Anda di halaman 1dari 9

1.

Rajah menunjukkan kedudukan Matahari, Bumi dan Bulan pada kedudukan sebaris.
Hal ini menyebabkan berlakunya fenomena

A Gerhana matahari
B Bulan purnama
C Gerhana bulan
D Fasa-fasa bulan

2 Rajah menunjukkan satu bentuk Bulan.

Ia dikenali sebagai

A tiada gerhana.
B gerhana Matahari penuh.
C gerhana Bulan penuh.
D gerhana Bulan separa

3Rajah menunjukkan empat kedudukan Bulan.

Di kedudukan yang manakah, gerhana Bulan penuh akan terjadi?

A P C R
B Q D S
4.

Rajah menunjukkan peringkat kejadian gerhana Bulan.

Antara yang berikut, manakah menunjukkan urutan yang betul bagi gerhana Bulan?

A P, Q, S, R C R, P, S, Q
B Q, P, S, R D S, R, Q, P

5.

Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang gerhana bulan?

I Berlaku pada waktu malam sahaja.

II Bulan berada antara Matahari dan Bumi.

III Matahari, Bumi dan Bulan berkedudukan sebaris

1V Bumi berada dalam bayAng-bayang Bulan

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

6.

Antara prinsip cahaya yang berikut, manakah berkaitan dengan kejadian gerhana bulan?

I Cahaya bergerak dalam satu garis lurus.


II Cahaya boleh dipantulkan.
III Cahaya tidak dapat melalui objek legap.
IV Cahaya tidak dapat melalui objek lutsinar.

A I dan II C II dan III


B I dan III D II dan IV
7.

Jadual menunjukkan jenis gerhana yang dilihat dari dua tempat di bumi pada detik
yang sama.

P Q
Gerhana bulan separa Gerhana bulan penuh

Antara berikut, yang manakah menunjukkan lokasi P dan Q yang betul?

A
P

Q
8.

Maklumat berikut menggambarkan satu fenomena semulajadi.

Bumi menghalang cahaya matahari dari sampai ke bulan.

Bulan purnama menjadi gelap secara berperingkat.

Mengapakah fenomena di atas berlaku?

A Matahari dilindungi oleh bulan.

B Matahari bergerak ke belakang bumi.

C Bumi dihalang oleh bulan.

D Bumi berada di antara Matahari dan Bulan pada satu garis lurus.

9.

Rajah menunjukkan kejadian gerhana Bulan.

Apakah yang akan diperhatikan oleh penduduk yang berada di kawasan R ?

I gerhana bulan separa II gerhana bulan penuh

III bulan separa IV bulan tidak kelihatan

A I dan III B II dan III

C II dan IV D I dan IV
10.

Ahmad dan rakan-rakannya hendak membina satu model yang menunjukkan kejadian
gerhana bulan berdasarkan rajah di bawah. Mereka menggunakan objek-objek seperti
lampu suluh, bola ping pong dan bola tampar.

Antara yang berikut, yang manakah susunan objek yang betul bagi mewakili kedudukan
matahari, bumi dan bulan ?

Matahari Bumi Bulan


A Lampu suluh Bola ping pong Bola Tampar
B Bola Tampar Bola ping pong Lampu suluh
C Lampu suluh Bola Tampar Bola ping pong
D Bola ping pong Lampu suluh Bola Tampar

11. Rajah dibawah menunjukkan bentuk-bentuk bulan yang kelihatan semasa gerhana bulan.

Pilih urutan gerhana yang betul.

A P, R, S, T, Q

B P, Q, S, R, T

C P, S, Q, T, R

D P, T, R, Q, S
12.

Rajah di atas menunjukkan fenomena gerhana bulan. Apakah yang menyebabkan fenomena ini ?

I. Cahaya bergerak dalam satu garis lurus

II. Cahaya boleh dipantulkan

III. Bulan, Bumi dan Matahari berada dalam satu garis lurus

IV. Bulan berada di antara Matahari dan bumi

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan IV

D. III dan IV

13. Rajah di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpulkan daripada satu pemerhatian pada
malam 15hb Qamari.

A. Kejadian siang dan malam

B. Gerhana Matahari

C. Fasa-fasa Bulan

D. Gerhana Bulan
14. Maklumat di bawah menunjukkan empat peringkat bulan yang berbeza

J Bulan purnama

K Bulan separa

L Anak bulan

M Bulan sabit

Antara berikut,susunan fasa Bulan yang manakah betul?

A. L, K, J, M

B. L, M, K, J

C. M, K, J, L

D. M, L, J, K

15. Rajah di bawah menunjukkan empat kedudukan Bulan di S, T, U dan V semasa gerhana
bulan.

Sun Earth

Kedudukan yang manakah gerhana bulan penuh boleh dilihat ?

A. S

B. T

C. U

D. V
16. Antara bentuk berikut yang manakah menunjukkan gerhana bulan penuh ?

A.

B.

C.

D.

17. Maklumat berikut menerangkan keadaan ketika satu fenomena semulajadi berlaku.

- Berlaku lebih dari satu jam

Apakah fenomena -semula


Bulan kelihatan sangat
jadi tersebut ? gelap

A. Fasa-fasa bulan

B. Gerhana Matahari

C. Gerhana Bulan

D. Anak Bulan
18. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan X, Y dan Z.

X Y Z

Antara berikut yang manakah kedudukan bagi Matahari, Bumi dan Bulan ketika berlakunya
gerhana bulan ?

Kedudukan X Kedudukan Y Kedudukan Z


A. Matahari Bumi Bulan
B. Matahari Bulan Bumi
C. Bumi Matahari Bulan
D. Bumi Bulan Matahari

19. Manakah antara yang berikut benar tentang kejadian gerhana Bulan ?

I. Bumi, Bulan dan Matahari berada dalam satu garisan lurus

II. Bumi berada di antara Bulan dan Matahari

III. Bulan hanya kelihatan apabila cahaya matahari dipantulkan daripadanya.

IV. Bumi menghalang cahaya matahari sampai ke Bulan

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan IV

D. III dan IV