Anda di halaman 1dari 5

WEEK 22 HARI:- ISNIN TARIKH:- 19/06/2017

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1120 1150
Tingkatan 3F Tingkatan PB
Tajuk KHAZANAH NEGARA WARISAN BERSAMA Tajuk KESAN AKT MANUSIA TERHADAP AS
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1, BAND 2, BAND 3 PBS BAND 1,2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS ABM
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Mengenal pasti bentuk khazanah negara. 1) Menyatakan factor dan kesan peningkatan suhu, jerebu dan hujan
2) Menyokong usaha pemeliharaan khazanah negara. asid.

Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL


Masa 1220 1350
Tingkatan 5S1
Tajuk MODEL SPM
K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK
BIDAN -
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Memberi nilai yang tepat berdasarkan isu yang diberi.
2) Menjawab soalan struktur berdasarkan format yang tepat

Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka
dalam kelas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:
WEEK 22 HARI:- SELASA TARIKH:- 20/06/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK GEOGRAFI


Masa 0705 0735 MASA 0935 - 1005
Tingkatan 3F TING PB
Tajuk 11: KEGIATAN EKONOMI UTAMA TAJUK KESAN AKT MANUSIA TERHADAP AS
K-BAT APLIKASI PBS -
I THINK PETA POKOK K-BAT MENILAI, MEMBEZAKAN
PBS BAND 1, BAND 2 I THINK PETA POKOK
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS PM, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis kegiatan perniagaan di Bintangor. 1) Menjelaskan halangan bentuk muka bumi terhadap manusi.
2) Menyatakan jenis pengangkutan yang sesuai untuk pergi ke
destinasi yang dituju.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka dalam 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1150 1220
Tingkatan 4A5 Tingkatan PA
NILAI RASIONAL/KESEDERHANAAN Tajuk KESAN AKT MANUSIA TERHADAP AS
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI PBS -
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kesan terjerebak dalam aktiviti social. Menyatakan factor dan kesan peningkatan suhu, jerebu dan hujan asid.
2) Menyatakan langkah berbelanja dengan berhemah.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:
WEEK 22 HARI:- RABU TARIKH:- 21/06/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0805 0835 MASA 0835 0935
Tingkatan PA TING 3F
Tajuk KESAN AKT MANUSIA TERHADAP AS BIDANG PATRIOTISME
K-BAT APLIKASI NILAI TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
I THINK PETA POKOK K-BAT PETA POKOK
PBS - I THINK BAND 1, BAND 2, BAND 3
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan factor dan kesan kemarau, rumah hijau. 1) Mengenal pasti kepentingan prinsip negara.
2) Mengamalkan prinsip ruku negara dalam kehidupan.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0935 1005 MASA 1020 1120
Tingkatan 3F TING 5S1
Tajuk 11: KEGIATAN EKONOMI UTAMA BIDANG -
K-BAT ANALISIS NILAI MODUL SPM
I THINK PETA ALIR, PETA DAKAP K-BAT PETA POKOK
PBS BAND 5 I THINK BAND 1, BAND 2
ABM BUKU KERJA, POWER POINT ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis perkhidmatan kewangan di Bintagor. 1) Memberi nilai yang tepat berdasarkan isu yang diberi.
2) Menyatakan jenis pendidikan yang diterima oleh pelajar sendiri 2) Menjawab soalan struktur berdasarkan format yang tepat
dan jenis pendidikan lain yang ditawarkan di Bintangor.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:
WEEK 22 HARI:- KHAMIS TARIKH:- 22/06/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 0935 1005
Tingkatan 3F
Tajuk EKONOMI UTAMA
K-BAT ANALISIS
I THINK PETA DAKAP, PETA POKOK, PETA BUIH
PBS BAND 1
ABM POWER POINT, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis perniagaan.
2) Menyatakan jenis pengangkutan.
Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:
WEEK 21 HARI:- SABTU (JUMAAT) TARIKH:- 17/06/2017 (23/06/2017)

SUBJEK PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


MASA 0705 835 Masa 0935 1005
TING 4A5 Tingkatan 3F
BIDANG KEKELUARGAAN Tajuk KEGIATAN EKONOMI UTAMA
NILAI KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA K-BAT MENGANALISIS
K-BAT PETA POKOK I THINK PETA POKOK, PETA BUIH
I THINK MENGANALISIS PBS BAND 1, BAND 2
ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan kasih sayang antara anggota 1) Menyatakan jenis perindustrian yang dimajukan di Bintanor.
keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmoni. 2) Menyatakan jenis industry berpandukan jenis produk yang diberi.
3) Membezakan antara industry berasaskan sumber dan bukan
sumber.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan: