Anda di halaman 1dari 4

Tarikh 28 Febuari 2017

Hari Selasa
Tahun 3 Bijak
Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
Tajuk Hidupan Laut
Masa 10.00 pagi 11.00 pagi (60 minit)
Bilangan Murid 14 orang
Media Alat - Gunting dan penebuk
Bahan - benang dan kertas bergambar.
Bahan Bantu Mengajar Gambar dan Video,
EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK
Standard Kandungan
3.1 3.2 3.3 3.4
Standard Pembelajaran
3.1.1 , 3.1.2 , 3.2.1 , 3.2.2 , 3.3.1 , 3.3.2 , 3.3.3 , 3.4.1 , 3.4.2
-OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Diakhir pembelajaran murid:
1. Menghasilkan Mobail dengan menekankan bahasa seni visual
2. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif
3. Membuat apresiasi terhadap karya

Langkah / Isi Kandungan Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Masa
Set Induksi Guru menarik 1. Guru akan memberi penjelasan BBM
5 minit perhatian pelajar cara bermain sebelum permainan 1. Lucky Box
mengenai isi pelajaran Lucky Box bermula 2. Gambar Hidupan
yang akan 2. Lucky Box akan dialihkan dari satu Laut
disampaikan dan meja hingga ke meja terakhir (Ikan, Ketam, dan
membangkitkan minat pelajar Sotong)
pelajar serta 3. Semasa Lucky Box dialihkan
mewujudkan pelajar perlu mencabut 1 kertas Teknik Soal Jawab
kesediaan pelajar kecil yang telah dilipat-lipat.
untuk menerima 4. Terdapat 14 keping kertas yang
pelajaran. mengandungi gambar Hidupan
laut iaitu Ikan, Ketam dan
Sotong
5. Guru bersoal jawab dengan murid
mengenai gambar dalam kertas
yang dicabut.

Soalan: Ikan, sotong dan ketam hidup


dimana?.

Langkah 1 Persepsi Estetik 1. Guru menunjukkan vedio BBM:


10 minit Guru akan; SpongeBob 1.Video
I. Menunjukkan video 2. Guru menunjukkan SpongeBob
berkaitan pelajaran. gambar-gambar Hidupan Laut 2.Slide
II. Menjelaskan tentang yang terdapat dalam video Gambar-gambar
hidupan laut . tersebut seperti Ketam, Ikan, dan Hidupan Laut
III. Menjelaskan Sotong menggunakan tayangan seperti Ketam, Ikan
Kegunaan Arca slide dan Sotong,
3. Guru menyatakan tajuk pelajaran.
Arca Mobail Hidupan Laut. Teknik Soal Jawab
4. Guru menjelaskan mengenai Arca
Mobail dan kegunaannya. Strategi
5. Guru mewujudkan sesi soal jawab Kontekstual
mengenai hidupan laut dan Arca
Mobail bersama pelajar. EMK TMK

Contoh soalan: apakah jenis-jenis


hidupan laut yang kamu ketahui selain
Ikan, Ketam dan Sotong.
Contoh soalan: Sebutkan jenis-jenis
arca yang kamu ketahui

Langkah 2 Aplikasi Seni 1. Dengan menggunakan bahan Alat gunting


10 minit Penerangan cara bantu mengajar guru
menghasilkan arca memperkenalkan media yang Media Kertas
Mobail. akan digunakan. bergambar, benang
Demonstrasi cara-cara 2. Memberi penerangan mengenai & penebuk lubang
menghasilkan Arca cara penghasilan Arca.
Mobail Hidupan Laut. 3. Guru menunjukkan cara-cara BBM Contoh Arca
Penerapan Asas Seni membuat Arca Mobail Mobail sebenar
Reka. 4. Guru menjelaskan unsur-unsur
dan prinsip seni dalam Arca Kaedah
Mobail. Demonstrasi
5. Guru menunjukkan contoh Arca
Mobail yang telah siap. Pendekatan
Induktif

Strategi
Berpusatkan guru

Nilai prihatin
(memberi
peringatan tentang
keselamatan)

Langkah 3 Ekspresi Kreatif 1. Memecahkan pelajar dalam 3 Alat gunting


25 minit Membuat Arca sambil kumpulan mengikut gambar
memutarkan muzik hidupan laut yang dicabut oleh Media Kertas
SpongeBob untuk pelajar dalam Lucky Box bergambar, benang
membangkitkan 2. Guru memberikan & penebuk lubang
semangat pelajar. gambar-gambar berkaitan
hidupan laut mengikut Kaedah
jenis-jenis hidupan laut kepada Pemerhatian
setiap kumpulan
3. Guru membimbing murid tentang Strategi
cara-cara menghasilkan arca Berasaskan
mobail. Sumber dan
4. Murid membuat langkah berikut berpusatkan murid.
dengan bimbingan guru.
Langkah 1 Pendekatan
Memilih kertas bergambar yang Deduktif
ingin ditebuk.
Menebuk semua kertas EMK
bergambar yang dipilih. Mereka cipta
Menyusun kertas bergambar (Inovati).
yang telah ditebuk mengikut Menjana idea
kreativiti. (Kreatif).
Langkah 2
Menggunting benang dalam Nilai Kerjasama,

pelbagai ukuran Ketekunan dan

Memasukkan benang ke dalam Kegigihan


lubang kertas yang telah ditebuk
seperti yang ditunjukkan oleh
guru
Mengikat benang untuk
menyambung kertas-kertas
bergambar yang telah ditebuk.
Murid menyusun reka letak
mengikut kreativiti masing-masing
5. Langkah 3
Membuat kemasan pada hasil
kerja.
Memastikan benang yang diikat
tidak merosakkan kertas
bergambar.

Langkah 4 Apresiasi Seni 1. Murid mempamerkan hasil kerja Kaedah


5 minit - Guru menerapkan dan membuat apresiasi Verbal Linguistik
nilai moral dan mengenainya. Membanding beza.
memuji hasil 2. Mempamerkan karya seni pada Menganalisis.
kreativiti yang papan putih .
amat memuaskan. 3. Guru memuji hasil karya murid.
4. Murid dapat menghargai hasil
karya sendiri
Penutup Rumusan keseluruhan Guru menyatakan atau merumuskan
5 minit isi pelajaran berkaitan secara keseluruhan tentang aktiviti
dengan arca. pembelajaran yang telah
dilaksanakan.