Anda di halaman 1dari 9

KBK/Tend1.6.2016/up14.1.

2016/jumaat

LAMPIRAN 2

SPESIFIKASI (PENENTUAN SKOP PERKHIDMATAN)

Petender hendaklah menyediakan perkara-perkara yang dinyatakan seperti berikut:

1. JUMLAH BILANGAN PEKERJA

Penentuan jumlah bilangan pekerja adalah mengikut kawasan seperti berikut apabila
dikehendaki oleh pihak Jabatan/Sekolah/Institusi seperti yang ditetapkan dalam Jadual Harga
Tawaran (LAMPIRAN E) Borang Tender. Bagi sekolah dua (2) sesi, penetapan bilangan
pekerja di premis tersebut hendaklah berdasarkan nisbah 60 : 40mengikut masa bekerja
yang telah ditetapkan.Walau bagaimanapun, pada hari sabtu, jumlah pekerja tidak
mengambilkira nisbah 60 : 40 dan pekerja hendaklah dibekalkan sepenuhnya pada masa
bekerja yang telah ditetapkan.

Contoh : Bilangan pekerja adalah 10 orang bagi satu (1) premis.


Berdasarkan nisbah 60 : 40, bilangan pekerja yang perlu dibekalkan bagi sesi pertama
adalah seramai enam (6) orang manakala sesi kedua adalah seramai empat (4) orang
pekerja.

2. JENIS PERKHIDMATAN

Perkhidmatan membersih bangunan dan kawasan di dalam kawasan sekolah yang


merangkumi;

i. Blok bangunan
ii. Kawasan
iii. Blok asrama (jika ada)
iv. Pusat Kegiatan Guru (jika ada)
v. Bangunan Pejabat Pendidikan/Jabatan Pendidikan (jika ada)
vi. Blok Tambahan yang siap sepanjang tempoh kontrak (jika ada)

3. WAKTU DIBENARKAN BERTUGAS

I. Waktu bertugas adalah waktu sesi persekolahan/KIP seperti berikut;-

Waktu Persekolahan Masa Bekerja termasuk satu (1) jam waktu berehat

Sekolah Satu Sesi 7.00 pagi hingga 4.00 petang (Ahad- Khamis)
7.00 pagi hingga 1.00 petang (Sabtu )

Sekolah Dua Sesi 7.00 pagi hingga 4.00 petang (Ahad-Khamis Sesi pertama)
9.00 pagi hingga 6.00 petang (Ahad- Khamis Sesi kedua)
7.00 pagi hingga 1.00 petang (Sabtu)

II. Waktu bertugas di bangunan pejabat seperti berikut;-

Masa Bekerja termasuk satu (1) jam waktu berehat

7.30 pagi hingga 4.30 petang (Ahad- Khamis)

KECUALI pada hari Jumaat dan Hari Kelepasan Am.

1|
KBK/Tend1.6.2016/up14.1.2016/jumaat

Nota: Masa berehat yang diperuntukkan satu (1) jam hendaklah secara bergilir kecuali pada Hari
Sabtu, tiada waktu rehat.
4. SKOP KERJA DAN PERKHIDMATAN

1.1.1.1 SEMUA JENIS SEKOLAH KECUALI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS

TEMPAT, KAWASAN, PERKHIDMATAN DAN KEKERAPAN

i. Tandas dan Bilik Air:

TEMPAT PERKHIDMATAN KEKERAPAN

i. Sinki; a. Dicuci, dibersih dan digosok dengan i. Sekolah satu (1) sesi:
menggunakan bahan-bahan pencuci. - 2 kali sehari
ii. Mangkuk Tandas;
b. Menyembur dan meletakkan bahan ii. Sekolah dua (2) sesi:
iii. Mangkuk Buang Air pewangi selepas setiap kali dicuci. - 4 kali sehari
Kecil;
c. Mengumpul dan memasukkan sampah 2 kali sehari
iv. Besin Basuh sarap dalam karung plastik serta
Tangan; dibuang.

v. Cermin muka; d. Menyediakan alat soap dispenser dan Memastikan bahan


sabun basuh tangan cecair pada setiap sentiasa ada
vi. Lantai; besin basuh tangan

vii. Dinding; e. Menyediakan menyediakan alat soap


dispenser beserta sabun cecair pada
viii. Kabin; setiap tandas. i. Sekolah satu (1) sesi:
- 2 kali sehari
ix. Urinal Bowl; f. Mengelap dan membersih peralatan di
dalam bilik air dan tandas ii. Sekolah dua (2) sesi:
x. Jernang - 4 kali sehari

xi. Cermin sisipan

xii. Lavatory basin

xiii. Bilik Mandi


(asrama)

ii. Bangunan Jabatan/ Sekolah/ Institusi/ Asrama seperti berikut:

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


i. Kaki lima/ koridor; a. Disapu, dimop dan dibersihkan 2 kali sehari
ii. Tangga;
iii. Bilik Pengetua; b. Permaidani dibersihkan dengan 2 kali sehari
iv. Bilik Guru; menggunakan mesin penyedut
v. Pejabat; hampagas
vi. Bilik kaunseling
vii. Bilik Mesyuarat; c. Memungut sampah dan dimasukkan 2 kali sehari
viii. Setor; dalam karung plastik serta dibuang
ix. Dewan; di tempat khas/melupus sampah
x. Surau;
xi. Kawasan pentas/ d. Membekal serta memasang karung Memastikan plastik
astaka; plastik pada tong sampah yang sentiasa ada

2|
KBK/Tend1.6.2016/up14.1.2016/jumaat

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


xii. Gelanggang terdapat di dalam bangunan, pejabat
Permainan; dan asrama.
xiii. Gimnasium;
xiv. Bengkel;
xv. Makmal;
xvi. Bilik kebal;
xvii. Wakaf;
xviii. Kawasan Sekitar
Kolam; dan
xix. Lain-lain bilik dan
bangunan.

iii. Kawasan Sekolah/Asrama:

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


i. Kawasan Sekolah/ a. Menyapu/ membersih/ memungut 2 kali sehari
Asrama dan memasukkan sampah sarap
Keseluruhan dalam karung plastik serta
membuangkannya di tempat
khas/melupus sampah

b. Memungut dan mengumpul/ 2 kali sehari


membuang sampah dari tong-tong
sampah yang terdapat di bangunan
dan sekitar kawasan sekolah/asrama

c. Membekal serta memasang karung Memastikan plastik


plastik pada tong-tong/bekas sentiasa ada
sampah di sekitar bangunan
sekolah/asrama

d. Memastikan tiada tempat pembiakan Sepanjang masa


nyamuk aedes

ii. Kawasan a. Memotong, menyapu, mengumpul 2 kali sebulan


berumput dan membuang rumput. (14 hari selepas potongan
Padang; pertama)
Kuaters Institusi b. Panjang rumput tidak boleh melebihi
Perguruan (KIP) 30.0mm (3cm) dari paras tanah
Simpang jalan;
Cerun/ tebing
yang berbukit
dan beralun;
Luar Pagar
(2 kaki)
Bahu Jalan,
Longkang/ Parit
Tepi/Celah
Bangunan; dan
Kawasan taman
iii. Kawasan a. Menebas/memotong/memangkas 2 minggu sekali/ mengikut
sepanjang pagar, hedges semak/ belukar, pokok- keperluan
tebing parit, Kolam pokok kecil/renek dengan ukuran lilit
titipan air dan tidak melebihi 12 serta mengumpul
longkang/ parit membuang sampah hasil tebasan di
tempat pelupusan sampah selepas
kerja-kerja dilaksanakan.

3|
KBK/Tend1.6.2016/up14.1.2016/jumaat

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN

b. Mencuci serta membersih longkang 1 minggu sekali


dan parit disekitar kawasan
bangunan dengan mengeluarkan
dan membuang semua sampah,
mendapan dan rumput rampai.
Dibubuh kapur pembersih kulat dan
kotoran.

c. Membuang rumput/pokok Mengikut keperluan


menjalar/dahan kering/rapuh di
tempat pelupusan sampah.

iv. Pokok tanaman a. Menyiram pokok dalam pasu Setiap hari


dan pokok-pokok b. Menyiram pokok atas tanah Mengikut keperluan
bunga c. Membaja 2 minggu sekali
d. Menanam Mengikut keperluan
e. Trim/mencantas/membersih dan 2 bulan sekali
mengembur tanah dipangkal pokok.

iv. Backwashing

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


Rumah Pam Menjalankan kerja-kerja backwash dengan 1 kali sehari
proses seperti berikut:
a. Laraskan ke kedudukan manual
b. Tutup injap 1
c. Buka injap 2
d. Backwash dan bilas (rinse)
penapis
- Laraskan ganggang MPV pada
posisi backwash
- Pasang suis Pam Penggalak
- Setelah selesai backwash,
luruskan ganggang MPV pada posisi
rinse
- By pass untuk backwash dan
rinse penapis seterusnya
- Tutup suis pam penggalak
e. Kembalikan MPV ke kedudukan
Filter
f. Buka Injap 1
g. Tutup Injap 2
h. Kembalikan Suis ke kedudukan
Auto

4|
KBK/Tend1.6.2016/up14.1.2016/jumaat

B. SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS

TEMPAT, KAWASAN, PERKHIDMATAN DAN KEKERAPAN

i) Tandas dan Bilik Air;

TEMPAT PERKHIDMATAN KEKERAPAN


i. Sinki a. Dicuci, dibersih dan digosok dengan 2 kali sehari
menggunakan bahan-bahan pencuci
ii. Mangkuk tandas
b. Menyembur dan meletakkan bahan 2 kali sehari
iii. Mangkuk buang pewangi selepas setiap kali dicuci
air kecil
c. Mengumpul dan memasukkan sampah 2 kali sehari
iv. Besen basuh sarap dalam karung plastik serta
tangan dibuang

v. Cermin muka d. Menyediakan sabun basuh tangan Memastikan bahan


pada setiap besin basuh tangan atau sentiasa ada
vi. Lantai menyediakan alat soap dispenser
beserta sabun cecair dan satu jenis
vii. Dinding antibakteria pada setiap tandas

viii.Kabin e. Menyediakan tisu gulung untuk tandas Memastikan bahan


lelaki dan perempuan, bengkel dan sentiasa ada
ix. Urinal bowl pejabat

vii. Dinding
f. Mengelap dan membersih peralatan di 2 kali sehari
viii.Kabin dalam bilik air dan tandas

x. Jenang g. Mencuci dan mengeringkan tempat 2 kali sehari


membasuh baju pelajar di asrama
xi. Cermin sisipan agar kering dan tidak licin

xii. Lavatory basin h. Menyediakan tanda-tanda 2 kali sehari


keselamatan semasa pembersihan
xiii.Bilik mandi dijalankan

ii) Bangunan Jabatan/ Sekolah/ Institusi/ Asrama seperti berikut:

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


Kaki lima/ koridor a. Disapu, dimop dan dibersihkan 2 kali sehari
Tangga
Bilik Pengetua b. Permaidani dibersihkan dengan 2 kali sehari
Bilik Guru menggunakan mesin penyedut
Bilik Penolong hampagas
Kanan
Bilik Ketua d. Memungut sampah dan 2 kali sehari
Bidang dimasukkan dalam karung plastik
Bilik Darjah serta dibuang di tempat khas/
melupus sampah
Pejabat
Bilik kaunseling
e. Membekal serta memasang karung Memastikan plastik
Bilik mesyuarat plastik pada tong sampah yang sentiasa ada

5|
KBK/Tend1.6.2016/up14.1.2016/jumaat

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


Setor sekolah/ terdapat di dalam bangunan,
setor sukan pejabat dan asrama
Dewan/ dewan
terbuka/ dewan f. Cermin tingkap dilap dan dicuci 1 kali seminggu
mini
Surau g. Kerusi dan meja diatur dan 1 kali seminggu
Kawasan pentas/ dibersihkan
astaka 1 kali seminggu
Gelanggang h. Kipas dilap
permainan 1 kali seminggu
i. Cucian kolam renang, kawasan
Gimnasium
sekitar, kemudahan kolam renang
Bengkel
dan memasukkan klorin
Makmal
Bilik kebal j. Cucian kolam dan kawasan sekitar
Wakaf kolam
Pusat sumber
Pejabat 3PK k. Kawasan aliran air dari paip atau
Bilik masakan alat penghawa dingin dicuci dengan
Bilik pemulihan kerap agar tidak licin/berlumut
Bilik RMT
Ruang tempat l. Menyediakan tanda-tanda
menunggu keselamatan semasa pembersihan
Ruang dijalankan
serbaguna/ foyer
Garaj bas/ van
Bilik SPBT
Bilik Audiologi
Kawasan protokol
Susur gajah
Bilik ICT
Bilik cetak
Bilik KH
Bilik
perkhidmatan
Bilik muzik
Perpustakaan
Bilik BPM
Bilik seni
Bilik BOSS
Bilik sakit
Bilik JQAF
Bilik kesihatan
Kawasan kolam
dan sekitar kolam
Kolam renang
dan kawasan
sekitar kolam
renang
Lain bilik dan
bangunan

iii) Kawasan sekolah/ asrama:

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


i. Kawasan a. Disapu, dimop dan dibersihkan 2 kali sehari
sekolah/ asrama

6|
KBK/Tend1.6.2016/up14.1.2016/jumaat

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


keseluruhan b. Permaidani dibersihkan dengan 2 kali sehari
menggunakan mesin penyedut
hampagas

c. Menyapu/ membersih/memungut 2 kali sehari


dan memasukkan sampah sarap
dalam karung plastik serta
membuangkannya di tempat khas/
melupus sampah

d. Memungut dan 2 kali sehari


mengumpul/membuang sampah
dari tong-tong sampah yang
terdapat di bangunan dan sekitar
kawasan sekolah/ asrama

e. Membekal serta memasang karung Memastikan plastik


plastik pada tong- tong/bekas sentiasa ada
sampah di sekitar bangunan
sekolah/ asrama

f. Menyediakan tanda-tanda Mengikut keperluan


keselamatan semasa pembersihan
dijalankan

g. Memastikan tiada tempat Sepanjang masa


pembiakan nyamuk aedes

ii. Kawasan a. Memotong, menyapu, mengumpul 2 kali sebulan


berumput dan membuangrumput (14 hari selepas
Padang potongan pertama)
Kuarters Institusi b. Panjang rumput tidak boleh melebihi
Perguruan (KIP) 30.0mm (3cm) dari paras tanah
Rumah Guru
Pusat Kegiatan
Guru (PKG)
Simpang jalan
Cerun/ tebing
yang berbukit
dan beralun
Luar pagar
(2 kaki)
Bahu jalan,
longkang/ parit
Tepi/ celah
bangunan
Kawasan taman

iii.Kawasan sepanjang a. Menebas/memotong/memangkas 2 minggu sekali/


pagar, tebing parit, hedges semak/belukar, pokok- mengikut keperluan
kolam titipan air dan pokok kecil/renek dengan ukuran lilit
longkang/ parit tidak melebihi 12 serta mengumpul
membuang sampah hasil tebasan di
tempat pelupusan sampah selepas
kerja-kerja dilaksanakan

b. Mencuci serta membersih longkang 2 minggu sekali


dan parit di sekitar kawasan
bangunan dengan

7|
KBK/Tend1.6.2016/up14.1.2016/jumaat

KAWASAN PERKHIDMATAN KEKERAPAN


mengeluarkandan membuang
semua sampah, mendapan dan
rumput rampai. Dibubuh kapur
pembersih kulat dan kotoran.

c. Membuang rumput/pokok Mengikut keperluan


menjalar/dahan kering/rapuh di
tempat pelupusan sampah.

iv. Pokok tanaman a. Menyiram pokok dalam pasu Setiap hari


dan pokok-pokok
b. Menyiram pokok atas tanah Mengikut keperluan
bunga
c. Membaja 2 minggu sekali
d. Menanam Mengikut keperluan
e. Trim/mencantas/membersih dan 2 bulan sekali
mengembur tanah di pangkal
pokok
f. Mengganti pokok yang mati Mengikut keperluan
v. Gutter (saliran air) a. Membersihkan saluran air daripada Mengikut keperluan
sampah/daun-daun kering

5. PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN KHAS

Perkhidmatan yang diperlukan pada cuti semester akhir persekolahan adalah seperti berikut:

5.1 Membersih dan mengelap semua cermin tingkap, kipas angin, lampu, bingkai
gambar, dan lain-lain kelengkapan dalam bangunan dengan menggunakan bahan-
bahan pencuci seperti yang ditawarkan.

5.2 Menyedut dan membersih semua habuk, kotoran, sarang labah-labah, sarang lebah,
kawasan tahi burung, sawang dan seumpamanya di semua bangunan sekolah/
asrama/ institusi.

5.3 Mengelap lantai (mopping) semua bilik termasuk bilik darjah, kaki lima bangunan dan
tangga dengan menggunakan bahan kimia yang bermutu.

5.4 Menyediakan tanda-tanda keselamatan semasa pembersihan dijalankan.

5.5 Penyelia dari pihak syarikat perlu memantau kerja-kerja kebersihan yang dijalankan.

5.6 Penyelia perlu melapor kepada Pentadbir Sekolah ke atas kerja-kerja pembersihan
yang dilaksanakan dua (2) minggu sekali.

5.7 Bahan dan peralatan pembersihan sentiasa disimpan di tempat yang selamat.

8|
KBK/Tend1.6.2016/up14.1.2016/jumaat

LAMPIRAN 3

GARIS PANDUAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM PEKERJA


PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN DI SEKOLAH-
SEKOLAH DAN PREMIS INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN
PENDIDIKANMALAYSIA (KPM)

Bagi maksud menyeragamkan pemakaian seragam pekerja kebersihan bangunan


dan kawasan (KBK), syarikat adalah dikehendaki supaya mematuhi garis panduan
yang ditetapkan seperti berikut :

KONTRAK PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN


Bil. Perkara Spesifikasi

Pakaianuniform +Vest
Catatan:
Uniform adalah terdiri daripada:
1 Jenis
i.Tshirt berwarna gelap
ii. Seluar berwarna gelap dan longgar (jeans dan leggings tidak
dibenarkan)

2 Warna Vest warna Oren(Tanpa jalur cahaya juga dibenarkan)

3 Maklumat di Perlu dicetak pada vest maklumat berikut :


uniform a. Kontraktor KBK KPM
b. Nama syarikat
c. No. Tel syarikat

4 Contoh

Nota:

Adalah menjadi tanggungjawab syarikat untuk mematuhi garis panduan yang dikeluarkan ini bagi
memastikan keseragaman pemakaian pakaian seragam oleh pekerja kebersihan bangunan dan
kawasan di sekolah dan premis Kementerian Pendidikan Malaysia

9|

Anda mungkin juga menyukai