Anda di halaman 1dari 8
MODUL: Kemagnetan Sesi Intervensi (1 jam)
MODUL: Kemagnetan Sesi Intervensi (1 jam)
MODUL: Kemagnetan Sesi Intervensi (1 jam)
MODUL: Kemagnetan Sesi Intervensi (1 jam)
MODUL: Kemagnetan
Sesi Intervensi (1 jam)

Sesi ini telah direka bentuk untuk membantu anda berlatih menjawab soalan TIMSS tentang modul kemagnetan. Ini juga akan membantu anda berlatih menerangkan konsep utama dan mengaplikasikan pengetahuan anda.

 • 1. Guru anda mengambil satu magnet kekal dan memotongnya kepada dua saiz yang sama. Yang manakah antara berikut jawapan yang betul?

  • A. Satu bahagian akan mempunyai kutub Utara dan satu bahagian lagi akan mempunyai isatu kutub Selatan

  • B. Kedua-dua bahagian akan mempunyai kutub Utara dan Selatan.

  • C. Magnet tersebut telah hilang kemagnetannya.

  • D. Magnet mempunyai daya kemagnetan pada hujungnya oleh itu dengan memotong iseparuh magnet tersebut akan mengurangkan kekuatan magnet sebanyak separuh.

 • 2. Litar ini digunakan untuk membuat elektromagnet;

 • MODUL: Kemagnetan Sesi Intervensi (1 jam) Sesi ini telah direka bentuk untuk membantu anda berlatih menjawab
  Bagaimana elektromagnet ini boleh dijadikan lebih kuat? Baca pernyataan ini dengan berhati-hati. Pilih yang mana satu
  Bagaimana elektromagnet ini boleh dijadikan lebih kuat? Baca pernyataan ini dengan berhati-hati. Pilih yang mana satu
  Bagaimana elektromagnet ini boleh dijadikan lebih kuat? Baca pernyataan ini dengan berhati-hati. Pilih yang mana satu
  Bagaimana elektromagnet ini boleh dijadikan lebih kuat? Baca pernyataan ini dengan berhati-hati. Pilih yang mana satu

  Bagaimana elektromagnet ini boleh dijadikan lebih kuat?

  Baca pernyataan ini dengan berhati-hati. Pilih yang mana satu betul atau salah.

  • 1. Meninggikan voltan bekalan

  • 2. Mengurangkan bilangan lilitan gegelung dawai dalam gegelung

  • 3. Mengubah pusingan paku

  • 4. Menggunakan paku yang diperbuat daripada keluli

  Berdasarkan pernyataan di atas, pilih jawapan yang tepat.

  • A. Semua pernyataan adalah betul.

  • B. Pernyataan 1, 2, dan 4 adalah betul.

  • C. Pernyataan 1 dan 4 adalah betul.

  • D. Hanya pernyataan 4 adalah betul.

  • 3. Satu magnet kekal akan hilang daya kemagnetan sekiranya tidak dijaga dengan baik. Baca setiap pernyataan dengan berhati-hati. Tentukan yang mana satu betul atau salah.

  • 1. Magnet kekal yang jatuh akan menjadi kurang bermagnet.

  • 2. Magnet kekal yang dipukul dengan penukul akan menjadi kurang bermagnet.

  • 3. Magnet kekal yang dipanaskan akan menjadi kurang bermagnet.

  a) Berdasarkan pernyataan di atas, pilih jawapan yang tepat.

  • A. Semua pernyataan adalah betul.

  • B. Pernyataan 1 dan 2 adalah betul.

  • C. Pernyataan 2 and 3 adalah betul.

  • D. Pernyataan 1 and 3 adalah betul.

  b) Bagaimana seseorang dapat menguji kekuatan magnet sebelum dan selepas rawatan dijalankan? c) Terangkan perkara yang
  b) Bagaimana seseorang dapat menguji kekuatan magnet sebelum dan selepas rawatan dijalankan? c) Terangkan perkara yang
  b) Bagaimana seseorang dapat menguji kekuatan magnet sebelum dan selepas rawatan dijalankan? c) Terangkan perkara yang
  b) Bagaimana seseorang dapat menguji kekuatan magnet sebelum dan selepas rawatan dijalankan? c) Terangkan perkara yang

  b) Bagaimana seseorang dapat menguji kekuatan magnet sebelum dan selepas rawatan dijalankan?

  c) Terangkan perkara yang berlaku dalam magnet sekiranya kekuatan magnet semakin berkurangan.

  4. Di gudang pembuangan, elektromagnet digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada logam yang lain. Baca
  4. Di gudang pembuangan, elektromagnet digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada logam yang lain. Baca
  4. Di gudang pembuangan, elektromagnet digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada logam yang lain. Baca
  4. Di gudang pembuangan, elektromagnet digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada logam yang lain. Baca
  • 4. Di gudang pembuangan, elektromagnet digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada logam yang lain.

  Baca pernyatan berikut dengan berhati-hati. Pilih yang mana satu betul atau salah.

  • 1. Elektromagnet dapat digerakkan dengan mudah.

  • 2. Elektromagnet jauh lebih kuat berbanding lain-lain jenis magnet.

  • 3. Semua logam boleh dikitar semula tertarik kepada electromagnet.

  • 4. Elektromagnet boleh dihidup dan dimatikan.

  Berdasarkan pernyataan di atas, pilih jawapan yang tepat.

  • A. Tiada pernyataan yang betul.

  • B. Pernyataan 2, 3 dan 4 adalah betul.

  • C. Pernyataan 2 dan 4 adalah betul.

  • D. Pernyataan 1 dan 2 adalah betul.

  • 5. Rajah dibawah menunjukkan dua magnet. Satu adalah magnet kekal yang kuat dan satu lagi adalah magnet kekal yang lemah.

  Lukiskan medan magnet disekeliling setiap satu magnet.

  4. Di gudang pembuangan, elektromagnet digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada logam yang lain. Baca
  4. Di gudang pembuangan, elektromagnet digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada logam yang lain. Baca
  6. Bumi mempunyai kedua-dua kutub Utara bermagnet dan kutub Utara geografi. Apakah yang berlaku pada kompas
  6. Bumi mempunyai kedua-dua kutub Utara bermagnet dan kutub Utara geografi. Apakah yang berlaku pada kompas
  6. Bumi mempunyai kedua-dua kutub Utara bermagnet dan kutub Utara geografi. Apakah yang berlaku pada kompas
  6. Bumi mempunyai kedua-dua kutub Utara bermagnet dan kutub Utara geografi. Apakah yang berlaku pada kompas
  • 6. Bumi mempunyai kedua-dua kutub Utara bermagnet dan kutub Utara geografi.

  Apakah yang berlaku pada kompas di

  • a) kutub Utara magnet?

  • b) kutub Utara geografi?

   • 7. Keretapi Maglev menggunakan keapungan bermagnet untuk menggerakkan keretapi, menggunakan magnet daripada roda.

  Oleh kerana tiada geseran antara roda dan landasan keretapi maka keretapi ini boleh berjalan pada kelajuan yang sangat tinggi dan tidak memerlukan penyelenggaraan yang tinggi, walau bagaimanapun, ia adalah sangat mahal untuk dihasilkan. Jepun telah memperkenalkan keretapi Maglev pada tahun 2005. Korea Selatan dan China sedang membina sistem Maglev di Seoul dan Beijing.

  Gunakan pengetahuan anda mengenai magnet untuk menerangkan bagaimana keapungan bermagnet dihasilkan.

  8. Sekumpulan murid telah menguji kekuatan elektromagnet. Keputusan mereka ditunjukkan dalam jadual dan dipaparkan pada graf.
  8. Sekumpulan murid telah menguji kekuatan elektromagnet. Keputusan mereka ditunjukkan dalam jadual dan dipaparkan pada graf.
  8. Sekumpulan murid telah menguji kekuatan elektromagnet. Keputusan mereka ditunjukkan dalam jadual dan dipaparkan pada graf.
  8. Sekumpulan murid telah menguji kekuatan elektromagnet. Keputusan mereka ditunjukkan dalam jadual dan dipaparkan pada graf.
  • 8. Sekumpulan murid telah menguji kekuatan elektromagnet.

  Keputusan mereka ditunjukkan dalam jadual dan dipaparkan pada graf.

  Bilangan klip kertas yang boleh diangkat oleh elektromagnet

  8. Sekumpulan murid telah menguji kekuatan elektromagnet. Keputusan mereka ditunjukkan dalam jadual dan dipaparkan pada graf.

  Panjang dawai yang digunakan untuk membuat gegelung dalam cm

  Panjang dawai yang digunakan untuk membuat gegelung (dalam cm)

  Bilangan klip kertas yang boleh diangkat oleh elektromagnet

  20

  3

  40

  7

  60

  9

  80

  13

  100

  16

  a) Apalah kesimpulan yang anda buat daripada data?

  Sekumpulan murid lain menggunakan panjang dawai yang sama tetapi membuat keputusan untuk mengukur berapa jarak yang
  Sekumpulan murid lain menggunakan panjang dawai yang sama tetapi membuat keputusan untuk mengukur berapa jarak yang
  Sekumpulan murid lain menggunakan panjang dawai yang sama tetapi membuat keputusan untuk mengukur berapa jarak yang
  Sekumpulan murid lain menggunakan panjang dawai yang sama tetapi membuat keputusan untuk mengukur berapa jarak yang
  Sekumpulan murid lain menggunakan panjang dawai yang sama
  tetapi membuat keputusan untuk mengukur berapa jarak yang
  diperlukan untuk klip kertas tertarik kepada elektromagnet tersebut.

  Keputusan mereka adalah seperti berikut;

  Panjang dawai untuk membuat gegelung (dalam cm)

  Jarak sebelum klip kertas bergerak ke arah elaktromagnet (dalam cm)

  20

  0.1

  40

  0.5

  60

  1.2

  80

   

  100

  2.8

  • b) Ramalkan nilai untuk jarak sekiranya panjang dawai yang digunakan untuk membuat gegelung adalah 80cm.

  • c) Berikan justifikasi kepada jawapan anda.

  Sekumpulan murid lain menggunakan panjang dawai yang sama tetapi membuat keputusan untuk mengukur berapa jarak yang
  9. Seorang murid diberikan magnet kekal yang kuat dan disoal sejauh mana medan magnet mencapai sekitar
  9. Seorang murid diberikan magnet kekal yang kuat dan disoal sejauh mana medan magnet mencapai sekitar
  9. Seorang murid diberikan magnet kekal yang kuat dan disoal sejauh mana medan magnet mencapai sekitar
  9. Seorang murid diberikan magnet kekal yang kuat dan disoal sejauh mana medan magnet mencapai sekitar
  • 9. Seorang murid diberikan magnet kekal yang kuat dan disoal sejauh mana medan magnet mencapai sekitar magnet.

  Terangkan bagaimana murid mencari jawapan kepada masalah ini.