Anda di halaman 1dari 4

SK DAMANSARA JAYA 1

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU: 31 HARI: ISNIN TARIKH: 22 OGOS 2016

Masa / Kelas / 08.10-09.10 / 3 Kreatif


Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Bidang / Tajuk KEBANGGAAN KITA
Standard Kandungan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
Standard Pembelajaran 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Menyebut perkara yang dibaca di dalam petikan Jalur
Gemilang dengan sebutan yang betul dan jelas.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menyebut kembali perkara yang dibaca
di dalam petikan teks.
Murid dapat menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca petikan teks yang diberi.
2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang perkataan
yang tidak difahami.
3. Murid menceritakan kembali yang dibaca.
4. Murid menulis makna perkataan yang tidak difahami.
KBAT / Kemahiran Aplikasi / Kolaborasi / Berpusatkan Murid / Berpusatkan
Pembelajaran / i-THINK Guru.
BBM Petikan teks/ buku tulis / lembaran kerja
Refleksi / Catatan
SK DAMANSARA JAYA 1

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU: 31 HARI: SELASA TARIKH: 23 OGOS 2016

Masa / Kelas / 07.40-08.10 / 3 Kreatif


Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani
Bidang / Tajuk HEBAT MELOMPAT
Standard Kandungan 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan
dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran 1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat
dengan kaki yang sama.
Objektif Pembelajaran Psikomotor: Melompat menggunakan sebelah kaki dan
mendarat dengan kaki yang sama.
Kognitif: Mengenal pasti postur badan yang betul semasa
melompat dan mendarat.
Afektif: Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti melompat.
EMK Kreativiti dan inovasi
Aktiviti 1. Murid memanaskan badan.
2. Guru melakukan demonstasi.
3. Murid melakukan latih tubi melompat.
4. Guru melaksanakan aktiviti petandingan bersyarat
Hebat Melompat
5. Murid menyejukkan badan
BBB Gelung rotan, kon, pundi kacang
Refleksi / Catatan
SK DAMANSARA JAYA 1

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU: 31 HARI: SELASA TARIKH: 23 OGOS 2016

Masa / Kelas / 08.10-09.10 / 3 Kreatif


Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Bidang / Tajuk KEBANGGAAN KITA
Standard Kandungan 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul dan kemas.
Standard Pembelajaran 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran:
Murid dapat menulis enam ayat tunggal dengan betul dan
kemas.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menulis ayat tunggal dengan betul.

Aktiviti 1. Murid diminta untuk menulis perkataan yang disebut


oleh guru.
2. Murid diminta untuk membina enam ayat tunggal
berdasarkan perkataan yang telah diberikan.
KBAT / Kemahiran Aplikasi / Kolaborasi / Berpusatkan Murid / Berpusatkan
Pembelajaran / i-THINK Guru.
BBM Kad perkataan, buku tulis.

Refleksi / Catatan
SK DAMANSARA JAYA 1

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU: 31 HARI: SELASA TARIKH: 23 OGOS 2016

Masa / Kelas / 08.10-09.10 / 3 Kreatif


Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Bidang / Tajuk KEBANGGAAN KITA
Standard Kandungan 2.3 membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Standard Pembelajaran 2.3.1 membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai poa ayat dengan lancer, sbeutan dn
intonasi yang betul dan jelas.
Objektif Pembelajaran
Kriteria Kejayaan

Aktiviti
KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-THINK
BBM
Refleksi / Catatan