Anda di halaman 1dari 21

SULIT

Bahagian A
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 1

1. Anda telah menggunakan peralatan ujian di Rajah 1.Susunkan


langkah-langkah mengendali peralatan ujian tersebut
dengan menulis A,B,C,D,E dan F mengikut urutan
yang betul dalam ruang jawapan

Langkah-langkah mengendali

A
Klipkan kuar hitam pada kerangka dan kuar merah pada tamatan L
peralatan elektrik

B Setkan julat peralatan ujian pada 500V

C Pastikan jarum penunjukkan berada tepat pada bacaan

D Lihat bacaan, jika lebih 0.5M ohm peralatan dalam keadaan baik,
manakala jika kurang 0.5M ohm peralatan dalam keadaan tidak
selamat

E Pasangkan kuar merah pada LINE dan kuar hitam (berklip) pada
EARTH

F Tekan butang uji (TEST)

Ruang jawapan

[ Skor 5 ]
Skor
5
4
3
2
1
0 2. Anda telah membuat pengujian komponen-komponen elektrik.

Pilih dan tandakan ( ) pada kedudukan jarum meter yang betul untuk setiap keadaan
pengujian komponen dan ( X ) pada bacaan yang tidak sepatutnya.

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Komponen Julat Kedudukan jarum meter Ruang Pemeriksa
jawapan

x10 ohm

Rosak terpintas

X 1 ohm

Terputus

X 1k ohm

Rosak putus

X 1 ohm

Tamatan gegelung baik

Skor
5
X 10 4
ohm 3
Rosak bocor 2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Kod Jalu Jalu Jalur Jalu


warna r r 3 r
1 2 4

HITAM 0 0 x1

PERANG 1 1 x10

MERAH 2 2 x100

JINGGA 3 3 x1000

KUNING 4 4 x10000

HIJAU 5 5 x100000

BIRU 6 6 x1000000

UNGU 7 7 x10000000

KELABU 8 8 x100000000

x100000000
PUTIH 9 9
0

EMAS 5%

PERAK 10%

Skor TIADA 20%


5
4 Jadual 1
3
2 3. Tentukan warna jalur perintang berdasarkan nilai perintang-perintang yang diberi, di
1 ruang jawapan yang diberi. Jadual 1 merupakan jadual kod warna perintang yang boleh
0 dirujuk.

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Ruang jawapa

Nilai perintang
Jalur 1 Jalur 2 J

100 5%

550 10%

2100 5%

3K 20%

10K 10%

[ Skor 5 ]

Rajah 2

4. Lakarkan litar skematik berdasarkan litar pendawaian di Rajah 2 di ruang jawapan


Skor
yang diberi 5
4
3
Ruang jawapan 2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[ Skor 5 ]

Rajah 3

5. Lengkapkan litar skematik di ruang jawapan berdasarkan rajah blok di Rajah 3.

Ruang jawapan

Skor
5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[ Skor 5]

Rajah 4

6. Anda mempunyai sebuah kipas meja di rumah.

Susunkan langkah-langkah mengendali kipas meja tersebut dengan menulis A, B, C, D


E dan F mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Skor
5
4
3
2
Langkah-langkah kendalian 1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

A Tekan suis pemilihan 1 untuk memulakan operasi


Untuk
Kegunaan B Pasangkan palam pada soket dan ON kan
Pemeriksa
C Laraskan butang pergerakan kipas

D Tekan suis pemilihan 2 untuk meningkatkan kelajuan kipas

E Pastikan kipas meja berada dipermukaan meja yang rata

F Tekan suis pemilihan 0 untuk menamatkan kendalian kipas


dan OFFkan suis soket

Ruang jawapan

[ Skor 5 ]

Rajah 5
Skor
5 7. B
4 e
3 rdasarkan Rajah 5, lengkapkan lakaran litar skematik bagi litar pembakar roti dengan
2 melakar simbol suis keperangan,suis jumpelang, elemen pemanas dan sambungannya
1 dalam ruang jawapan
0
Ruang jawapan

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[ Skor 5 ] Skor
5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 6

8. Anda telah mengenali kondensor yang terdapat pada kipas siling. Apabila kipas siling
berputar dengan perlahan, anda menjangkakan kondenser telah rosak.

Susunkan aturan pengujian kondensor dengan menulis A, B, C, D dan E mengikut


urutan yang betul dalam ruang jawapan.

Langkah-langkah pengujian kondensor

A Lihat bacaan meter, untuk mengenal pasti keadaan


kondensor

B Pintaskan kuar hitam dan kuar merah untuk pelarasan sifar


ohm

C Setkan julat pada x10 ohm

D Sentuhkan kuar merah dan kuar hitam pada setiap tamatan


kondensor

E Pintaskan kaki kondensor untuk menyahcas

Ruang jawapan

Skor
5
4
3
2 [ Skor 5 ]
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
9. Susun jawapan manual penggunaan pembakar roti daripada mengikut urutan nombor
Untuk
1 hingga nombor 7. [Skor : 5 ] Kegunaan
Pemeriksa

RUANGAN
LANGKAH KENDALIAN JAWAPAN

Masukkan roti

Onkan suis soket alir keluar

Tekan suis jumpelang

Laraskan tombol pemilih suhu

Masukkan palam 3 pin ke soket alir keluar

Cabut palam 3 pin dari soket alir keluar

Skor
Offkan suis soket alir keluar 5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

A
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

D B

F
E
Rajah 9

10. Labelkan pengisar elektrik di Rajah 9 tersebut

A - _____________

B-______________

C-______________

D-______________

E-______________

F- ______________
Skor
5
4
3 [Skor : 5 ]
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Bahagian B
Jawab semua soalan

1. Shower jiran anda didapati tidak mengeluarkan pancuran air yang panas selepas 3 minit
digunakan.

Sebagai seorang pelajar MPV Menservis peralatan elektrik domestik, anda diminta
untuk mengesan dan membaik pulih shower tersebut.

a) Tuliskan 3 kemungkinan kerosakan shower tersebut [ Skor 3 ]

b) Huraikan langkah-langkah mengesan dan membaik pulih shower tersebut, pilih satu

sahaja kemungkinan kerosakan di 1(a). [ Skor 7 ]

Ruang jawapan

a) Tiga kemungkinan kerosakan

i)

ii )

Iii )

Skor
b) Langkah-langkah mengesan dan membaik pulih ialah : 5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Skor

Skor
5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2. Anda telah mempelajari cara-cara kendalian peralatan elektrik di bawah dalam bengkel
MPED. Semasa ketiadaan ibu di rumah, anda ingin menggunakan pengadun
menggunakan peralatan tersebut. Dengan berbekalkan pengetahuan yang dimiliki,
terangkan secara terperinci langkah-langkah kendalian peralatan elektrik tersebut.
Nyatakan nama peralatan elekrik di bawah.

Skor
5
Langkah-langkah kendalian :
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Skor

Skor
5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Skor
10

Bahagian C
Jawab semua soalan

1. Anda telah menyambung kord penyambung tambahan yang mengandungi satu


palam tiga pin dan soket alir keluar berkembar. Lengkapkan sambungan pendawaian
rajah di bawah dengan betul supaya kord penyambung tambahan tersebut boleh
digunakan dengan selamat.

Skor
5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Skor
5
40
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

. 2. Rajah 2(a) di bawah menunjukkan litar skematik dan rajah 2(b) menunjukkan lakaran
litar bergambar projek bekalan kuasa pengatur voltan DC.

Rajah 2 (a)

Rajah 2 (b)

Berpandukan litar skematik Rajah(2a) dan lakaran bergambar Rajah 2(b)di atas,
lakarkan penyambungan komponen sebenar pada papan jalur di bawah dan labelkan
setiap komponen pada papan jalur di bawah dan labelkan setiap komponen yang
dipasang.

Skor
5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Skor
Untuk 10
Kegunaan 9
Pemeriksa 8
7
6
5
4
3
2
1

3. Berdasarkan pengalaman anda, nyatakan bacaan meter berikut mengikut julat


yang telah ditetapkan.

a. Julat x10

Bacaan sebenar:

..

b. Julat x1

Skor
5
4
3
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Bacaan sebenar:

..
Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

c. Julat Julat x100

Bacaan sebenar:

.. Skor
5
4
3
d. Julat x100K
2
1
0

7109/1 2017 SMKP SULIT


SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Bacaan sebenar:

..
Skor
10
9
8
7
6
5
KERTAS SOALAN TAMAT 4
3
2
1

Skor
5
4
3
2
1
0
Skor
10
9
8
7109/1 2017 SMKP SULIT 7
6
5