Anda di halaman 1dari 1

P01- TANAMAN TERNAKAN DI MALAYSIA

1. P, Q, R, S, T dan U adalah kepentingan pertanian di Malaysia.

P Perlindungan alam sekitar

Q Pengeluaran bahan mentah

R Peluang pekerjaan

S Meningkatkan pelancongan
T Pendapatan eksport

U Pengeluaran bahan makanan

Padankan kepentingan itu dengan pernyataan berikut dengan menulis P, Q, R, S, T


atau U pada petak yang disediakan.

Memenuhi keperluan keselamatan negara

Pengeluaran pelbagai bahan untuk diproses oleh industri lain

Menawarkan dan menampung bilangan tenaga kerja yang besar

Menjual hasil pertanian ke luar negara untuk aliran masuk wang asing.

[4 markah]

JAWAPAN