Anda di halaman 1dari 4

Latihan Moral Tingkatan 2

Pilih jawapan yang paling tepat.


7 Apakah faedah menjadi seorang yang
1 Agama rasmi Malaysia ialah bertanggungjawab?

A Islam A Mendapat lebih kebebasan


B Hindu B Kurang mendapat ramai kawan
C Hadhari C Mendapat teguran daripada guru
D Buddha D Sentiasa dipercayai dan dihormati serta
berupaya menguruskan diri sendiri
2 Sekiranya kita mempunyai pegangan agama
yang kukuh, kita akan 8 Sekiranya kita melakukan kesilapan, kita
hendaklah
A bangga terhadap diri sendiri
B berkeperibadian yang tinggi A Menghina orang lain
C mengumpat orang lain B Menyalahkan orang lain
D melakukan maksiat C Mengakui kesalahan tersebut
D Segera menyembunyikan kesilapan diri
3 Sesuatu kerja yang diamanahkan perlu dibuat
dengan bertanggungjawab dan sempurna, agar kita 9 Bahasa yang baik dapat mengelakkan
mendapat pergaduhan kerana tidak

A Pingat A menyinggung perasaan orang lain


B Ganjaran B melakukan kesalahan jenayah
C Kepercayaan C menegur orang lain
D Penghargaan D memberi salam

4 Amanah dapat dikenal pasti apabila kita 10 Orang yang berhemah tinggi mudah diterima
berpegang teguh pada oleh masyarakat kerana

A Peribadi A mereka sentiasa menghormati orang lain


B Akhlak B mereka beradab sopan dalam keadaan
C Kuasa tertentu sahaja
D Janji C mereka pandai mengambil hati golongan
tertentu sahaja
5 Apakah ciri-ciri nilai harga diri D mereka bersopan santun apabila bercakap
dengan orang kaya sahaja
A Kehormatan diri
B Kesopanan dan kesusilaaan 11 Amalan nilai toleransi akan
C Bersopan santun dan baik budi
D Menjaga dan memulia maruah diri A Memberi manfaat kepada masyarakat
B Mengekalkan hubungan yang baik
6 Mengapakah remaja melibatkan diri dalam C Menguntungkan setiap individu
aktiviti yang tidak sihat dan boleh merosakkan diri D Memecahbelahkan masyarakat
sendiri?
12 Individu yang mengamalkan nilai toleransi
I Ingin mencuba akan
II Desakan ibu bapa
III Kurang didikan agama A dikenali orang lain
IV Pengaruh rakan sebaya B dicemuh orang lain
C dikenang orang lain
A l, ll dan lll D disenangi orang lain
B l, ll dan lV
C l, lll dan lV
D ll, lll dan lV
13 Antara berikut, yang manakah ciri-ciri sikap 18 Apakah yang dimaksudkan dengan nilai
berdikari? kasih sayang?

I Yakin dengan keputusan yang dibuat A Perasaan kasih sayang yang ditunjukkan
II Membuktikan diri sendiri lebih pandai dengan ikhlas
III Tidak mengharapkan pertolongan daripada B Kasih sayang yang bercampur dengan
orang lain perasaan simpati
IV Sentiasa mencuba memperbaiki kelemahan C Mencurahkan kasih sayang tanpa
yang ada pada diri mengharapkan sebarang balasan
D Perasaan cinta yang mendalam dan
A l, ll dan lll berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas
B l, ll dan lV
C l, lll dan lV 19 Apakah kesan terhadap kehidupan apabila
D ll, lll dan lV berlakunya peperangan?

14 Mengapakah kita tidak digalakkkan meminta I Kemusnahan flora dan fauna


bantuan daripada orang lain? II Berlakunya pencemaran alam
III Hidup dalam keadaan aman damai
A Dapat mengawal pembaziran masa IV Mangsa peperangan mengalami trauma
B Supaya dapat menyusahkan orang lain
C Agar dapat mempamerkan kebolehan diri A l, ll dan lll
D Agar dapat menumpang kesenangan orang B l, ll dan lV
lain C l, lll dan lV
D ll, lll dan lV
Ronaldo belajar bersungguh-sungguh
20 Sebagai ketua pengawas, Ramesh telah
untuk Berjaya dalam peperiksaan membahagi-bahagikan tugas kepada semua
pengawas secara

A berat sebelah
15 Apakah sikap yang ditunjukkan oleh B pilih kasih
Ronaldo? C sama rata
D rambang
A Kesederhanaan
B Kasih sayang
C Kerajinan Remaja lari dari rumah
D Rasional Remaja ponteng sekolah

16 Siapakah yang patut mengamalkan sikap


kerajinan? 21 Berdasarkan maklumat di atas, apakah
amalan yang paling penting untuk mengelak diri
A Individu daripada terjebak dengan gejala tersebut?
B Keluarga
C Masyarakat A Amalan rasional
D Semua orang B Amalan toleransi
C Amalan kasih sayang
17 Apakah sikap yang paling penting untuk D Amalan tanggungjawab
mencapai kejayaan yang kita idamkan?
22 Orang yang mempunyai sikap rasional akan
A Menerima pendapat dan pandangan orang
lain A Sukar difahami
B Bertolak ansur dengan rakan-rakan yang lain B Sedia memaaafkan
C Melaksanakan tugas apabila disuruh sahaja C Berfikir dengan teliti
D Usaha berterusan tanpa kenal berputus asa D Lambat membuat keputusan
23 Apakah ciri-ciri bersikap sederhana dalam 27 Apakah perayaan istimewa bagi negeri
pergaulan Sarawak?
A Pesta Keamatan
I Dapat mengawal perasaan B Pesta Gawai
II Tidak keterlaluan dalam pertuturan C Pesta Timur
III Menolong orang tanpa merosakkan diri D Pesta Pelita
IV Melakukan sesuatu yang baik untuk diri
sendiri dan orang lain 28 Mengapakah amalan adat dan tradisi perlu
diteruskan oleh sesuatu kaum?
A l, ll dan lll
B l, ll dan lV I Supaya tidak pupus
C l, lll dan lV II Dapat menunjukkan kehebatan adat
D ll, lll dan lV III Mengeratkan hubungan ahli keluarga
IV Memberi peluang kepada generasi akan
24 Sebagai murid, bagaimanakah cara datang untuk megenalinya
membalas jasa ibu bapa anda?
A l, ll dan lll
A Menghadiahkan mereka barang kemas yang B l, ll dan lV
mahal C l, lll dan lV
B Mendapat keputusan yang baik dalam D ll, lll dan lV
peperiksaan
C Mengikut mereka walau ke mana sahaja 29 Pilih situasi yang menunjukkan amalan nilai
D Malas mengulangkaji pelajaran tanggungjawab terhadap keluarga.

25 Kemuliaan seseorang terletak pada A Wong menyerahkan tanggungjawab menjaga


ibunya yang tua pada pembantu rumahnya.
A Kekayaan hartanya B Mei ling suka membelanja rakannya dengan
B Budi pekertinya duit saku yang diberi oleh ayahnya
C Kewarasannya C Samy selalu ponteng sekolah dan bermain
D Rupa parasnya komputer di kafe siber
D Nathan menghantar anaknya ke pusat tuisyen
26 Bagaimanakah anda dapat memulia dan setiap hari
mentaati ibu bapa anda?
30 Keluarga yang menjalankan tanggungjawab
I Tidak menyusahkan dan memalukan mereka masing-masing dengan sempurna akan menikmati
II Membahagiakan ibu bapa dengan sedaya
mungkin I Kesederhanaan
III Meninggikan suara sekirannya tidak berpuas II Kemurungan
hati dengan pendapat ibu bapa III Ketenangan
IV Tidak bersikap sombong kepada ibu bapa IV Keinsafan
walau setinggi mana darjat dan pangkat anda
A l, ll dan lll
A l, ll dan lll B l, ll dan lV
B l, ll dan lV C l, lll dan lV
C l, lll dan lV D ll, lll dan lV
D ll, lll dan lV
Bahagian B

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai

Sama rata maruah

kepercayaan hormat

menderhaka

1 Orang yang bersikap adil akan melayan setiap individu

2 Hubungan harmoni sesama manusia boleh terjejas jika yang telah diamanahkan
tidak dijaga.

3 Kita patut menunjukkan sikap terhadap orang yang lebih tua daripada kita.

4 Seorang anak yang tidak menurut kata ibu bapa akan dianggap

5 Anak yang baik, tidak akan melukakan hati orang tuanya dengan menjatuhkan nama baik dan
mereka.