Anda di halaman 1dari 1

Pengenalan pratonton struktur dan objektif kertas dengan jelas.

Konsep penting
juga dijelaskan dengan jelas. 6

Penjanaan elektrik oleh loji kuasa nuklear diterangkan secara terperinci. Loji
tenaga nuklear jelas dibentangkan dan diterangkan dengan gambarajah. 6

Pendapat menunjukkan pandangan pelajar terhadap perkara ini. Pandangan


disokong dengan fakta dan rujukan yang berkaitan dengan pembinaan reaktor
nuklear berhampiran kawasan. 6

Kaedah pengumpulan data dan rasional terangkan dengan baik. Temuan dianalisis
dengan baik dan dibincangkan untuk menunjukkan pandangan orang ramai
mengenai perkara itu. 6

Cadangan terperinci yang diberikan dengan rasional yang kuat yang menjamin
keselamatan rakyat. Cadangan yang diberikan adalah di atas jangkaan. 10
Kesimpulannya kuat. Ia mengikat / menggabungkan pengenalan, kandungan dan
penilaian. Baik diringkaskan. 6