Anda di halaman 1dari 1

Nama : Kelas:

Bahasa Melayu Tahun 2


Tema : Petani Moden
Tajuk: Hasil Laut

Lengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan yang


diberi.

bot nelayan
ikan

jala pasar

1. Ali mencari ikan menggunakan ___________________.

2. Encik Ahmad menjual ikan di _________________.

3. Abu suka makan _________________ goreng.

4. Encik Amin ialah seorang __________________ yang

rajin.

5. Ayah mencari ikan di laut dengan menggunakan

___________________.