Anda di halaman 1dari 2

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 4
NAMA : __________________________ TARIKH :____________________________

ARAHAN : Jawab semua soalan pada ruang yang disediakan.


Cari dan bulatkan nama simbol muzik dalam silang kata di bawah. Kemudian, tulis perkataan
tersebut pada ruang yang disediakan.

Namakan not dalam petikan skor di bawah.


Lukis simbol muzik yang betul dalam petak yang disediakan.

KERTAS SOALAN TAMAT