Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
8.1 Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
Standard Kandungan
8.2 Nilai nombor perpuluhan
(i) Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan
gambar rajah.
Standard
(ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat
Pembelajaran
perpuluhan dalam perkataan dan angka.
(iii) Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dalam perkataan dan
Objektif
angka.
Pembelajaran 2. Menukarkan pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.

1. Guru memperkenalkan nombor perpuluhan dengan menggunakan


gambar rajah dalam buku teks.
2. Guru membimbing menyebut nombor perpuluhan dan seterusnya
menuliskan perkataannya.
3. Guru mengaitkan pecahan dengan nombor perpuluhan berdasarkan
gambar rajah.
Aktiviti
4. Guru mendemonstrasikan cara penukaran pecahan perseribu kepada
nombor perpuluhan.
5. Beberapa contoh dibincangkan.
6. Latihan
7. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
8. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP1, TP2
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 8.1 Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
(i) Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan
Standard gambar rajah.
Pembelajaran (ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat
perpuluhan dalam perkataan dan angka.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dalam perkataan dan
Pembelajaran angka.
1. Guru memperkenalkan nombor perpuluhan dengan menggunakan
gambar rajah dalam buku teks.
2. Guru membimbing menyebut nombor perpuluhan dan seterusnya
menuliskan perkataannya.
3. Guru mengaitkan pecahan dengan nombor perpuluhan berdasarkan
Aktiviti
gambar rajah.
4. Beberapa contoh dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP1
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
8.1 Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
Standard Kandungan
8.2 Nilai nombor perpuluhan
(iv) Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan
gambar rajah.
Standard
(v) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat
Pembelajaran
perpuluhan dalam perkataan dan angka.
(vi) Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
3. Menamakan dan menulis nombor perpuluhan dalam perkataan dan
Objektif
angka.
Pembelajaran 4. Menukarkan pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.

9. Guru memperkenalkan nombor perpuluhan dengan menggunakan


gambar rajah dalam buku teks.
10. Guru membimbing menyebut nombor perpuluhan dan seterusnya
menuliskan perkataannya.
11. Guru mengaitkan pecahan dengan nombor perpuluhan berdasarkan
gambar rajah.
Aktiviti
12. Guru mendemonstrasikan cara penukaran pecahan perseribu kepada
nombor perpuluhan.
13. Beberapa contoh dibincangkan.
14. Latihan
15. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
16. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP1, TP2
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 8.2 Nilai nombor perpuluhan
(i) Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.
Standard
(ii) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat
Pembelajaran
perpuluhan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menukarkan pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.
Pembelajaran 2. Membanding beza nilai dua nombor perpuluhan.

1. Guru mengaitkan pecahan dengan nombor perpuluhan berdasarkan


gambar rajah.
2. Guru membanding beza nilai nombor perpuluhan berdasarkan gambar
rajah.
3. Guru mendemonstrasikan cara penukaran pecahan perseribu kepada
Aktiviti
nombor perpuluhan.
4. Beberapa contoh dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP2
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
8.3 Penambahan nombor perpuluhan
Standard Kandungan
8.4 Penolakan nombor perpuluhan
Standard (i) Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.
Pembelajaran (ii) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menambah dan menolak nombor perpuluhan hingga tiga tempat
Pembelajaran perpuluhan.

1. Guru mengimbas kembali cara bentuk lazim penambahan dan penolakan


nombor bulat.
2. Guru memberi penekanan terutamanya susunan mengikut nilat tempat.
3. Guru melukiskan petak yang mengandungi persepuluh, perseratus dan
perseribu agar murid tidak keliru dalam meletakkan nombor mengikut
Aktiviti
nilai tempatnya.
4. Beberapa contoh dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP3
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 8.5 Pendaraban nombor perpuluhan
(i) Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan
Standard hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
Pembelajaran (ii) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
dengan 10, 100 dan 1000.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Mendarab nombor perpuluhan menggunakan bentuk lazim dan cara
Pembelajaran kekisi.

1. Guru menunjukkan cara mendarab nombor bulat dengan menggunakan


cara bentuk lazim dan juga cara kekisi.
2. Guru menyelitkan cara pendaraban dalam nombor perpuluhan.
Aktiviti 3. Beberapa contoh dibincangkan.
4. Latihan
5. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
6. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP3
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 8.6 Pembahagian nombor perpuluhan
Standard (i) Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan
Pembelajaran hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Membahagi nombor perpuluhan menggunakan bentuk lazim dan
Pembelajaran cara kekisi.

1. Guru mengulangkaji kemahiran membahagi nombor bulat.


2. Guru mengaitkan nombor perpuluhan dalam kemahiran pembahagian.
3. Guru mendemonstrasikan cara pembahagian nombor perpuluhan.
Aktiviti 4. Beberapa contoh dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP3
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
8.6 Pembahagian nombor perpuluhan
Standard Kandungan
8.7 Penyelesaian masalah nombor perpuluhan
(ii) Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga perpuluhan dengan 10,
Standard 100 dan 1 000.
Pembelajaran (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi asas dalam
nombor perpuluhan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membahagi nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000.
Objektif
2. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asas dalam
Pembelajaran nombor perpuluhan.

1. Guru mengulangkaji pembahagian nombor perpuluhan dalam bentuk


lazim.
2. Guru memperkenalkan pergerakan titik perpuluhan apabila
pembahagian nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1 000.
Aktiviti 3. Guru mendemonstrasikan cara pergerakan titik perpuluhan.
4. Beberapa contoh dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP3 , TP4
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Perpuluhan
Standard Kandungan 8.7 Penyelesaian masalah nombor perpuluhan
Standard (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi asas dalam
Pembelajaran nombor perpuluhan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi asas dalam
Pembelajaran nombor perpuluhan.

1. Guru membincangkan kehendak masalah dan gariskan kata kunci.


2. Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan operasi sesuai.
3. Beberapa contoh dibincangkan.
Aktiviti
4. Latihan
5. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
6. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP5, TP6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................