Anda di halaman 1dari 9

NAMA : .

KELAS :

HuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCS
900/1 STPM 2018
HuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCS
HuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCS
PENGAJIAAN AM
HuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCS
HuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCS
KERTAS 1
HuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCS
HuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCS
HuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCSHuTeCS
(Dua jam)

KOLEJ TINGKATAN ENAM HULU TERENGGANU (HuTeCS)

UJIAN PENGGAL 1

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

Arahan kepada calon :

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT


DEMIKIAN.

Kertas ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Untuk kegunaan


Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. pemeriksa
Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam
Bahagian A
Bahagian A, semua soalan dalam Bahagian B dan dua soalan dalam
Bahagian C 1-15
Calon dikehendaki menjawab soalan Bahagian A pada
kertas objektif. Bahagian B
Calon dikehendaki menjawab soalan bahagian B dalam
kertas soalan.
Gunakan helaian jawapan bagi menjawab soalan dalam
Bahagian C. Mulakan setiap jawapan anda pada helaian kertas Bahagian C
yang baharu dan susun jawapan mengikut tertib berangka.
Markah untuk setiap bahagian soalan diberikan dalam
tanda [ ]

Kertas soalan ini mengandungi 80 markah

Kertas soalan ini terdiri daripada 10 halaman bercetak .


2

Bahagian A
[15 markah]

Jawab semua soalan.

1. Yang manakah benar berkaitan jenis kerajaan persekutuan?


A. Gabungan kuasa hanya berlaku dalam kalangan negeri beraja sahaja
B. Kuasa kerajaan negeri dan pusat dikongsi dalam aspek perundangan dan
pentadbiran
C. Kuasa pentadbiran dan perundangan diletakkan di bawah kawalan kerajaan
persekutuan dan negeri diberi kuasa autonomi
D. Mengamalkan doktrin pengasingan kuasa yang melibatkan badan eksekutif,
kehakiman dan perundangan di negeri-negeri yang bergabung

2. Yang manakah tugas badan perundangan?


A. Menggubal undang-undang negara
B. Melaksanakan undang-undang negara
C. Mentafsirkan perlembagaan Persekutuan
D. Menentukan kesahihan undang-undang negara

3. Antara berikut yang manakah tindakan disifatkan sebagai melanggar hak asasi individu?
I. Harta pengedar dadah disita atas arahan mahkamah
II. Tanah milik individu diambil oleh kerajaan untuk dibina sekolah
III. Penduduk Sabah dan Sarawak dihalang bermastautin di semenanjung Malaysia
IV. Seseorang ditahan reman selama tiga hari tanpa dihadapkan ke hadapan
Majistret.

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [lihat sebelah
SULIT*
3

4. Yang manakah kes jenayah yang dibicarakan di Mahkamah Syariah?


A. Pembahagian harta pusaka.
B. Pengambilan anak angkat
C. Perbuatan menyertai pertandingan ratu cantik
D. Perbuatan mencuri tikar sembahyang di masjid

5. Yang manakah fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya?


A. Membatalkan keputusan pilihan raya.
B. Membuat persempadan semula kawasan pilihan raya.
C. Menentukan calon yang bertanding dalam pilihan raya
D. Memastikan keselamatan pengundi semasa pilihan raya

6. Memberi nama jalan


Mengeluarkan lesen pusat hiburan

Pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam tugasan di atas ialah

A. Pihak Berkuasa Tempatan


B. Pejabat Tanah dan Daerah
C. Perbadanan Pembangunan Bandar
D. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

7. Yang manakah benar tentang kerajaan Malaysia?


A. Kuasa eksekutif dilaksanakan oleh kabinet
B. Yang diPertuan Agong adalah Ketua Kerajaan
C. Parlimen bersidang dalam tempoh 5 tahun selepas pilihan raya umum
D. Parlimen berfungsi sebagai badan yang menjalankan kuasa pentadbiran

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [lihat sebelah
SULIT*
4

8. Berdasarkan maklumat di dalam petak di bawah, yang manakah benar tentang status anak
Encik X?
En. X belum mendapat taraf pemastautin di Malaysia
Isteri En. X bukan warganegara Malaysia
Anak En. X lahir pada 31 Disember 2011 di Pulau Pinang

A. Tidak layak menjadi warganegara


B. Menjadi warganegara melalui kemasukan
C. Merupakan warganegara melalui kuat kuasa undang-undang
D. Boleh memohon untuk menjadi warganegara melalui pendaftaran

9. Antara berikut, yang manakah merupakan pihak yang bertanggungjawab menyediakan


draf Enakmen Kerajaan Negeri?
A. Pihak Berkuasa Tempatan
B. Majlis Perundangan Negeri
C. Dewan Undangan Negeri
D. Penasihat Undang-undang Negeri

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [lihat sebelah
SULIT*
5

10. Antara yang berikut, yang manakah termasuk di bawah bidang kuasa pengampunan Yang
diPertuan Agong?
I. Staf Sarjan yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Tentera
II. Pesalah yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Syariah Perak
III. Pesalah yang dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Bumiputera Sarawak
IV. Pesalah yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Tinggi
Wilayah Persekutuan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

11. Yang manakah persamaan kuasa antara Sultan dengan Yang diPertuan Agong?
I. Melaksanakan tugas sebagai ketua agama Islam
II. Memperkenankan perisytiharan darurat dalam Persekutuan
III. Memberikan anugerah bintang kebesaran, pangkat dan gelaran
IV. Memberikan perkenan perlantikan Perdana Menteri dan Kabinetnya

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

12. Antara berikut, yang manakah merupakan jawatan yang boleh disandang oleh ahli Dewan
Rakyat?
A. Speaker Dewan Negara
B. Ahli Dewan Undangan Negeri
C. Setiausaha Majlis Raja-Raja
D. Hakim Mahkamah Tinggi
STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [lihat sebelah
SULIT*
6

13. Antara berikut, yang manakah merupakan pihak yang memberi persetujuan tentang
pindaan yang melibatkan Sabah dan Sarawak?
A. Yang diPertuan Agong
B. Yang Dipertua Negeri
C. Perdana Menteri
D. Menteri Dalam Negeri

14. Prosiding dibuat secara tertutup berkaitan dengan


A. Mahkamah Tinggi
B. Mahkamah Sesyen
C. Mahkamah Syariah
D. Mahkamah kanak-kanak

I Pertikaian berlaku antara sebuah negeri dengan negeri yang lain


II Pn. Lim ingin bercerai dengan suaminya dan mendapat hak penjagaan anaknya
III En. Ahmad menuntut hutang sebanyak RM10,000 daripada Syarikat Tiger Tulen

15. Padankan kes-kes di atas dengan mahkamah-mahkamah yang mengendali kes- kes
tersebut.

Mahkamah Persekutuan Mahkamah Tinggi Mahkamah Sesyen


A I II III
B I III II
C II I III
D III II I

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [lihat sebelah
SULIT*
7

Bahagian B [15 markah]

Jawab semua soalan

16. Terangkan dua cara menjadi warganegara Malaysia. (4m)

i. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ii. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

17. Senaraikan empat sebab seseorang itu hilang kelayakan sebagai pengundi. (4m)

i. __________________________________________________________________

ii. __________________________________________________________________

iii. __________________________________________________________________

iv. __________________________________________________________________

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [lihat sebelah
SULIT*
8

18. Nyatakan tiga bidang kuasa Parlimen ke atas Kerajaan tempatan (3m)

i. __________________________________________________________________

ii. __________________________________________________________________

iii. __________________________________________________________________

Encik X merupakan warganegara Malaysia dan telah berkahwin dengan Puan Y


yang merupakan warganegara Thailand.

19. Nyatakan empat syarat yang membolehkan isteri Encik X memperoleh kewarganeraan
Malaysia. (4m)

i. ___________________________________________________________________

ii. ___________________________________________________________________

iii. ___________________________________________________________________

iv. ___________________________________________________________________

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [lihat sebelah
SULIT*
9

Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20. Integriti ialah asas kepada sebuah tadbir urus yang baik. Terdapat pelbagai faktor
yang menjejaskan integriti dan langkah-langkah perlu diambil untuk
mengukuhkannya. Bincangkan.

21. Integrasi nasional penting untuk memupuk hubungan yang lebih erat antara
penduduk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bincangkan.

22. Harga rumah yang terlalu tinggi merupakan antara faktor individu gagal memiliki
rumah. Jelaskan.

STPM 900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [lihat sebelah
SULIT*