Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS

Tarikh : 11 Julai 2017


Masa : 9.15 10.15 (60 minit)
Tahun : 2 JAYA
Bilangan Murid : Orang
Matapelajaran : Sains
Tema : Sains Hayat
Tajuk : Tumbuhan

Standard Kandungan : 3.1 Memahami keperluan asas


tumbuhan.

Standard Pembelajaran :

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya
matahari.

3.1.2 Menaakul tentang kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada
tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.

3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Hasil Pembelajaran Umum : Memahami keperluan asas tumbuhan

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

1. Mengenalpasti dan menyatakan keperluan asas tumbuhan dengan betul


2. Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada tumbuhan
3. Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 80 % peratus lembaran kerja yang
diberikan.

Kaedah dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Perbincangan

Teknik : Penyoalan dan sesi berbincang berpandukan bahan sebenar


( Pokok dan tumbuhan)
Pengetahuan Sedia Ada :

1. Pelajar pernah melihat pokok dalam kehidupan seharian mereka


2. Pelajar selalu melihat tukang kebun sekolah menyiram pokok bunga di sekitar sekolah
3. Kemahiran Proses Sains :
1. Kemahiran berkomunikasi
2. Memerhati

Bahan Bantu Belajar : Pokok dan tumbuhan yang tumbuh di sekitar sekolah,
lembaran kerja,

Nilai : Bekerjasama, teliti, Menyedari bahawa sains merupakan satu


daripada cara memahami alam

Kemahiran Berfikir : Menjana idea, Mencirikan, menghubungkait, membuat


kesimpulan

EMK : Kreativiti dan Inovasi.

Fasa dan Isi Kandungan Aktiviti PdP Catatan


Masa
Set Induksi/ Perbincangan mengenai 1. Guru meminta semua Nilai : Minat dan
Orientasi pokok bunga yang ada di murid untuk bersama bersifat ingin tahu
sekitar sekolah sama melihat taman dengan tentang
5 Minit . bunga di sekolah alam sekeliling.
2. Guru bersoal jawab KB : Menjana Idea
dengan murid mengenai KPS:
keadaan pokok di Berkomunikasi,
sekolah tersebut memerhati
Guru : Cuba kamu
lihat pokok bunga ini.
Pokok bunga ini subur
ataupun tidak ?
Murid : Subur Cikgu.
Pokok bunga ini cantik
sekali
Guru : Siapa yang
menjaga pokok bunga
ini ?
Murid : Tukang kebun
cikgu. Abang tu selalu
siram pokok bunga
3. Guru
memperkenalkan tajuk
pengajaran pada hari
tersebut melalui soal
jawab guru bersama
pelajar di sekolah.
Tayangan Video Jenis Aktiviti :
Pencetusan Perbincangan guru dan KPS : Memerhati,
Idea murid berkomunikasi
Nilai: Teliti.
10 Minit 1.Guru menayangkan
BBM : Tayangan
kepada murid video
Video.
gagak yang sedang
mencari air

2. Murid diminta untuk


menceritakan kepada
kelas apakah yang
mereka boleh faham
melalui video tersebut.

3.Guru meminta murid


untuk mengaitkan
kefahaman mereka
mengenai kepentingan
keperluan asas kepada
haiwan
Contoh : Apa akan
terjadi sekiranya gagak
tidak dapat mencari air ?

4. Guru perlu mencari


situasi lain bagi
menerangkan kepada
pelajar kepentingan
setiap keperluan asas
kerpada haiwan

Pengstruktur Aktiviti berkumpulan 1. Guru membahagikan


an Idea kelas kepada dua KPS :
kumpulan iaitu Berkomunikasi,
30 Minit kumpulan rusa dan KB :
kumpulan keperluan Menganalogikan
asas haiwan.
2. Guru meminta kedua Nilai : Kerjasama
dua ahli kumpulan
BBM : 3 Biji bola
untuk berdiri
yang berlainan saiz
menghadap satu sama
(kecil, sederhana,
lain.
besar)
3. Setiap ahli kumpuylan
rusa diberi satu set kad
keperluan asas haiwan
iaitu makanan, udara,
air, dan tempat
perlindungan.
4. Kumpulan keperluan
asas haiwan pula
diminta memilih satu
kad keperluan asas
haiwan samaada
makanan, udara, aiar
atau tempat
perlindungan.
5.Guru meminta ahli
kumpulan keperluan
asas yang mendapat
kad keperluan asas
haiawan membuat
isyarat seperti berikut :
i) meletakkan tangan
atas kepala- tempat
perlindungan
ii) meletakkan tangan di
perut- makanan
iii) meletakkan tangan di
kerongkong- air
iv) meletakkan tangan di
hidung udara
6. Ahli kumpulan rusa
dikehendaki mencari
keperluan asasnya dari
kumpulan keperluan
asas haiwan tersebut
tersebut
7. Guru dan murid
menjalankan aktiviti 5
dan 6 berulang kali
sehingga terdapat ahli
kumpulan rusa yang
mendapat semua
keperluan asasnya
Aplikasi Idea Lembaran Kerja Jenis Aktiviti : Hasil
Perbincangan dan Pembelajaran :
10 Minit menjawab lembaran 4. Menjawab
kerja sekurang-
kurangnya 80 %
1. Murid diminta untuk lembaran kerja
menyelesaikan soalan dengan betul.
dalam Lembaran Kerja
Nilai : Bekerjasama,
2. Guru dan murid berani bertanya,
kemudiannya bersama- minat dan sifat ingin
sama membincangkan tahu
hasil kerja murid BBM : Lembaran
(Lembaran Kerja 1 ) Kerja.

Refleksi Mensyukuri keindahan 1. Murid diberikan ruang KB: Menjana idea,


alam ciptaan Tuhan untuk membuat membuat
5 Minit kesimpulan ringkas kesimpulan,
mengenai pelajaran menghubungkait.
pada hari ini.
Nilai : Menyedari
2. Murid dibimbing untuk bahawa sains
mensyukuri nikmat merupakan satu
kehidupan yang diberi daripada cara
Tuhan. memahami alam .