Anda di halaman 1dari 3

BAB 1

PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI DAN ORGANISASI

1.0 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI

1.1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI

Program Latihan Industri (LI) merupakan suatu komponen penting dalam kurikulum
program sarjana muda pendidikan teknikal dan vokasional (FPTV) di UTHM.
Latihan industri ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme secara reflektif dalam situasi kerja
sebenar di dalam industri awam mahupun swasta. Pelaksanaan program ini adalah
secara sepenuh masa dan menjadi syarat kredit wajib bagi penganugerahan Ijazah
Sarjana Muda.

1.2 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI

Antara objektif latihan industri kepada pelajar ialah, mereka akan mendapat
pendedahan secara langsung serta dapat mengaplikasikan pelbagai bidang terhadap
profesion serta aplikasi dalam bidang masing-masing. Selain itu, latihan industri
juga dapat memberikan pengalaman bekerja di dalam suatu organisasi serta
membina daya kretiviti, kemahiran teknikal, interpersonal dan komunikasi dalam
organisasi tersebut. Disamping itu juga, latihan ini dapat menjalinkan serta
mengeratkan hubungan dengan ahli profesional di luar kampus.
Projek Cadangan Meroboh 3 Blok Bangunan Sedia Ada Dan Membina Semula Bangunan
Pejabat Baru 2 Tingkat Di Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Muar, Johor.

2.0 PENGENALAN SYARIKAT

Syarikat ini telah ditubuhkan pada


SPUN PILE