Anda di halaman 1dari 1

PANITIA GEOGRAFI/ 2017

JADUAL PENGUBALAN KERTAS SOALAN

Tingkatan Ujian PPP1 UB PP1 UB Julai PPP2 PP2


Diagnostik
Peralihan USY USY USY USY USY USY USY
1 YCF PREDUS TMY TMY PREDUS TMY YCF
2 PREDUS YCF YCF ISHA ISHA YCF PREDUS
3 PREDUS ISHA USY PREDUS USY ISHA YCF

KELAS YANG DIAJAR BAGI SETIAP AHLI AHLI PANITIA GEOGRAFI

NAMA GURU KELAS


ISHA BIN JEMAT 2E, 3A, 3E
UNG SHEAU YIEN PA, PB, 3F
YEK CHOO FUNG 1B, 1D, 2A, 2B, 2D, 3B
PREDUS AK SAMPOK 1C, 1F, 2C, 2F, 3C, 3D
TING MOI YIENG 1A, 1E

PENYEDIAAN RANCANGAN TAHUNAN 2017

TINGKATAN NAMA GURU


Peralihan UNG SHEAU YIEN
1 TING MOI YIENG
2 ISHA BIN JEMAT
3 PREDUS AK SAMPOK
* Tolong sediakan secepat mungkin dan edarkan kepada setiap guru mata pelajaran. Tolong hantar sesalinan kepada
ketua panitia, ketua bidang dan pk1.

PEMANTAUAN KERJA BERTULIS

TING JAN/FEB MAR/APR MAY/JUN JUL/OGO SEP/OCT NOV/DEC


Peralihan/1 PREDUS YCF USY ISHA PREDUS TMY
2 ISHA PREDUS YCF TMY ISHA YCF
3 TMY USY PREDUS USY YCF USY

PENCATAT MINIT MESYUARAT

MESYUARAT PANITIA PENCATAT MINIT


1 TMY
2 PREDUS
3 YCF
4 USY

Disediakan oleh,

ung sheau yien