Anda di halaman 1dari 3

UNIT SEJARAH

PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI


SMK SERI TANJONG, MELAKA

PENGGAL 2 : SEJARAH ISLAM ( 500-1918M )

SOALAN SEBENAR TAHUN 2015 (UP2)

Sukatan Pelajaran
No.
Soalan No.
Soalan No. Tajuk
Subtajuk
Bincangkan sumbangan Khalifah Abu Bakar dalam
1 1 1.5.2
membanteras golongan ar-Riddah.
Nilaikan kepimpinan Sultan Muhammad al-Fatih dalam
2 1 1.7.3
bidang ketenteraan pada abad ke-15 Masihi.
Huraikan cirri seni bina Islam di Andalusia pada abad
3 2 2.5
ke-13 Masihi.
Nilaikan sumbangan al-Masudi dalam bidang
4 2 2.4
penerokaan.
Terangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme di
5 3 3.3
Syria pada awal abad ke-20.
Huraikan faktor yang menyumbang pembentukan
6 3 3.5
negara bangsa Mesir pada abad ke-20.

SOALAN SEBENAR TAHUN 2015 (P2)

Sukatan Pelajaran
No. No.
Soalan Soalan No. Tajuk
Subtajuk
Sejauh manakah masyarakat Arab jahiliah dianggap
1 1 1.1
sebagai masyarakat yang tidak bertamadun?
Bincangkan pembaharuan politik dan ekonomi yang
2 dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab r.a 1 1.5.2
semasa pemerintahannya.
Bincangkan pengurusan sumber baitulmal pada
3 2 2.1.2
zaman Khulafa al-Rasyidin.
Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Mahkota
4 Alam, institusi pendidikan dikatakan tumbuh bagai 2 2.2.2
cendawan selepas hujan. Jelaskan.
Bincangkan faktor peluasan kuasa Barat terhadap
5 pemerintahan kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-18 3 3.1
Masihi hingga abad ke-20 Masihi.
Galurkan penglibatan khalifah Uthmaniyah dalam
6 3 3.4
Perang Dunia Pertama.

1
SOALAN SEBENAR TAHUN 2014 (UP2)

Sukatan Pelajaran
No. No.
Soalan No. Tajuk
Soalan Subtajuk
Bincangkan pelaksanaan syura dalam pemilihan
1 1 1.5.1
Khalifah al-Rasyidin.
Bincangkan hubungan diplomatik yang berlaku pada
2 1 1.8.1
zaman Nabi Muhammad SAW.
Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh
3 Maharaja Akbar bagi memantapkan sistem 1 1.6.2
pemerintahannya.
Nilaikan sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun tentang
4 2 2.3.2
peradaban manusia.
Bincangkan peranan gerakan Islah dalam
5 membangkitkan kesedaran politik di Mesir pada abad 3 3.3
ke-19 dan abad ke-20 Masihi.
Bincangkan faktor luaran yang membawa kepada
6 3 3.5
kemunculan negara bangsa di Turki.

SOALAN SEBENAR TAHUN 2014 (P2)

Sukatan Pelajaran
No. No.
Soalan No. Tajuk
Soalan Subtajuk
Analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang
1 dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz setelah beliau 1 1.5.2
dilantik sebagai khalifah Bani Umayyah.
Jelaskan strategi peperangan yang digunakan oleh
2 1 1.7.2
tentera Islam dalam Perang Khandak dan Badar.
Bincangkan konsep ekonomi Islam di Madinah
3 2 2.1.1
semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW.
Jelaskan sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang
4 2 2.4
penjelajahan dan penerokaan.
Sejauh manakah golongan intelektual berperanan
5 dalam menyemarakkan gerakan nasionalisme di Mesir 3 3.3
pada abad ke-20 Masihi.
Huraikan faktor dalaman yang mempercepatkan
6 pembentukan negara bangsa di Turki dari tahun 1856 3 3.5
sehingga tahun 1918.

2
SOALAN SEBENAR TAHUN 2013 (UP2)

Sukatan Pelajaran
No. Soalan No.
Soalan No. Tajuk
Subtajuk
Bincangkan kemunculan golongan baharu dalam
1 1 1.2
masyarakat Islam pada zaman Khulafa al-Rasyidin.

Bincangkan ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Sultan


2 1 1.7.3
Muhammed al-Fateh.
Bincangkan peranan Acheh sebagai pusat
3 perkembangan ilmu di Nusantara pada abad ke-16 2 2.2.2
Masihi.
Nilaikan sumbangan Ibn Majid dalam bidang 2.4
4 2
pelayaran.
Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting
dalam kemunculan semangat nasionalisme di Mesir
5 3 3.3
pada abad ke-20. Berikan ulasan anda terhadap
pernyataan tersebut.
Berikan ulasan anda tentang penglibatan Khalifah
6 3 3.4
Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama.

SOALAN SEBENAR TAHUN 2013 (P2)

Sukatan Pelajaran
No. Soalan No.
Soalan No. Tajuk
Subtajuk
Bincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab
1 1 1.1
jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh
2 Nabi Muhammad SAW selepas baginda berjaya 1 1.4
menubuhkan negara Islam di Madinah.
Sejauh manakah kegiatan ekonomi masyarakat
Malaysia pada hari ini merupakan cerminan kepada
3 2 2.1.1
kegiatan ekonomi penduduk Melaka pada zaman
pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?
Sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan telah
4 memberi impak yang besar kepada masyarakat pada 2 2.3.2
hari ini. Bincangkan penyataan tersebut.
Analisiskan faktor perkembangan semangat
5 3 3.3
nasionalisme pada awal abad ke-20 Masihi di Syria.
Analisiskan faktor politik dan pengaruh luar yang
6 menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah 3 3.5
pada awal abad ke-20 Masihi.