Anda di halaman 1dari 41

Mesyuarat Induk Pusat Sumber Sekolah Kali -1 2017

Agenda Perkara Catatan


1.0 Organisasi JK Induk PSS 2017
2.0 Perancangan aktiviti PSS 2017 Carta Gant
3.0 Perancangan Perbelanjaan PSS
2017
JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2017
SMK BUKIT ASSEK, SIBU

PENASIHAT
PENGETUA
KANDOU AK NGADI

PENGERUSI
PK1
WONG SIEW MENG
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA PKKK
WONG KEE PING STANLEY BAYANG

KETUA BIDANG & KETUA PANITIA

PAPAN
MAKLUMAT
CARTA GANTT RANCANGAN TAHUNAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH TAHUN 2017
SMK BUKIT ASSEK, SIBU
BULAN
BIL AKTIVITI BESTARI
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Mesyuarat AJK / / / /

Induk&Kerja
2. Mengemaskini / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Fail Meja & Fail


Kuasa PSS
3. Program Nilam / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
4. Sudut / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Kecemerlangan
Murid
5. Orientasi Murid /

Per &T1
6. Pemprosesan / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Buku&BB
M
7. Buku Skrap / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
8. Bengkel /

pengawas PSS
(Kem MPP)
9. Pengumpualan / / / / / / / / /

Data I-Nilam
10. Bulan Membaca / / / /
11. Bulan Bahasa / / / /
12. Ceramah /

Motivasi T5
13. Pameran / / /

pendidikan
14. Pelancaran / / / /

Bulan
Kemerdekaan
15. Semakan Stok / /
16. Pengisian / /

IQPSS
17. Pengiktirafan /

NILAM
18. Laporan Aktiviti / /

PSS
19. Program / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

pembelajaran
kendiri (SAL)
20. Program / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Hentian Ilmu
21. Lawatan sambil /

belajar
Pengawas PSS
22. Petandingan / /

Sudut Nilam
23. Bicara Buku / / / /
24. Program / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

perkembangan
Staf
25. Pelantikan /

Pengawas PS
baru
Mesyuarat Kerja Pusat Sumber Sekolah Kali-1 2017
Agenda Perkara Catatan
1.0 Laporan Unit-unit / aktiviti PSS 2016
2.0 Organisasi JK Kerja PSS 2017
3.0 Spesifikasi Tugas JK Kerja PSS 2017 dan Sasaran
Kerja
4.0 Hal-hal lain
Perancangan Aktiviti dan Anggaran Perbelanjaan Pusat Sumber
SMK Bukit Assek Tahun 2017

Bil Aktiviti Penerangan Tindakan Anggaran


(RM)
1 Program Hentian Ilmu Bahan bacaan diletakkan di sudut- GPM Majalah
sudut tertentu untuk dibaca oleh murid RM500
pada waktu rehat / waktu pagi / rehat Suratkhabar
KK. RM800
RM1300
2 Bulan Membaca & Dijalankan pada April J/K Kerja PSS RM1000
Bahasa Bersama Bidang Bahasa Semua guru
bahasa
3 Alat & bahan Pemprosesan Buku & BBM Tang Siu Hung RM1500
pemprosesan buku & Kertas A4/ Fail/pelekat/barkod/ Cecelia
BBM pembalut buku /Gunting/glue/ Asmah
Ink toner / cellephone tape Lucy Lydia
Corinne
4 Aktiviti Galakan Pameran WKP Bahan
Budaya Membaca Pempromosian Buku pameran
Bicara Buku RM50
5 Program Nilam Jadual Nilam di pusat sumber Penyelaras RM4000
(Sesi Nilam) disediakan Nilam
Guru bahasa memantau murid
menjalankan Nilam di kelas/ PSS SU Nilam
Guru bahasa mengemaskini data
Nilam yang disediakan oleh SU Nilam Semua guru
Data Nilam dihantar ke PKG 3 bulan
sekali
6 Keceriaan & Keceriaan PSS & Ruang Legar Nik Sina Suria Alas meja
kelengkapan Penyelenggaraan ICT RM280
ICT RM320
RM600
7 Pertandingan Sudut Kelas terbaik setiap tingkatan Kategori
Nilam Kelas Penilaian oleh PK1 dan KB Bahasa Semua GT & Kelas:
Kriteria: PGT TP&T1
10% - ada rak buku dan berlabel T2
20% - keceriaan& kreativiti T3
20% - kepelbagaian sumber bacaan T4
50% - sipnosis Nilam bagi seluruh kelas Semua Guru T5
Bahasa RM 70 x5kategori
Diberi 2 kali setahun untuk x2kali
memotivasikan warga sekolah untuk = RM 700
melibatkan diri dalam program Nilam
sekolah.
Kategori Guru
Bulan Jun (Data nilam: Jan-Mei) :
Bulan Nov(Data nilam: Jan-Okt) T.Pertama:
RM 25
T. Ke-2 :
RM 20
T. Ke-3 :
RM 15
RM60 x2kali=
RM120
RM820
8 Tokoh Membaca Diberi hadiah pada bulan November
Tahunan & WKP RM50
Peminjam Terbanyak
9 Anugerah Nilam Diberi semasa majlis penyampaian sijil SU Nilam RM100
dan hadiah sekolah
10 Lawatan Sambil Pengangkutan
Belajar Pengawas WKP RM200
PSS Makanan+min
uman RM100
RM300
11 Pembangunan Penghasilan BBM // LDP RM100
Profesionalisme Guru Perkongsian amalan mengajar antara WKP
rakan sekerja // PLC RM100
12 Dokumentasi PSS Fail-fail dan dokumen WKP Alat tulis
RM50
13 Lain-lain RM100
RM100
JUMLAH RM9970
Laporan Aktiviti & Program Pusat Sumber SMK Bukit Assek Tahun 2016
Aktiviti / Pencapaian Tahun 2016 / Guru Sasaran 2017 /
Program Impak / Kesan (Masalah dihadapi) Bertanggungja Penambaikan
wab
Pemprosesan 753 buah buku telah diproses [1-10556]; Tang Siu Hung Sasaran
Buku Bacaan Umum: 111 Cecelia dicapai.
Red Spot: 12 Asmah Diteruskan
Fiskyen BM: 294 tahun depan
Fiskyen BI: 178 Tetapkan 1
Fiskyen BC: 109 kumpulan
Buku Rujukan: 49 pengawas PSS
untuk
Nisbah murid:buku terkini [ 1:12.4 buah] memproses
buku pada
26 buah BBM waktu bertugas
Impak: Menukarganti
Sumber bacaan murid bertambah. Hii Siew Ching ink toner baru
untuk printer
Status kini:
Kekurangan tenaga untuk memproses buku.
Perjumpaan kelab pusat sumber agak kurang
dan tiada masa untuk pengawas PSS untuk
membalut buku.
Sudah membeli barcode scanner baru
Program Penempahan tahunan untuk majalah [6 jenis]: Diteruskan
Hentian Ilmu i) Dewan Siswa Belin Ensing tahun depan
ii) Dewan pelajar Marilyn Majalah dan
a) Majalah iii) Dewan Kosmik Madiah Ansi suratkhabar
iv) Dewan Bahasa perlu dilanggan
v) Dewan masyarakat pada awal
vi) Tunas Cipta tahun.
Guru BI
Pembelian majalah Bahasa Iban & Inggeris memberi
[2 jenis]: cadangan
i) Pegari terhadap
ii) Reader Digest majalah BI yang
sesuai untuk
Penempahan suratkhabar [4 jenis] : tahap murid di
i) See Hua Daily (BC) sekolah
b) Suratkhabar ii) Borneo Post (BI)
iii) Utusan Borneo (BM)
iv) NiE (BI) [sumbangan Ta Ann]

Impak:
Sumber bacaan murid bertambah.
Murid dapat membaca bukan sahaja di
perpustakaan tetapi juga di ruang legar dan
sudut membaca di Surau.
Masalah:
Suratkhabar Sing Chew Daily tidak dapat
dilanggan lagi kerana tidak menerima LPO
Majalah pegari (B Iban) susah dibeli kerana
lokasinya jauh dari sekolah
Majalah Reader Digest gagal dilanggan atas
faktor tertentu dan terpaksa dibeli melalui
pembekal tempatan.
Sangat kekurangan sumber majalah Bahasa
Inggeris

a) Buku Skrap 12 buah buku skrap telah dihasilkan, bertema: Diteruskan tahun
Bencana alam/Kesihatan/Pendidikan/Social/ depan.
Ekonomi/Semulajadi tetapi belum Guru bahasa
dilengkapkan. digalakkan
[ BM/BI/BC] meminjam buku
Impak: skrap untuk
Menambah sumber bacaan pusat sumber tujuan PdP.
Boleh dijadikan sebagai BBM Sila merekod
Mendedahkan murid kepada isu-isu atau
masyarakat dan dunia yang terkini memaklumkan
Cikgu WKP
Masalah: sebelum dibawa
Masa bertugas digunakan untuk memproses keluar dari pusat
sumber.
buku dan membalut buku
Kekurangan masa untuk buku skrap
suratkhabar

Program Nilam Jadual penggunaan PSS untuk waktu Nilam Penyelaras Diteruskan tahun
telah disediakan oleh s/u Nilam dan dipapar Nilam depan

Peningkatan mendadak dari segi jumlah murid SU Nilam


yang mencapai pengiktirafan Nilam. Semua guru
Tahap Jauhari:
bahasa
Anugerah 2013 2014 2015 2016
Nilam >287 buah 2 2 1 1
Emas >215 buah 4 2 4 2
Perak >143 buah 8 3 14 24
Gangsa > 71buah 17 286 126 209
Jumlah murid 31 293 145 236
% Pengiktirafan 28.37

Impak:
Menggalakkan murid membaca dan secara
tidak langsung dapat meningkatkan
keupayaan murid untuk menulis
Memupuk tabiat yang positif di kalangan
murid
Masalah:
Ramai murid membaca tanpa merekod ke
dalam buku rekod Nilam
Sebahagian rekod Nilam tercicir kerana
sipnosis pelbagai bahasa dicatat dalam
sebuah buku rekod Nilam sahaja.
Pertandingan Sudut Nilam telah disediakan dalam setiap Diteruskan tahun
Sudut Nilam kelas depan.
Kelas Semester 1: Semua guru
Kategori kelas: tingkatan dan
T.Pertama: 4 Sains penolong guru Pertandingan
T. Ke-2 : 3 Bestari tingkatan Nilam yang dapat
T. Ke-3 : 2 Cemerlang menggalakkan
Kategori Guru: lagi penglibatan
T.Pertama: Cikgu Kelinch (BM) guru dan murid
T. Ke-2 : Cikgu Norisa (BM) iaitu kelas terbaik
T. Ke-3 : Cikgu Noor (BM)
bagi setiap
Semester 2: tingkatan.
Kategori kelas:
T.Pertama: 4 Sains
T. Ke-2 : 2 Cemerlang
T. Ke-3 : 3 Bestari
Kategori Guru:
T.Pertama: Cikgu Liu (BM)
T. Ke-2 : Cikgu Norisa (BM)
T. Ke-3 : Cikgu Belin (BI)

Impak:
Menggalakkan murid untuk membaca
Memupuk tabiat yang positif di kalangan
murid

Tokoh Peminjam Buku Terbanyak Tahun 2016: WKP Diteruskan tahun


Membaca Joanna Hu Ying Ong (4A5) depan.
Tahunan&
Peminjam Tokoh Membaca Tahunan 2016:
Terbanyak Slyviana (4S) Hadiah / insetif
Tahunan 245 sipnosis yang lebih
lumayan supaya
dapat menarik
Impak: minat murid
Merangsang dan memotivasikan semua untuk membaca
murid untuk membaca
dan merekod
sipnosis.
Pempromosian Membicara dan mempromosi buku dalam WKP Diteruskan tahun
Buku perhimpunan oleh murid dan guru pusat depan.
& Bicara Buku sumber 2 kali tahun ini.
Keceriaan Telah diceriakan dari semasa ke semasa Nik Sina Suria Diteruskan tahun
Pusat sumber depan.

Ruang Legar Telah diceriakan dari semasa ke semasa Norisa Diteruskan tahun
Pelapik meja yang terkoyak telah ditukarganti. Noor Fadzillah depan.
Kebersihan dan keceriaan Taman Sumber
dijaga.
Pembestarian Telah dijalankan dari semasa ke semasa Abu Bakar Diteruskan tahun
depan.

Teknikal Telah dikemaskini sistem pengautomasian dari Carol Lee Diteruskan tahun
semasa ke semasa depan.
SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER TAHUN 2017

Bidang Penjelasan Tugas Guru Indikator


Tugas Pencapaian
Papan 1.carta organisasi j/k induk, j/k kerja Kong Hui Lan Dikemaskini
Maklumat [ j/k Lembaga Pengawas
PSS]disediakan oleh WKP
Keceriaan 1. Menceriakan sudut-sudut sekolah Nik Sina Suria Keceriaan
ikut kreativiti guru [ mural, kata-kata dijalankan
hikmat dsg][dinding blok, tangga]

Bestari 1. memperkenal dan mempromosi Abu Bakar Bin Kerja disiapkan


VLE FROG kepada semua warga Amat ikut keperluan
sekolah
2. member latihan dalam
perkhidmatan kepada guru-guru
agar memaplikasi VLE dalam
Pembelajaran dan Pengajaran.
3. menggalakkan penggunaan ICT
4.mengisi dan mengurus SPPICT
Pusat 1. memastikan carta organisasi bilik Florida Renyam Kerja disiapkan
Akses & ada dipamer dan dikemaskini ikut keperluan
Makmal 2. menyediakan buku rekod
Komputer penggunaan LCD dan Pusat Akses
3.mengambil tindakan terhadeap
peralatan ICT yang rosak
4.Menjaga keceriaan bilik
Bilik AVA 1. memastikan carta organisasi bilik Wong Kee Ping Kerja disiapkan
ada dipamer dan dikemaskini ikut keperluan
2. menyediakan buku rekod
3. Menjaga keceriaan bilik
Ruang 1. Memastikan keceriaan meja / rak Norisa Keceriaan
Legar majalah di ruang legar dalam Mohammad dijaga dan
keadaan elok Seow Yean Lee bahan bacaan
2.Menjaga kebersihan dan keceriaan dikemaskini
Taman Sumber dari semasa ke
3. Membalut semula meja ruang semasa
legar jika perlu
4.Menghias dan menceriakan ruang
legar
Bank 1.Mengutip kertas soalan setiap Wong Kee Ping Fail dikemaskini
Soalan subjek SPM dan simpan dalam fail
Peperiksa 2.label untuk fail
an Awam
Suratkhab 1. Meninjau majalah yang sesuai. Belin Ensing Bilangan
ar & 2. Menempah dan membeli Marilyn Ganda majalah
Majalah suratkhabar serta majalah Madiah Ak Ansi ditambah
berlainan bahasa setiap bulan majalah rosak
dihapuskira
Pembelian majalah Bahasa Iban &
Inggeris
i) Pegari
ii) Reader Digest

Penempahan suratkhabar:
i) Borneo Post (BI)
ii) Utusan Borneo (BM)
iii) Shi Hua Daily

3. merekod penerimaan majalah


dalam buku rekod majalah
4. memproses majalah dengan cop /
sticker hijau (3.5cm dari bawah pada
bingkai)
5. susun di rak ikut kategori majalah
6. memantau pengawas PSS yang
menjaga rak majalah
7. Jika ada majalah yang koyak, atau
kulit rosak, perlu dibaiki dengan
segera
8.Surat khabar yang tidak dipilih
untuk dijilid, untuk keratan akhbar
atau dijadikan buku skrap boleh
dihantar ke stor kitar semula
Buku Skrap Penghasilan
1 .Pilih surat khabar lama. Gunting satu buku skrap
rencana yang menarik , jenis fakta , untuk setiap
ulasan, bukan jenis berita. tema
2. Kumpul dalulu mengikut tajuk-
tajuk tema:
1. Bencana alam
2. Kesihatan
3. Pendidikan
4. Social
5. Ekonomi
6. Semulajadi

3. Simpan sementara dalam fail


kocek ,poket fail mengikut tajuk
masing-masing.
4.Jika jumlah keratan akhbar sudah
mencukupi untuk dijadikan sebuah
buku skrap mengikut sesuatu tajuk,
bolehlah ditampal dalam buku
skrap.
5. Tulis tajuk di luar buku skrap dan
juga di tepi [ tulang ]
Pemprose 1.memantau pemprosesan buku & Tang Siu Hung
san BBM BBM terutamanya subject
category /language category / call no
1. Mengisi slip kerja BUKU [TSH] Tang Siu Hung Semua buku
2. Memasukkan data dan print Call Lucy Lydia siap diproses
no [ Lucy] Asmah Bt
3. Melekat stiker / cop PSS Bujang
[Asmah&Cecelia] Cecelia Ak
4. Borang pemulangan buku & Guwang
pelekat level [TSH]
5. balut buku( jika perlu) [TSH]

Pemprose 1. Mengisi slip kerja BBM Semua BBM


san BBM 2. Memasukkan data dan print Call Corinne siap diproses
no dan rak BBM
3. Melekat stiker call no & barcode dilabel
4. Letak dalam Pusat Sumber
Guru

Teknikal 1.Mengemaskini data dan profile Carol Lee


guru & pelajar dari semasa ke
semasa
2.Menyimpan backup data sistem
pengautomasian
3. Mengurus segala urusan berkaitan
dengan teknikal Pusat Sumber

Nilam 1.menyediakan tapak excel untuk Kelinch Diteruskan


guru-guru bahasa memasukkan data (Penyelaras) tahun depan
Nilam mengikut kelas yang diajar Chan Siew Leng
masing-masing.
2.pengemaskinian data 4 kali T5-Norisa(BM),KLH(BI)
T4-Doreen(BM)&HSC(BI)
setahun iaitu akhir bulan March, Jun T3-Rafidah(BM)&HCH(BI)
, Sept dan Okt T2-Wan(BM),Flora(BI)
T1:Marilyn(BM),Eman(BI)
B Iban:Madiah Ak Ansi
B Cina:Sia Nga Lay
Semua guru
Bahasa

Penyelaras 1.menjaga kebajikan pengawas PSS Wong Kee Ping


Pengawas 2.sentiasa menasihat pengawas PSS Kerja disiapkan
PSS memakai berpakaian kemas dan ikut keperluan
berdisiplin
3.melantik AJK dan mengatur jadual
bertugas harian pengawas PSS
4.memantau kehadiran pengawas
PSS untuk menjalankan tugas dan
mengambil tindakan tegas jika perlu
5.merancang jamuan tahunan akhir
tahun
6. Perjumpaan dengan pengawas
PSS Hari Jumaat

Penerimaan 1. menerima stok PSS Lucy Lydia Stok yang


Stok PSS 2. memberi satu salinan senarai diterima
buku diterima kepada penyelaras diserah kepada
PSS GPM
Mesyuarat NILAM Kali pertama 2017

Agenda Perkara Catatan


1.0 Laporan pencapaian NILAM 2016
2.0 Organisasi JK Nilam 2017
3.0 Perancangan Program NILAM 2017
4.0 Hal-hal lain
Pengisian Data nilam
Buku Rekod Nilam
Laporan Pencapaian Nilam Tahun 2016
Perancangan Program Nilam Tahun 2017

1.0 Penambahbaikan Program Nilam


2.0 Pertandingan Sudut Nilam
3.0 Hal-hal lain:
i) Pengisian Data
ii) Buku Rekod Nilam
Taklimat Bulan Bahasa Dan membaca 2017

Agenda Perkara Catatan


1.0 Perancangan Aktiviti dan Agihan Tugas
2.0 Anggaran Perbelanjaan
3.0 Hal-hal lain
Bil Tarikh/Masa Aktiviti Tindakan Anggaran (RM)
Ujana Buku Pihak luar WKP Tiada
1 DBP mengadakan
8/2/2017 pameran dan jualan
(Rabu) buku di sekolah
*telah Menggalak murid
dilaksanakan dan guru membeli
buku dan majalah
2 Bicara buku 4 bahasa: BM / BI / HSC Penglibatan
29/3/2017 BC / BIB RM5 x 4 = RM20
(Rabu) 3-4 minit untuk
*waktu seorang
perhimpunan Melatih murid yang
sesuai untuk Bicara
Buku.
2 kategori: MAD T.Pertama: RM 10
3 Pertandingan
Menengah Atas & Guru PSV T. Ke-2 : RM 7
Melukis
Bawah T. Ke-3 : RM 5
Poster
Tema: Membaca 4 Saguhati RM 3
27/3-
Pencetus Kreativiti, RM34 x 2 = RM68
20/4/2017
Penjana Inovasi
Waktu PdP
Saiz :A3
Hakim Penilai:
Panitia PSV
4 Treasure 10 buah buku WKP T.Pertama: RM 6
Hunt dipapar kulitnya di T. Ke-2 : RM 4
27/3- papan notis luar PSS T. Ke-3 : RM 3
20/4/2017 murid mencari 5 Saguhati: RM2
nombor panggilan RM23x 1 = RM23
dan nombor
perolehan buku-
buku tersebut dari
rak buku
sesiapa yang
mendapat jawapan
tepat yang paling
banyak akan
menang
5 10 minit dijalankan waktu ALRIATIE(BI) Tiada
bersama PdP oleh guru WFC(BM)
buku bahasa masing-
27/3- masing
20/4/2017 satu artikel diedar
Waktu PdP atau dipapar pada
LCD dan dibaca
bergilir-gilir oleh
murid
setiap murid diminta
membaca 1 ayat
dengan suara yang
lantang
Seorang guru
bahasa diberi 2
salinan [1guru & 1
murid]
Panjang artikel
bersesuaian dengan
masa 1 waktu
6 Peraduan 2 kategori: BC & BIb MAD T.Pertama: RM 10
dialog komik dialog yang paling SNL T. Ke-2 : RM 7
27/3- kreatif T. Ke-3 : RM 5
20/4/2017 Penilai Dialog: AJK 2Saguhati : RM3
Waktu PdP Guru mata pelajaran RM28 = RM28
menyerah senarai
pemenang kepada
AJK
1 kategori: BM RAFIDAH T.Pertama: RM 10
7 Pertandingan
(Terbuka) ABU T. Ke-2 : RM 7
Peribahasa
Tempat: Bilik Akses T. Ke-3 : RM 5
5/4/2017
LCD perlu diguna 2Saguhati : RM3
(Rabu)
dalam pertandingan RM28 x 1 = RM28
Waktu KK
Tarikh tutup
1220-2.20ptg
penyertaan:
31/3/2017(Jum)
8 Pertandingan 1 kategori: BM KELINCH T.Pertama: RM 20
Berita Tiga (Terbuka) NORISA T. Ke-2 : RM 15
Kepala 1 kumpulan 3 T. Ke-3 : RM 10
12/4/2017 peserta RM45 = RM45
(Rabu) Guru menyediakan
Waktu KK tajuk berita untuk
1220-2.20ptg peserta
menceritakan berita.
Tempat: Bilik Akses
Tarikh tutup
penyertaan:
31/3/2017(Jumaat)

9. Deklamasi 1 kategori: BM MARILYN T.Pertama: RM 10


Sajak (Menengah Rendah) AZIS T. Ke-2 : RM 7
19/4/2017 Secara individu T. Ke-3 : RM 5
(Rabu) Sajak disediakan 2Saguhati : RM3
Waktu KK oleh guru dan murid RM28 x 1 = RM28
1220-2.20ptg memilihnya
Tempat: Bilik Akses
Pemenang akan
mempersembah
waktu majlis
penutupan
Spelling Bee 5 kategori: BI KLH T.Pertama: RM 10
5/4/2017 (Ting1-5) CSL T. Ke-2 : RM 7
(Rabu) Secara individu T. Ke-3 : RM 5
10.
Waktu KK Tempat:Bilik 2Saguhati : RM3
1220-2.20ptg Persidangan RM28 x 1 = RM28

11. Choral 2 kategori: BI HCH T.Pertama: RM 50


Speaking (Menengah atas & FLORA T. Ke-2 : RM 30
19/4/2017 bawah) EMAN T. Ke-3 : RM 20
(Rabu) 1 kumpulan 12-15 RM100x2=RM200
Waktu KK orang
1220-2.20ptg Tempat:Bilik
Persidangan
Pemenang akan
mempersembah
waktu majlis
penutupan
2 kategori: BI ELLIS T.Pertama: RM 15
(Menengah atas & BELIN T. Ke-2 : RM 10
bawah) T. Ke-3 : RM 7
Public
Secara induvidu 2Saguhati : RM5
Speaking
Tempat:Bilik RM42 x 2 = RM84
12/4/2017
12. Persidangan
(Rabu)
Pemenang akan
Waktu KK
mempersembah
1220-2.20ptg
waktu majlis
penutupan

Jumlah RM552

RUMUSAN AKTIVITI DAN TARIKHNYA


TARIKH AKTIVITI
29 /3/2017 PERASMIAN / BICARA BUKU
(RABU)
31/3/2017 TARIKH TUTUP PENYERTAAN
(JUMAAT)
27/3 MELUKIS POSTER / TREASURE HUNT / 10 MINIT BERSAMA
20/4/2017 BUKU / PERADUAN DIALOG KOMIK
5/4/2017 PERTANDINGAN PERIBAHASA / SPELLING BEE
(RABU)
12/4/2017 PERTANDINGAN BERITA TIGA KEPALA / PUBLIC SPEAKING
(RABU)
19/4/2017 DEKLAMASI SAJAK / CHORAL SPEAKING
(RABU)
26/4/2017 PENUTUPAN DAN PEMBERIAN HADIAH
(RABU)

AJK PELAKSANA
AKTIVITI/ AJK TINDAKAN
PENYELARAS PROGRAM KELINCH DENG, WONG KEE PING
PROMOSI KELINCH DENG, WONG KEE PING
MC LYDIA
JURUGAMBAR WAN AFFANDY
SIJIL+HADIAH EMELLIA
MAJLIS PERASMIAN ALRIATIE & WONG FEEI CHYI
DOKUMENTASI LIU SIOK LEE
AKTIVITI MINGGU MEMBACA SEMUA GURU BAHASA

ANGGARAN PEBELANJAAN
PERKARA ANGGARAN (RM)
SIJIL + HADIAH 700
MAJLIS PERASMIAN 100
DOKUMMENTASI 50
LAIN-LAIN 150
JUMLAH 1000