Anda di halaman 1dari 5

WEEK 20 HARI:- ISNIN TARIKH:- 23/05/2017

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1120 1150
Tingkatan 3F Tingkatan PB
Tajuk KEMAPANAN ALAM SEKITAR Tajuk Halangan BMB dan langkah mengatasi.
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1, BAND 2 PBS BAND 1,2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS ABM
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan menjaga kehidupan marin. 1) Menyatakan halangan bmb terhadap manusia.
2) Menyatakan langkah langkah menjaga kehidupan 2) Menyatakan langkah mengatasi.
marin.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL


Masa 1220 1350
Tingkatan 5S1
Tajuk PERBINCNGAN UJIAN PENGGAL SATU
K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK
BIDAN ALAM SEKITAR
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan peranan JAS.
2) Menjelaskan maksud pembangunan lestari.

Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka
dalam kelas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:

WEEK 20 HARI:- SELASA TARIKH:- 24/05/2017


Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK GEOGRAFI
Masa 0705 0735 MASA 0935 - 1005
Tingkatan 3F TING PB
Tajuk 11: KEGIATAN EKONOMI UTAMA TAJUK LANGKAH MENGATASI BMB
K-BAT APLIKASI PBS -
I THINK PETA POKOK K-BAT MENILAI, MEMBEZAKAN
PBS BAND 1, BAND 2 I THINK PETA POKOK
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS PM, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis kegiatan ekonomi utama Malaysia. 1) Menjelaskan halangan bentuk muka bumi terhadap manusi.
2) Menyatakan jenis pelancongan dengan tepat.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka dalam 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1150 1220
Tingkatan 4A5 Tingkatan PA
NILAI PERBINCANGAN UJIAN Tajuk HALANGAN BENTUK MUKA BUMI
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
BIDANG - PBS -
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan keadilan dalam membentuk masyarakat 1) Menjelaskan halangan bentuk muka bumi terhadap manusia.
yang harmoni.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

WEEK 20 HARI:- RABU TARIKH:- 25/05/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0805 0835 MASA 0835 0935
Tingkatan PA TING 3F
Tajuk LANGKAH MENGATASI HALANGAN BMB BIDANG ALAM SEKITAR
K-BAT APLIKASI NILAI MENYAYANGI & MENGHARGAI A/S
I THINK PETA POKOK K-BAT PETA POKOK
PBS - I THINK BAND 1, BAND 2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menjelaskan halangan bentuk muka bumi. 1) -

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0935 1005 MASA 1020 1120
Tingkatan 3F TING 5S1
Tajuk - BIDANG -
K-BAT ANALISIS NILAI UJIAN PENGGAL SATU
I THINK PETA ALIR, PETA DAKAP K-BAT PETA POKOK
PBS BAND 5 I THINK BAND 1, BAND 2
ABM BUKU KERJA, POWER POINT ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan pengurusan sumber. 1) Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan dan undang
undang.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

WEEK 20 HARI:- KHAMIS TARIKH:- 26/05/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 0935 1005
Tingkatan 3F
Tajuk EKONOMI UTAMA
K-BAT ANALISIS
I THINK PETA DAKAP, PETA POKOK, PETA BUIH
PBS BAND 1
ABM POWER POINT, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis perniagaan.
2) Menyatakan jenis pengangkutan.
Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:

WEEK 20 HARI:- JUMAAT TARIKH:- 27/05/2017

SUBJEK PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


MASA 0705 835 Masa 0935 1005
TING 4A5 Tingkatan 3F
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI Tajuk KEGIATAN EKONOMI UTAMA
NILAI KESEDERHANAAN K-BAT MENGANALISIS
K-BAT PETA POKOK I THINK PETA POKOK, PETA BUIH
I THINK MENGANALISIS PBS BAND 1, BAND 2
ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan sikap kesederhaan dalam 1) Menyatakan jenis pertanian yang dimajukn di Malaysia.
pergaulan seharian.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan: