Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAROS BARU
Jalan Poros Mangallekana- Kanjitongan Kel.Baji Pamai, Kec. Maros Baru, Kab. Maros
E-mail : Puskesmas_marosbaru@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS MAROS BARU
Nomor : /SK/PKM-MB/I/2017
TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG ADA DI PUSKESMAS MAROS BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN KEPUTUSAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS MAROS BARU,

Menimbang : a. wana cantik

b. Wana manis

Mengingat : 1. Wana imut

2. Wana baik

Ditetapkan di : ..
pada tanggal : 29 Oktober 1992
KEPALA PUSKESMAS MAROS BARU

HAMKA CHAIR, SKM, M. Kes


Pangkat : Pembina
NIP. 19621228 198403 1 011

Tembusan, Kepada Yth :


1. Dinas Kesehatan Kab.Maros
2. Pertinggal