Jepun 1945 C Hubungan serantau
B Kemerdekaan 1957 D Hubungan pelbagai hala
C Peristiwa 13 Mei 1969
1 Berikan nama kaum yang terlibat dalam mengekalkan warisan budaya berdasarkan jenis tarian.

Jenis Tarian Kaum

(a) TarianSinga

(b) TarianBharathanatyam

(c) TarianZapin

(d) TarianShaolin

(e) TarianJoget
(10 markah)

2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Bangunan WarisanbudayatakketaraObjek

Warisan Kebangsaan Perkara

(a) ManuskripHikayatHangTuah

(b) CarcosaSriNegara

(c) LaguNegaraku

(d) CokmarDewanRakyat

(e) IstanaNegara

(15markah)
1 Perkahwinan yang mendapat restu daripada ibu bapa boleh menjamin kehidupan yang bahagia pada masa akan
datang.
(a) Apakah ciri-ciri pasangan hidup yang baik dan ideal?
(b) Bagaimanakah untuk memastikan institusi kekeluargaan yang utuh akan membawa kepada kehidupan yang
bahagia?
(10 markah)

2 Globalisasi ialah satu fenomena dunia tanpa sempadan yang menjadikan dunia semakin kecil disebabkan oleh
kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Nyatakan kesan baik dan kesan buruk
globalisasi terhadap Malaysia.
(10 markah)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1 (f) (b) (i) Mengelakkan pembaziran masa
(ii) Sesuatu perkara yang dirancang berjalan
lancar dan tersusun
BAHAGIAN A (iii) Dapat menanam sikap
UJIAN BULANAN PERTAMA SET 2
bertanggungjawab
1 C 2 B 3 C 4 dalam melaksanakan sesuatu tugas
A (iv) Dapat melahirkan pelajar yang
5 B 6 B 7 A 8 BAHAGIAN A
berkeyakinan diri dan berkualiti
C 1 D 2 B 3 C 4
9 D 10 B B
4 Dr . Lim Swee Tin
5 A 6 B 7 C 8
- Pengalaman
BAHAGIANB D
Berpengalaman menghasilkan cerpen dan
9 A 10 A
puisi
BAHAGIANB serta mendeklamasikan sajak di peringkat
BAHAGIANB antarabangsa
1 (a) Ya. Kerana beliau mempunyai hala tuju,
1 (a) Ya, kerana dia berusaha bersungguh-sungguh - Kejayaan
usaha yang gigih dan sikap yang positif
untuk mencapai kecemer- (a) Memenangi Hadiah Sastera Malaysia
untuk mencapai sesuatu yang dihajati.
langan dalam pelajaran. 1982/ 1983, 1986/ 1987,
(b) - Tentangan daripada keluarga
(b) Mendapat keputusan yang cemerlang dalam 1988 / 1989
- Keadaan cuaca yang tidak menentu
peperiksaan SPM (b) Penerima S.E.A Write Award 2000
(c) Menakluk Kutub Utara dan Kutub Selatan
(c) (i) Belajar bersungguh-sungguh (Penghargaan tertinggi bidang
(d) Beliau telah mempersiapkan diri dengan
(ii) Menumpukan perhatian semasa guru kesusasteraan di Asia Tenggara
latihan ketahanan fizikal dan
mengajar di dalam kelas oleh kerajaan Diraja Thailand)
mental untuk melaksanakan misinya
(d) Sering diejek dan ditertawakan oleh rakan
sekelasnya Karamjit Singh
2 (a) Tidak mempunyai cita-cita
- Pengalaman
(b) Matlamat tidak jelas
2 (a) Mempunyai matlamat yang jelas Berpengalaman selama 20 tahun dalam
(c) Tidak tahu menguruskan masa
(b) Tidak mudah terpengaruh dengan perkara sukan lumba kereta tempatan dan
(d) Malas belajar
negatif antarabangsa
(e) Mudah terpengaruh
(c) Tahu mengurus masa dengan bijak
(f) Berfikiran negatif
(d) Mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri - Kejayaan
(e) Sentiasa berfikiran positif (a) Menjuarai The 2004 FIA Asia Pacific
3 (a) Memberi tumpuan ketika guru mengajar
Rally Championship for Drivers
(b) Memperbanyakkan membaca buku ilmiah,
3 (a) (i) Mengisi masa dengan perkara yang (b) Menjuarai kejohanan Rali Felda AAM
akhbar, dan majalah Malaysia 2007
berfaedah
(c) Sentiasa mematuhi jadual waktu belajar
(ii) Mengurus dan melakukan aktiviti yang
dirancang dengan teratur
4 (a) Intelek (c) Rohani
(iii) Dapat mendisiplinkan diri UJIAN BULANAN KEDUA SET 1
(b) Emosi (d) Jasmani
(iv) Kerja dapat disiapkan pada waktu yang
5 (a) (b) (c) (d) ditetapkan
(e) BAHAGIAN A
1 A 2 B 3 C 4 4 (a) Terdedah untuk melakukan jenayah yang 6 C 7 B 8 C 9
B lebih berat A
5 C 6 A 7 C 8 (b) Digantung persekolahan 10 C 11 D 12 B
B (c) Kerap terlibat dengan kesalahan undang- 13 C
9 C 10 D undang dengan pihak berkuasa 14 A 15 C
(d) Disisih oleh masyarakat
BAHAGIANB (e) Mudah mengalami masalah kesihatan mental
BAHAGIAN B
1 (a) (i) Penyalahgunaan dadah 1 1 Tidak ada hala tuju
(ii) Vandalisme 2 Bersikap sambil lewa dan tidak melakukan
(b) (i) Penurunan berat badan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN sesuatu
(ii) Tidak dapat mengawal diri TAHUN SET 1 kerja dengan bersungguh- sungguh
(c) Gagal dalam pelajaran kerana dia sering 3 Mengaku kalah sebelum berjuang
ponteng sekolah dan mengabaikan pelajaran 4 Tiada cita-cita
(d) Tidak. Kerana sikap sebegini akan BAHAGIAN A 5 Berfikir pada bila-bila masa
(e) memusnahkan masa depan dan 1 B 2 D 3 D 4
harapan ibu bapa saya C 2 Adab ketika bertutur dengan guru
5 D 6 A 7 B 8 1 Bertutur dengan sopan
2 (a) Kurang yakin pada diri sendiri B 2 Memberi salam ketika bertemu dengan guru
(b) Pengaruh rakan yang terlibat dalam kegiatan 9 B 10 D 11 A 12 3 Tidak meninggikan suara atau bercakap kasar
gengsterisme sama ada di dalam atau luar C dengan guru
sekolah 13 D 14 B 15 D 4 Menjawab soalan yang ditanya oleh guru
(c) Direkrut secara paksa oleh ahli kongsi gelap dengan
(d) Pelajar tidak mendapat perhatian atau kawalan baik
daripada ahli keluarga
BAHAGIAN B 5 Memberi senyuman ketika bertemu guru
1 1 - Menyebabkan ketagihan
3 (a) Memberikan didikan agama yang secukupnya - Mungkin akan dijangkiti HIV Adab ketika dalam majlis rasmi
(b) Peranan ibu bapa mengadakan aktiviti yang 2 - Pendera akan dibenci oleh mangsa 1 Memakai pakaian yang sopan
dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan - Pendera akan didakwa dan dihukum oleh 2 Tidak memakai pakaian yang mencolok mata
(c) Memastikan pusat-pusat hiburan tidak pihak pengadilan 3 Tidak berbual-bual sehingga mengganggu
beroperasi selepas tengah malam 3 - Diri sendiri akan malu kerana dituduh majlis
(d) Mengadakan aktiviti yang berfaedah untuk menyalahgunakan teknologi 4 Mengelakkan percakapan yang kuat
remaja - Akan didakwa dan dihukum oleh pihak 5 Tidak pulang sehingga majlis tamat
(e) Penguatkuasaan undang-undang pengadilan
4 - Mengakibatkan trauma dan fobia untuk
memandu BAHAGIAN C
4 (a) dadah (f) jenayah kekerasan - Mungkin akan mengalami kecacatan seumur 1 (a) - Kurang didikan agama
(b) Vandalisme (g) tanggungjawab hidup - Tekanan perasaan
(c) Jenayah siber (h) pendera 5 - Lebih terdedah untuk melakukan jenayah - Menghadapi masalah hidup
(d) pergaulan bebas (i) negatif yang (b) Segera melaporkan kepada pihak yang
(e) kerajaan (j) ancaman lebih berat berkenaan ada kes
- Mungkin akan digantung persekolahan berlaku melihat orang mencurigakan dalam keadaan
membimbangkan.
2 1 Sentiasa memakai tali pinggang keledar
UJIAN BULANAN KEDUA SET 2
2 Berhenti ketika lampu isyarat merah 2 Ibu bapa
3 Tidak mencelah ketika menunggang motosikal - Memberi nasihat kepada anak-anak
4 Memandu mengikut lorong yang betul - Membantu anak-anak apabila mereka
BAHAGIAN A 5 Menggunakan jejantas bagi pejalan kaki
1 B 2 D 3 C 4 menghadapi masalah
A - Menyediakan keperluan keluarga
5 C 6 B 7 A 8 BAHAGIAN C Anak-anak
D 1 (a) - Boleh dijadikan tempat untuk berkongsi - Menghormati ibu bapa
9 B 10 C kegembiraan dan masalah - Mengikut nasihat ibu bapa
- Boleh merujuk kepada ibu bapa berkaitan - Menunjukkan contoh yang baik kepada
ilmu ahli keluarga yang lain
BAHAGIANB
kehidupan dan ilmu
1 (a) Bercakap menggunakan tutur kata dan agama
bahasa yang lembut (b) - Menjadi contoh dan teladan yang baik PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
(b) Membawa buah tangan untuk pesakit kepada
(c) Memberi semangat kepada pesakit anak-anak TAHUN SET 3
(d) Menunjukkan rasa simpati - Memberi didikan yang sempurna kepada
(e) Mendoakan mereka agar cepat sembuh anak-anak
BAHAGIAN A
- Memberi kasih sayang yang secukupnya
2 (a) Ibu bapa perlu mendalami ilmu pengetahuan 1 B 2 C 3 A 4
tentang pengurusan keluarga C 5 D
2 - Keluarga Mendekati anak-anak, memberi
(b) Setiap ahli keluarga tahu tanggungjawab 6 B 7 C 8 D 9
tumpuan dan kasih sayang
masing-masing A
- Sekolah Mengadakan program yang praktikal
(c) Ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang 10 B 11 D 12 C
dan berkaitan dengan isu setempat.
baik kepada anak-anak 13 B 14 A 15 B
- Masyarakat Bekerjasama membanteras dan
(d) Ibu bapa menyediakan keperluan untuk anak- peka akan kejadian di sekeliling
anak BAHAGIANB
(e) Memupuk perasaan kasih sayang antara ahli 1 1 Bersikap hormat kepada ahli keluarga
keluarga 2 Bersikap taat kepada ibu bapa
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
3 Sentiasa menjaga nama baik keluarga
3 (a) Hilang selera makan TAHUN SET 2 4 Membantu menyelesaikan masalah keluarga
(b) Tidak dapat mengawal diri 5 Peka dengan keadaan hidup keluarga
(c) Kerap menggosok hidung/ hidung berair
(d) Tidak dapat tidur (insomnia) BAHAGIAN A 2 1 Ekonomi 2 Sosial 3
(e) Susut berat badan 1 D 2 D 3 C 4 Politik 4 Sosial
D 5 A 5 Ekonomi
2 (a) Etika kerja yang baik
BAHAGIANC 2 Menambahkan zuriat (b) Meningkatkan kualiti kerja
- Perkahwinan melahirkan zuriat (c) Meningkatkan ilmu, kemahiran dan
1 (a) Faktor penyumbang
- Menambah jumlah anggota keluarga kecekapan
- Kurang didikan agama -
Memenuhi tuntutan agama (d) Meningkatkan mutu kerja
Pengaruh rakan sebaya
- Perkahwinan tuntutan agama (e) Mengambil berat tentang kerja
- Pengaruh media massa
- Melalui perkahwinan rakyat sesebuah (f) Mengamalkan budaya rasuah sifar
(b) Kesan-kesan buruk
negara bertambah dan perkembangan
- Perbelanjaan negara meningkat bina pusat
agama juga akan meningkat kerana umatnya semakin 3 (a) Berhak memilih barangan dan
pemulihan
ramai. perkhidmatan
- Negara hilang pewaris ketiadaan
Mengelakkan daripada berlakunya perbuatan tanpa unsur paksaan
pemimpin generasi akan datang
sumbang (b) Berhak untuk mendapatkan perlindungan
keselamatan apabila meng-
2 Tokoh
gunakan barangan.
- Datuk Nicol Ann David
UJIAN BULANAN KETIGA SET 1 (c) Berhak untuk melahirkan rasa tidak puas
- Datin Paduka Sharifah Mazlina
hati
- Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor
terhadap barangan dan
BAHAGIAN A perkhidmatan yang diterima dan dihantar oleh
Datuk Nicol Ann David
1 B 2 B 3 C 4 pengeluar.
- Mendapat 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia
A 5 D (d) Berhak membuat tuntutan ganti rugi
- Mengharumkan nama negara dalam sukan
6 A 7 C 8 C 9 apabila
skuasy
B mendapati barangan dan
- Pemain skuasy nombor satu dunia
10 A perkhidmatan tidak memuaskan.
(e) Berhak untuk mendapat alam sekitar yang
Datin Paduka Sharifah Mazlina
bersih daripada ancaman
- Wanita Asia pertama merentasi Kutub Selatan
pencemaran alam.
(2007) dan Kutub Utara (2004) BAHAGIANB
- Bukti bahawa wanita mampu melakukan apa 1 (a) (b) (c) (d) 4 (a) Tidak wajar. Kerana tindakan jurujual itu
sahaja yang dilakukan (e) (f) (g) (h) melanggar hak pengguna
oleh lelaki. (i) (j) (b) (i) Melaporkan kepada Persatuan Pengguna
(ii) Melaporkan kepada Kementerian Dalam
Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor 2 (a) Perkara 10 (1) (d) Perkara 11 (3) Negeri dan
- Angkasawan Malaysia yang pertama (b) Perkara 3 (5) (e) Perkara 5 (3) Hal Ehwal Pengguna.
- Melakukan penyelidikan mikrob dan sel (c) Perkara 153 (1) (iii) Melaporkan kepada Tribunal Tuntutan
- Menjalankan eksperimen berkaitan penyakit
Pengguna Malaysia.
barah dan pengkristalan protein. 3 (a) Membeli barangan yang berkualiti pada
harga yang berpatutan.
(b) Membeli barang yang perlu sahaja.
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN (c) Berfikir sebelum membeli sesuatu barang
UJIAN BULANAN KETIGA SET 3
dan kesan penggunaan
TAHUN SET 4 terhadap diri.
(d) Membuat perbandingan harga di beberapa
BAHAGIAN A
1 B 2 C 3 C 4
BAHAGIAN A buah pasar raya.
C 5 B
1 B 2 B 3 C 4 (e) Mengenal pasti label, tarikh luput, tempoh
6 C 7 A 8 A 9
A 5 D jaminan, dan sama ada barang itu tulen atau
C
6 D 7 A 8 C 9 B palsu.
10 A
10 C 11 D 12 B 13 A
14 D 15 D 4 (a) Ya. Kerana mereka juga mempunyai daya
pemikiran yang sama seperti orang yang BAHAGIANB
normal. 1 (a) (b) (c)
BAHAGIANB (b) Tidak. Setiap individu yang mahukan kejayaan (d)
1 1 Membuka kasut sebelum memasuki rumah mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk (e) (f) (g) (h)
2 Menziarahi jiran yang sakit mencapainya.
3 Amalan bergotong-royong ketika (c) (i) Tidak mudah putus asa (i) (j)
mengadakan sesuatu majlis (ii) Yakin dengan kebolehan diri sendiri
4 Menghulurkan bantuan kepada mangsa (d) Beliau akan berusaha sedaya upaya untuk 2 (a) Etika kerja mengandungi prinsip-prinsip
bencana melihat kejayaan pelajarnya. yang
5 Bertukar-tukar juadah terutama pada musim terbentuk daripada
perayaan gabungan unsur nilai, norma dan sikap yang dikongsi
UJIAN BULANAN KETIGA SET 2 bersama dalam kumpulan.
2 1 Tingkah laku penolakan Gabungan prinsip-prinsip ini akan
2 Tingkah laku pengasingan menerbitkan prinsip-prinsip kerja
3 Tingkah laku pengancaman yang baik dan mewujudkan satu budaya organisasi
BAHAGIAN A
4 Tingkah laku tidak peduli yang baik secara
1 C 2 D 3 D 4
5 Tingkah laku pengasingan berkumpulan.
B
5 C 6 A 7 B 8 (b) Kualiti kerja wujud apabila adanya
BAHAGIANC D kecemerlangan dalam tugas.
1 (a) - Melalui penguatkuasaan undang-undang 9 D 10 A Kualiti kerja bergantung kepada etika
- Menegur dan memberi nasihat kepada kerja
individu yang terbabit yang dirancang dalam
BAHAGIANB sesebuah organisasi.
- Mengenakan hukuman yang setimpal
1 (a) Bahasa (c) Ilmu dan pengetahuan amat penting dalam
(b) - Memberi nasihat mengenai kesan-kesan
(b) Agama pembangunan negara tidak
perbuatan ini terhadap diri,
(c) Kewarganegaraan kira bidang akademik atau teknikal.
keluarga, masyarakat, dan negara
(d) Hak asasi Penting bagi meningkatkan kecekapan
- Elak bergaul dengan pelajar nakal
(e) Hak keistimewaan orang Melayu dan dalam bidang kerja masing-
- Mengisi masa lapang dengan perkara-
bumiputera masing.
perkara yang berfaedah menyertai
program Rakan Muda Sabah dan Sarawak (d) Penyelidikan dan pembangunan penting
untuk bersaing terutama - Menggalakkan semangat muhibah antara 1 1 Rohani 2 Intelek
dalam bidang pengeluaran dan perkhidmatan. kaum 3 Jasmani 4 Emosi
Melahirkan produk yang berkualiti dari - Dapat mengenali budaya kaum lain 5 Rohani
semasa ke semasa. - Mengukuhkan perpaduan
(e) Kebajikan pekerja seperti menyediakan 2 1 Adab di meja makan
kemudahan istirahat, cuti 2 Punca kecuaian pemandu 2 Adab menghormati orang yang lebih tua
tahunan dan skim perlindungan keselamatan amat penting - Memandu dalam keadaan mengantuk 3 Adab ketika bertemu dengan guru
dan perlu dijaga oleh majikan supaya tidak - Memandu dalam keadaan mabuk 4 Adab menziarah orang sakit
berlaku penindasan terhadap pekerja. - Memandu sambil memegang sesuatu 5 Adab berjiran
Pekerja akan menunjukkan komitmen yang Punca memandu secara terburu-buru
tinggi dalam tugas - Ingin menunjuk-nunjuk
mereka sekiranya kebajikan mereka dijaga. - Kesuntukan masa
- Dicabar untuk berlumba di jalan raya BAHAGIANC
3 (a) Hak untuk mengundi dalam pilihan raya
1 (a) Kepentingan
(b) Hak untuk memiliki harta dan
- Hidup aman dan damai
membangunkannya PEPERIKSAAN AKHIR - Menjamin kesejahteraan sosial
(c) Hak untuk mengambil bahagian dalam politik
TAHUN SET 2 masyarakat
seperti menjadi wakil rakyat.
(b) Kesan tidak mentaati Perlembagaan
(d) Hak untuk mendapat manfaat dan kemudahan
Malaysia
seperti perubatan, bantuan kebajikan,
BAHAGIAN A - Perpaduan kaum akan tergugat
pendidikan dan sebagainya.
1 B 2 C 3 A 4 - Kedudukan ekonomi tidak stabil
(e) Hak untuk bergerak bebas ke mana-mana
C 5 B - Keselamatan dalam negara terancam
bahagian dalam negara ini.
6 D 7 C 8 B 9
D 2 Pemimpin boleh mengurangkan masalah sosial
4 (a) Perbuatan menyogok atau memberikan
10 C 11 B 12 D 13 A dengan cara
sesuatu sama ada dalam bentuk wang atau
14 C 15 D - mengingatkan ibu bapa tentang
barang.
tanggungjawab mereka terhadap anak-
(b) Akibat kepentingan diri sendiri lebih
anak.
diutamakan tanpa mengambil BAHAGIANB
- membanteras masalah ini hingga ke akar
kira kesan terhadap orang lain. 1 1 Dapat menyelesaikan sesuatu perkara atau umbi dengan memperkenalkan
(c) Dengan cara meningkatkan penguatkuasaan masalah dengan segera sistem yang baru.
undang-undang, mening- 2 Mengelakkan berlakunya salah faham - mengenakan tindakan undang-undang
katkan ilmu agama dan pengetahuan masyarakat tentang 3 Merapatkan hubungan kekeluargaan terhadap pesalah yang terbabit dalam
gejala rasuah. 4 Memberi kebebasan kepada ahli keluarga masalah sosial.
(d) Dengan cara mewujudkan Persatuan Anti- untuk menyuarakan pendapat - menggubal rang undang-undang baru
Rasuah di sekolah. 5 Menenangkan hati dan fikiran yang
(e) Dengan mengamalkan sikap amanah dalam
berkaitan masalah sosial.
melaksanakan sesuatu tugas. 2 1 Peraturan
2 Masyarakat
3 Norma komuniti
PEPERIKSAAN AKHIR 4 Undang-undang
5 Jenayah juvana
TAHUN SET 1
BAHAGIANC
BAHAGIAN A 1 (a) Jenis jenayah juvana
1 C 2 A 3 B 4 - Mencuri - Membuli
D 5 B - Gengsterisme
6 C 7 A 8 D 9 (b) Bentuk hukuman
B - Diberi amaran agar tidak mengulangi
10 A 11 C 12 C 13 kesalahan yang sama
B - Dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak
14 A 15 C sehingga berusia 21 tahun

2 Cara untuk menjadi pengguna berhemat


BAHAGIANB
- Merancang pembelian atau perbelanjaan sama
1 (a) 1 Didakwa dan dihukum oleh pihak
ada mingguan atau bulanan
pengadilan
- Meneliti terlebih dahulu barangan yang ingin
2 Menjatuhkan maruah diri
dibeli harga dan kualiti
menyalahgunakan teknologi
- Berbelanja dengan cermat beli barangan
(b) 1 Mengenakan hukuman terhadap penghantar
yang perlu sahaja
maklumat palsu
- Meningkatkan ilmu kepenggunaan - banyak
2 Mewujudkan undang-undang
membaca
penyalahgunaan teknologi
3 Mewajibkan setiap pengguna telefon bimbit
mendaftar nombor dan data periba
PEPERIKSAAN AKHIR
2 1 Hak untuk mendapatkan ganti rugi TAHUN SET 3
2 Hak untuk mendapatkan keperluan asas
3 Hak untuk bersuara
4 Hak untuk membuat pilihan BAHAGIAN A
5 Hak untuk mendapatkan maklumat 1 A 2 C 3 C 4 D
5 A
BAHAGIANC 6 B 7 D 8 C 9 C
1 (a) Kepentingan amalan rumah terbuka 10 B 11 A 12 D 13 A
- Dapat mengenali jiran dengan lebih rapat 14 D 15 B
- Memupuk perpaduan antara kaum
(b) Kebaikan mengadakan rumah terbuka BAHAGIANB
PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN SET 4
BAHAGIANC
BAHAGIAN A 1 (a) Tanggungjawab pengguna terhadap diri
1 A 2 D 3 A 4 sendiri
C 5 A - Merancang belanjawan diri
6 C 7 A 8 B 9 - Membeli secara bijak dan rasional
C (b) Etika pengguna
10 C 11 A 12 D 13 - Tidak menawarkan harga sehingga
B merugikan penjual
14 B 15 C - Mematuhi kandungan kontrak yang dibuat
- Membayar tepat mengikut masa yang
BAHAGIANB ditetapkan
1 1 Hubungan kekeluargaan yang semakin longgar
2 Kurangnya didikan agama 2 Kebaikan menyambut perayaan mengikut agama
3 Faktor persekitaran masing-masing
4 Pengaruh rakan sebaya - Mengekalkan tradisi dan kebudayaan kaum
5 Sikap masyarakat sekeliling yang kurang prihatin - Bangga akan keunikan perayaan kaum
sendiri
2 1 Hari Raya Aidilfitri - Patuh akan ajaran agama
2 Hari Deepavali - Merapatkan hubungan antara ahli keluarga,
3 Hari Gawai rakan-rakan, dan jiran tetangga
4 Hari Krismas
5 Tahun Baru Cina