Anda di halaman 1dari 6

WEEK 1 3 HARI:- ISNIN TARIKH:- 03/04/2017

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1120 1150
Tingkatan 3F Tingkatan PB
Tajuk Mengekalkan tradisi Kekeluargaan Tajuk Profil Panjang Sungai
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1, BAND 2 PBS BAND 1,2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS ABM
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis pantang larang kaum sendiri. 1) Membezakan ciri ciri profil panjang sungai.
2) Mengamalkan peranan sendiri dalam memastikan adat
tersebut diamalkan dalam kehidupan seharian.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL


Masa 1220 1350
Tingkatan 5S1
Tajuk KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1, BAND 2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menjelaskan kepentingan kasih sayang antara keluarga
2) Menjelaskan perlakuan yang menunjukkan kasih sayang.

Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka
dalam kelas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:
WEEK 13 HARI:- SELASA TARIKH:- 04/04/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK GEOGRAFI


Masa 0705 0735 MASA 0935 - 1005
Tingkatan 3F TING PB
Tajuk TABURAN SUMBER TAJUK CIRI CIRI GUNUNG LIPAT
K-BAT APLIKASI PBS -
I THINK PETA POKOK K-BAT MENILAI, MEMBEZAKAN
PBS BAND 1, BAND 2 I THINK PETA POKOK
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS PM, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis sumber logam dn sumber bukan logam. 1) Membezakan antar gunung lipat muda dan gunung lipat tua.
2) Menyatakan taburan sumber sumber utama di Malaysia.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka dalam 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:
- ---CUTI SEKOLAH ----
---CUTI SEKOLAH ----

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1150 1220
Tingkatan 4A5 Tingkatan PA
NILAI RASIONAL Tajuk CIRI CIRI GUNUNG LIPAT
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
BIDANG - PBS -
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatkan cara menilai sesuatu masalah dari pelbagai 1) Membezakan antara gunung lipat muda dan gunung lipat tua.
sudut.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

---CUTI SEKOLAH ---- ---CUTI SEKOLAH ----


WEEK 13 HARI:- RABU TARIKH:- 05/04/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0805 0835 MASA 0835 0935
Tingkatan PA TING 3F
Tajuk PROFILDAN PANJANG SUNGAI BIDANG KEKELUARGAAN
K-BAT APLIKASI NILAI TANGGUNGJAWAB TERHADAP KLG
I THINK PETA POKOK K-BAT PETA POKOK
PBS - I THINK BAND 1, BAND 2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Membezakan ciri ciri profil panjang sungai. 1) Menyatakan tanggungjawab diri dalam keluarga.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0935 1005 MASA 1020 1120
Tingkatan 3F TING 5S1
Tajuk TABURAN HUTAN BIDANG KEKELUARGAAN
K-BAT ANALISIS NILAI MENGEKALKAN TRADISI KKLGN
I THINK PETA POKOK K-BAT PETA POKOK
PBS BAND 1 I THINK BAND 1, BAND 2
ABM BUKU KERJA, POWER POINT ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Melorekkan taburan hutan di Malaysia. 1) Menjelaskan kepentingan mengekalkan tradisi keluarga.
2) Menjelaskan tradisi diri dengan ringkas.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:
WEEK 13 HARI:- KHAMIS TARIKH:- 06/04/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 0935 1005
Tingkatan 3F
Tajuk KEPENTINGAN SUMBER
K-BAT ANALISIS
I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1
ABM POWER POINT, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan sumber
Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:
WEEK 13 HARI:- JUMAAT TARIKH:- 07/04/2017

SUBJEK PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


MASA 0705 835 Masa 0935 1005
TING 4A5 Tingkatan 3F
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI Tajuk KEPENTINGAN SUMBER
NILAI HEMAH TINGGI K-BAT MENGANALISIS
K-BAT PETA POKOK I THINK PETA POKOK
I THINK MENGANALISIS PBS BAND 1, BAND 2
ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menjelaskan kepentingan pengamalan sikap hemah tinggi dalam 1) Menyatakan kepentingan sumber
menjaga perhubungan sesama manusia.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

__________ MENGHADIRI TAKLIMAT PT 3 DI PPT __________ MENGHADIRI TAKLIMAT PT 3 DI PPT


SARIKEI>--------- SARIKEI>---------

WEEK 13 HARI:- SABTU TARIKH:- 08/04/2017 (jadual Jumaat)

SUBJEK PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


MASA 0705 835 Masa 0935 1005
TING 4A5 Tingkatan 3F
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI Tajuk KEPENTINGAN SUMBER
NILAI Berdikari K-BAT MENGANALISIS
K-BAT PETA POKOK I THINK PETA POKOK
I THINK MENGANALISIS PBS BAND 1, BAND 2
ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menjelaskan kepentingan berdikari dalam membentuk sahsiah diri. 1) Menyatakan kepentingan sumber

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan: