Anda di halaman 1dari 1

PUSAT PEMBELAJARAN

BAHASA SENI KRAF PEMBINAAN


BM 1.4.2 Berinteraksi KE 3.4.1 Menceritakan hasil FK 1.1.1 Menjalankan
menggunakan ayat mudah kerja sendiri pelbagai aktiviti yang
untuk : melibatkan penggunaan
(i) Meluahkan perasaan KD 3.2.2 Berkongsi alat dan motor halus
(ii) Menyatakan bahan dengan orang lain
permintaan semasa melaksanakan BM 1.4.3 Bersoal jawab
aktiviti menggunakan ayat mudah
BM 1.4.3 Bersoal jawab
menggunakan ayat mudah BM 3.1.4 Mengkoordinasikan BM 2.1.1 Menyatakan
pergerakan mata dengan lambang dan cetakan yang
BM 2.2.1 Mengenal pasti tangan melalui lakaran membawa makna tertentu
abjad bentuk, corak dan garisan
secara bebas PM 9.1.1Menunjukkan sikap
BM 2.3.1 Membunyikan suku berani untuk berinteraksi
kata terbuka BM 3.2.3 Menyalin perkataan dengan orang lain

BM 3.1.3 Membuat FK 1.1.1 Menjalankan KE 3.3.5 Menghasilkan


contengan dan lakaran pelbagai aktiviti yang binaan kreatif
menggunakan pelbagai alat melibatkan penggunaan
tulis motor halus

PM 12.1.1 Menunjukkan
sikap bekerjasama dalam
melaksanakan tugasan

KD 2.3.1 Bertutur dengan


yakin

KD 3.2.2 Berkongsi alat dan


bahan dengan orang lain
semasa melaksanakan
aktiviti

FK 1.1.1 Menjalankan aktiviti


yang melibatkan penggunaan
motor halus

MA 1.1.1 Memadankan objek


berpasangan yang sama