Anda di halaman 1dari 2

Soalan : Teori Personaliti Holland secara asasnya menerangkan hubungan karektoristik

individu dan kesesuaian bidang pekerjaan yang boleh dipilih. Bincangkan EMPAT kegunaan

teori tersebut kepada bahagian pengrekrutan bagi mana-mana organisasi.

Teori Personaliti Holland dikenali sebagai personaliti yang memfokuskan kepada

tipologi. Ia juga merupakan teori yang menjelaskan tingkah laku vokasional serta beberapa

idea praktikal dicadangkan bagi menolong individu memilih kerja, menukar kerja serta

memperoleh kepuasan bekerja. Selain itu teori ini juga menekankan perkembangan jenis

personaliti, perubahan personaliti, kebolehan personal, tingkah laku kerjaya, tingkah laku

pendidikan dan tingkah laku sosial. Pemilihan perkerjaan berdasarkan perlakuan yang

mencerminkan motivasi, pengetahuan, personaliti dan kebolehan seseorang. Oleh itu dapat

dilihat kecenderungan kepada sesuatu pekerjaan melalui beberapa keterangan iaitu motivasi

dan pengetahuan individu tentang pekerjaan yang dipersoalka, wawasan dan kefahaman

tentang diri dan kemampuannya. Teori ini mengkategorikan individu kepada salah satu

daripada enam jenis personaliti iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A). Sosial (S),

Enterprising (E), dan Conventional (C). Interaksi di antara pelbagai desakan kebudayaan dan

personal termasuklah rakan sebaya, pewarisan biologi, keluarga, kelas sosial, budaya dan

persekitaran fizikal akan menghasilkan beberapa jenis personaliti.

Pemilihan kerjaya yang baik perlu melalui perkara ini iaitu kefahaman yang jelas

tentang diri dan pengetahuan tentang pekerjaan. Oleh itu keperluan individu akan dipenuhi

dan pencapaian kerja yang memuaskan akan terhasil. Kedua teori pemilihan pegawai kadet

angkatan tentera iaitu investigatif melalui ujian kognitif iaitu ujian mengukur tahap ingatan

(menyimpan maklumat) dan pemikiran kecerdasan, kebolehan teknikal, kebolehan

mengannalisi masalah dan membuat keputusan serta pengetahuan am dan perkhidmatan. Dr

John Holland telah menyatakan melalui proses Self Directed Search (SDS) di mana
merupakan alatan yang digunakan untuk mentafsir diri seseorang dan dapat membantu

memberi cadangan peluang pekerjaan yang sesuai dengan diri mereka.

Kesimpulannya, Teori Holland dapat digunakan dengan baik jika kita mengetahui

konsepnya yang bersesuaian dengan bidang kerjaya yang diceburi dan para pengkaji

tempatan telah menyokong saranan teori ini. Hasil kajian jelas membuktikan bahawa teori ini

boleh dan sesuai digunakan di luar Amerika Syarikat iaitu tempat asal teori ini dihasilkan.

Teori ini banyak membantu dari aspek pengrekrutan dalam sesebuah organisasi. Teori ini

menunjukkan wujudnya keselarasan yang signifikan antara personaliti dengan persekitaran

latihan. Selain itu juga wujudnya hubungan yang singnifikan antara keselarasan kerjaya

dengan pencapaian akademik, kepuasan, penyesuaian dan stabiliti kerja. Produktiviti pekerja

dapat diukur dari segi bilangan produk yang dikeluarkan atau bilangan pelanggan yang diberi

perkhidmatan dalam jangka masa yang ditentukan. Tidak kira organisasi sektor awam atau

pun swasta teori ini mampu membantu dalam meningkatkan perkhidmatan atau keluaran

produk industri, produktiviti dan kualiti serta meningkatkan daya saing dan maju di antara

organisasi yang terlibat.

Anda mungkin juga menyukai