Anda di halaman 1dari 3

ContohPelaksanaanPendekatan Modular dalam Mata PelajaranSains

Mata : Sains Tingkatan 1


Pelajaran
Kelas : 1 Karisma
Masa : 9.00 pagi 10.00 pagi
Tajuk : Bab 6: jadual berkala
Bab 7: udara
Standard : 6.3 campuran
Kandungan
7.1 komposisi udara
Standard : 6.2.1 berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan
Pembelajaran harian
6.2.2 menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran
melalui aktiviti berdasarkan
perbezaan ciri bahan dan
dengan kaedah fizikal.
7.1.1 merancang dan merekodkan komposisi udara
7.1.2 mencerakinkan komposisi udara daripada carta pai

Objektif : 6.2.1 murid boleh berkomunikasi mengenai contoh campuran


Pembelajaran dalam kehidupan harian
6.2.2 murid boleh menyelesaikan masalah untuk mengasingkan
campuran melalui aktiviti
berdasarkan perbezaan ciri
bahan dan dengan kaedah
fizikal.
7.1.1 murid boleh merekodkan komposisi udara menggunakan
carta pai
7.1.2 murid boleh mencerakinkan komposisi udara daripada carta
pai

Bahan Bantu : Komputerdanprojektor LCD


Belajar Gambar air batu campur
Lembaran kerja murid

Langkah 1 : Mengenal pasti pengetahuan sedia ada:


Pelibatan
1. Mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan
menunjukkan gambar air batu campur yang kelihatan sedap.

2. Kemukakan soalan seperti berikut:


Air batu campur diperbuat daripada apa?

1
Apakah resepi membuat air batu campur?
Adakah udara disekeliling kita juga terdiri daripada
campuran?

Dapatkan jawapan melalui sumbang saran sehingga murid boleh


membuat keputusan bahawa udara juga adalah sejenis campuran
atau tidak. Jawapannya akan dibincangkan dibahagian
pengembangan Pdpc

Langkah 2 : 1. Menjalankan aktiviti secara berkumpulan


Penerokaan

Dalam aktiviti ini perlu ditegaskan:


Setiap kumpulan perlu melantik ketua, pembentang dan
pencatat.
Setiap kumpulan diberi tugasan berlainan tajuk berkaitan
dengan teknik pengasingan campuran
Masa diberikan selama 15 minit untuk berbincang dan
mencatat pada white board yang dibekalkan..
Langkah 3 : Murid berkomunikasi dapatan penerokaan dengan
Penerangan
menggunakan white board.
Pembentangan
Pembentang setiap kumpulan akan membentangkan tugasan
masing-masing di hadapan kelas.

Lembaran kerja diedarkan bagi menilai pemahaman murid tentang


teknik pengasingan campuran yang telah dibentangkan.
Langkah 4 Mengembangkan idea dalam situasi baharu
Pengembang
Guru menunjukkan gambar mengenai komposisi udara dalam
an
bentuk carta pai.
Guru bertanyakan soalan adakah udara adalah sejenis campuran?
(soalan dari langkah1-penglibatan)
Pelajar dibimbing sehingga mendapat jawapan komposisi udara
yang tepat dalam bentuk peratus.(carta pai)
Langkah 5 : Minta murid merumuskan apa yang telah mereka pelajari kepada
Penilaian
rakan-rakan kelas. Bantu mereka jika perlu supaya rumusan

2
meliputi semua standard pembelajaran yang telah ditetapkan

Penutup : Guru perlu membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan
oleh murid. Rujuk kembali kepada tujuan pembelajaran dan guru
boleh mohon murid menulis apa yang mereka peroleh daam sesi
pembelajaran hari ini sebagai senarai semak keberkesanan
strategi pdp yang digunakan oleh guru.

Refleksi : Guru digalakkan menggunakan soalan released item TIMSS atau


PISA dan setiap pelajar boleh melukis dan melabelkan peratusan
komposisi udara.