Anda di halaman 1dari 35

Tampil D

Nama Tanggal Anak


No Tahun Bulan Desa Puskesmas JK Orang Tua Alamat Tanggal Lahir Meninggal
Bayi Ke-

DESA PIKENRT
NY
KEMBARAN 05 RW 06
1 2016 JANUARI PLIKEN AISYAH P GAYATRI 1/16/2016 1/19/2016 2
II KEMBARAN
/HARIS BMS
BOJONGSA KEMBARAN NY NY L RUMIATUN/I DESA 3/25/2016 3/25/2016 3
RI II RUMIATU NDRA BOJONGSARI RT
N/INDRA 02/07
KEMBARAN
BMS
2 2016 Maret

KARANG
TURIYAH/AG TENGAH RT 6
KARANGTE KEMBARAN BY NY
3 2016 Maret L RW 1 3/23/2016 3/26/2016 3
NGAH II TURIYAH UNG KEMBARAN
BMBS
ny jumaiyah desa RW
ledug Rt 5
KEMBARAN by ny 2
4 2016 April LEDUG L dan tn 4/19/2016 4/19/2016 2
II solihatun solehudin Kec.Kembaran
Banyumas

BOJONGSARI RT
BOJONGSA KEMBARAN NY ESTI TN 6 RW
5 2016 Mei BY NY E L 4/7/2016 4/8/2016 2
RI II SURATNO 2KEMBARAN
BMS
Tam
Nama Tanggal Anak
No Tahun Bulan Desa Puskesmas JK Orang Tua Alamat Tanggal Lahir Meninggal
Bayi Ke-

DESA
BOJONGSA KEMBARAN BY NY ESTI NY ESTI NUR BOJONGSRAI RT
6 2016 April L 4/7/2016 4/8/2016 2
RI II TN SURATNO 06 RW 2
KEMBRAN BMS
DESA PLIKEN RT
KEMBARAN BY .NY NY.SURATI 3 RW
7 2016 Juni PLIKEN II SURATI L TN.WAGINO 5KEMBARAN 2/16/2006 2/16/2016 2
BMS

DESA
2016 Septembe BOJONGSA KEMBARAN BYNY NY INGANAH BOJONGSARI RT
8 L 7/16/2016 7/16/2016 2
r RI II INGANAH TN.TARSUN 7 RW 2
KEMBRAN BMS
DESA SAMBENG
BY NY
SAMBENG KEMBARAN KAMSIAH NY KAMSIAH KULON RT 3 RW
9 2016 Juli P 7/24/2016 7/24/2016 1
KULON II TN DISAN 2 KEMBRAN
TN.DISAN BMS

BOJONGSARI RT
Februari BOJONGSA KEMBARAN AN.ASYILA NY.YANI TN 01 RW 02
10 2016 P 2/8/2015 0000-00-00 1
RI II SUMARDI KEMBARAN
BMS
Tampil D

Tanggal Anak
No Tahun Bulan Desa Puskesmas Nama Bayi JK Orang Tua Alamat Tanggal Lahir Meninggal Ke-
NY UUN W DESA PLIKEN RT
KEMBARAN BY NY UUN
2016 Oktober PLIKEN P DAN TN 5 RW 2 10/16/2016 10/16/2016 2
II W WASLAN KEMBARN BMS

DESALEDUG RT
NYGAYUH TN 01 RW 05
12 2016 Mei LEDUG KEMBARAN II BY NY G P 5/18/2016 5/18/2016 3
MEIKA R KEMBARAN
BMS
DESA
NY RIA R TN BOJONGSARI RT
2016 Septembe BOJONGSA KEMBARAN AN DINA
13 L 3 RW 2 3/14/2014 9/16/2016 1
r RI II ARYA WARDI KEMBARAN
BMS

Menegtahui
Kepala Puskesmas II Kembaran

SUKIRTO,SKM.MM
NIP.1960008 198309 1 002
mpil Data Kematian Bayi
Penyebab Penolong
Jenis
UK Komplikasi Berat Status Kematian Keterangan Persalinan Keterangan
Kematian Kematian Persalinan

BAYI LAHIR DENGAN SC DI


>=37 Perinatal (0-7
IBU >2500 KN1 Lain-Lain RSMS DENGAN KELAINAN DR RSMS
Minggu Hari) ANENCHEPHALUS
24-30 IBU <2500 IUFD TIDAK/BEL Lain-Lain IBU BERSALIN SENDIRI TANPA DKN -
Minggu UM KN BANTUAN BIDAN DAN K/U BAYI
IUFD MASERASI DERAJAT 3

24-30 Perinatal (0-7 KN1 BAYI DI LAHIRKAN DENGAN SC DR


PER <2500 BBLR RSMS
Minggu Hari) UK 27 MG 4 HARI
31-36 tid <2500 IUFD KN1 Lain-Lain kpd,IUPD, DR RSMS
Minggu

PSN LHR SCR CS DI RSMS , BY


LHIR TDK MENANGIS ,JK : P BB:
24-30 Perinatal (0-7 Lain-Lain 1700 GRAM BY MNDPT PRWTN
PLA <2500 KN1 DR -
Minggu Hari) DI INKUBATOR ,MENANGIS
BBRP SAAT,TGL 8/4/2-16 JAM ,
11.00 WIB
Tampil Data Kematian Bayi
Penyebab Penolong
Jenis
UK Komplikasi Berat Status Kematian Keterangan Persalinan Keterangan
Kematian Kematian Persalinan

Jam 05.00Bayi lahir scr SC tidak


menangis spontan,by di rwt
24-30 Perinatal (0-7 ruang melati mendptkn
TID <2500 KN1 BBLR DR -
Minggu Hari) perawatan,slm 1 hari ,tgl
8/4/2016 pasien di nyatakan
meninggl oleh dokter RSMS
31-36 TIDAK/BEL Lain-Lain -
Minggu IBU <2500 IUFD UM KN DR RSMS

31-36 Perinatal (0-7 Lain-Lain ASFIKSIA KARENA BELITAN TALI PUSKESMAS I


BEL >2500 KN1 BDN
Minggu Hari) PUSAT KEMBARAN
31-36 TIDAK/BEL Lain-Lain IUFD KARENA KASUS SOLUSIO
SOL <2500 IUFD DR RSMS
Minggu UM KN PLASENTA

>=37 Bayi (1 Bulan -


TID <2500 KN3 Lain-Lain FEBRIS BDN BPM
Minggu 1 Tahun)
mpil Data Kematian Bayi

Penyebab Penolong
UK Komplikasi Berat Jenis Kematian Status Kematian Keterangan Persalinan Keterangan
Kematian Persalinan
31-36 TIDAK/BEL Lain-Lain IUFD KRN IBU PEB DAN PPT
PEB <2500 IUFD DR RSMS
Minggu UM KN

24-30 TIDAK/BEL Lain-Lain


<2500 IUFD IUFD DR RSMS
Minggu UM KN
>=37 Balita (1-5 TIDAK/BEL Lain-Lain DIARE DENGAN DEHIDRASI
TID <2500 BDN BPM
Minggu Tahun) UM KN BERAT

Pelaksana Proram Anak

SARWIYAH,S.ST
NIP.19730618 2006042 014
BY
Tempat Keterangan Tempat PERINA NEO
KET /BALI IUFD
Bersalin Meninggal TAL TA

RS RSMS RMH 1
RMH - RMH -

RS RSMS RS RSMS 2
BAYI
IBU BERSALIN MENING
RS DI RS RS GAL DI 2
MARGONO RSMS

RS RSMS RS RSMS 3
BY
Tempat Keterangan Tempat PERINA NEO
KET /BALI IUFD
Bersalin Meninggal TAL TA

RB RSMS RS RSMS 4
RS RSMS RS RSMS 3

PUSK/PKD IIPUSKESMAS RS RSMS 5


KEMBARAN
RS RSMS RS RSMS 4

BPS BPM RS RSMS 1


BY
Tempat Tempat Keterang PERINA NEO
Keterangan /BALI IUFD
Bersalin Meninggal an TAL TA
RS RSMS RS RSMS 5

RS RSMS RS RSMS 6
BPS - RS RSMS 2

4
Tampil Data

Jenis Orang Tua Alamat Tanggal Tanggal


No Tahun Bulan Desa Puskesmas Nama Bayi Kelamin Lahir Meninggal
DESA
PURWODADI
1 2017 Januari PURWODADI KEMBARAN II BY NY W L TN.SUTIKNO RT1 RW 1 1/17/2017 1/17/2017
KEMBARAN
BANYUMAS

Menegtahui
Kepala Puskesmas II Kembaran
SUKIRTO,SKM.MM
NIP.1960008 198309 1 002
mpil Data Kematian Bayi Bulan Janurai 2017

Temp
Penyebab Penolong
Anak UK Jenis at
Komplikasi Berat Kematian Status Kematian Keterangan Persalinan KET
Ke- Bersa
Kematian Persalinan lin
BAYI LAHIR SECARA
>=37 Perinatal (0-7 TIDAK/BEL INDUKSI DI RSMS.LAHIR
3 TID >2500 ASFIKSIA BDN RSMS RS
Minggu Hari) UM KN JAM 15.00 MENINGGAL
JAM 15.20
Tempat BAYI
KET Mening KET Aksi PERINATA NEO DAN IUFD
L
gal BALITA
RSMS RS RSMS 1

Pelaksana Proram Anak


SARWIYAH,S.ST
NIP.19730618 2006042 014