Anda di halaman 1dari 1

MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia KELAS 1 Tekun

TARIKH / HARI 18 April 2017 Selasa MASA 8.40 9.40


TEMA Pentingkan Kebersihan Dan Kesihatan
TAJUK Telitinya Rizal
STANDARD 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
PEMBELAJARAN Linus : Konstruk 4 Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata
tertutup
OBJEKTIF Pada akhir PdPc, murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. bertutur sekurang-kurangnya 3 ayat mudah dengan sebutan dan intonasi
secara bertatasusila.
2. membaca dan menulis sekurang-kurangnya 5 perkataan suku kata
tertutup dengan betul.
AKTIVITI 1. Murid diminta memerhatikan kawasan sekeliling di dalam bilik darjah,
jika ada sampah mereka diminta untuk membuangnya.
2. Murid berbual-bual dengan guru tentang kepentingan menjaga
kebersihan.
3. Murid diminta menyatakan langkah-langkah menjaga kebersihan yang
mereka amalkan.
4. Murid dipilih secara rawak untuk bercerita cara mereka menjaga
kebersihan.
5. Murid diedarkan beberapa gambar alat-alat kebersihan.
6. Murid diminta menyebut nama alat-alat tersebut.
7. Murid diminta menyusun kad suku kata nama alat-alat kebersihan secara
berkumpulan berdasarkan gambar.
8. Murid diminta menulis nama alat-alat kebersihan berdasarkan gambar
pada lembaran kerja.
PENGISIAN Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KURIKULUM Nilai : Menjaga kesihatan
EMK : Kajian masa depan
KB : Menghubungkaitkan
KP : Verbal linguistik
BAHAN BANTU Gambar, kad suku kata, lembaran kerja
BELAJAR
PENILAIAN PDPC Murid dapat bercerita dan membaca perkataan suku kata tertutup
REFLEKSI