Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SEMAKAN HASIL KERJA MUDIRD / BUKU LATIHAN 2016

Penyemakan buku pelajar akan dijalankan seperti berikut :

ITEM TARIKH KELAS TINDAKAN

Semakan 1-29 Feb 2016 Tahun 1


Pertama Tahun 2 Pentadbir
Tahun 3 Ketua Panitia
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Semakan Kedua 1 31 Mei 2016 Tahun 1
Tahun 2 Pentadbir
Tahun 3 Ketua Panitia
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Semakan Ketiga 1 30 Sept 2016 Tahun 1
Tahun 2 Pentadbir
Tahun 3 Ketua Panitia
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6

SEMAKAN PENTADBIR DAN KETUA PANITIA

1. Semakan buku latihan sebanyak 3 kali dalam setahun


2. Memilih 5 buah buku dari setiap kelas.
3. Merekod hasil semakan dalam borang PK 05/1 dan PK 05/2