Anda di halaman 1dari 6

Tajuk Item : Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW

Item : Rendah
1. Lengkapkan biodata Nabi Muhammad SAW

Biodata Nabi Muhammad SAW

Nama lain :
_________________ Gelaran : Nama ibu :
_________________ __________

Nama datuk sebelah


Pengasuh: Ummu
ayah :
Aiman, Syaima
_________________
(4 markah)
2. Lengkapkan biodata Nabi Muhammad SAW

Biodata Nabi Muhammad SAW

Nama bapa :
_________________ Tempat lahir : Nama anak lelaki : __________,
_________________ Abdullah dan Ibrahim

Tempat wafat : Nama ibu : Aminah


_________________ binti Wahab
(4 markah)
3. Lengkapkan biodata Nabi Muhammad SAW

Sifat fizikal Nabi Muhammad SAW

Rambut :
_________________ Mata hitam : Rupa paras :
_________________ __________

Bulu mata : Ketinggian : (4 markah)


_________________ Sederhana tinggi
4. Lengkapkan peristiwa Israk dan Mikraj Nabi Muhammad SAW
Nabi dibawa pada waktu Ditunjukkan dengan Menjadi ________ kepada
___________ dari pelbagai gambaran yang para Nabi di Masjidil Aqsa.
Masjidil Haram ke akan berlaku kepada
Majidil Aqsa. umat Baginda.

Baginda turun ke Mekah Baginda menghadap Baginda di bawa mikraj


sebelum subuh dan Allah SWT dan merentas ________ lapisan
menceritakan menerima kefarduan langit hingga ke Sidratul
pengalamannya kepada _________ Muntaha
penduduk Mekah

5. Lengkapkan peristiwa penting Nabi Muhammad SAW


Pada umur 2 tahun : Pada umur ____ tahun : Pada umur 6 tahun :
Dipelihara oleh Baginda dibawa melawat Dipelihara oleh datuknya
______________ kubur bapa baginda di ______________ selama 2
diperkampungan Bani Madinah. tahun selepas ibu baginda
Saad meninggal dunia.

Pada umur 20 tahun : Pada umur 12 tahun : Pada umur 12 tahun :


Baginda mengembala Mendapat nasihat Baginda mengikut bapa
kambing bersama dengan daripada _____________ saudaranya berniaga ke
saudara susuannya. ketika di bandar Busra. ________.
(b) Tandakan ( ) pada penyataan yang betul dan ( X ) pada penyataan yang salah mengenai
Nabi Muhammad SAW

Item 1:
No. Penyataan () atau (X)
i. Salah seorang isteri Nabi Muhammad SAW ialah Saudah binti
Zamah.
ii. Baginda bersama-sama dengan bapa-bapa saudaranya
menyaksikan Hilful Fudul.
iii. Tarikh wafat baginda pada 12 Rabiul Awal 11 Hijrah di Mekah
iv. Ibunya Aminah bin Wahab meninggal di Abwa ketika dalam
perjalanan pergi ke Madinah.
(4 markah)
Item 2:
No. Penyataan () atau (X)
i. Salah seorang isteri Nabi Muhammad SAW ialah Aisyah binti
Abu Bakar
ii. Baginda berurus niaga dengan Saidatina Khadijah ketika berumur
20 tahun.
iii. Tarikh lahir baginda pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di
Madinah
iv. Ibunya Aminah bin Wahab meninggal di Abwa ketika dalam
perjalanan pulang ke Mekah.
(4 markah)
(b) Tandakan ( ) pada penyataan yang betul dan ( X ) pada penyataan yang salah mengenai
peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW

Item 3:
No. Penyataan () atau (X)
i. Baginda berurus niaga dengan Saidatina Khadijah ketika berumur
25 tahun.
ii. Ketika berumur 35 tahun, Mekah dilanda banjir besar sehingga
meruntuhkan dinding Kaabah.
iii. Ibrahim adalah anak Baginda hasil perkahwinannya dengan
Aisyah binti Abu Bakar
iv. Ketika umur baginda 40 tahun, baginda suka bersendirian di gua
Thur untuk beribadat.
(4 markah)

Item 4:
No. Penyataan () atau (X)
i. Baginda adalah orang yang pertama masuk ke pintu Bani Saibah
pada peristiwa peletakan Hajar Aswad
ii. Azwah iaitu pasukan tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi
Muhammad SAW sebanyak 25 peperangan.
iii. Baginda menjadi imam solat ketika para nabi di Masjid al-Aqsa
ketika peristiwa Israk dan Mikraj
iv. Ketika umur baginda 40 tahun, baginda menerima wahyu yang
pertama di gua Hira
(4 markah)

Item 5:
No. Penyataan () atau (X)
i. Baginda menjadikan Madinah al-Munawwarah sebagai pusat
pemerintahan
ii. Baginda wafat ketika waktu zuhur di rumah Saidatina Aisyah
binti Abu Bakar.
iii. Pada tahun 13 hijrah baginda bersama-sama Saidina Ali bin Abi
Talib berhijrah ke Madinah.
iv. Ketika di Madinah, baginda mempersaudarakan muhajirin dengan
Ansar
(4 markah)

Item : Aras sederhana

(b) Terangkan dua sifat fizikal Nabi Muhammad SAW.


1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

(4 markah)
(b) Terangkan dua peristiwa penting yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ketika selepas
kelahiran sehingga berumur 6 tahun.

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

(4 markah)
(b) Terangkan dua sifat kemuliaan yang perlu dicontohi daripada peristiwa baginda berdagang
ke Syam ketika berumur 25 tahun.

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

(4 markah)
(b) Terangkan dua akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang menarik perhatian Saidatina
Khadijah..

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

(4 markah)
(b) Terangkan dua iktibar peristiwa Israk dan Mikraj

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

(4 markah)

Item : Aras Tinggi

(c) Ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad berkecimpung dalam perniagaan di luar
kota Mekah. Baginda membawa barangan dagangan Saidatina Khadijah ke Syam.
Saidatina Khadijah terpikat dengan Nabi Muhammad setelah berurusan dengan Nabi
Muhammad SAW.
Pada pandangan anda, bagaimanakah anda dapat mencontohi akhlak Nabi Muhammad
sekiranya anda seorang usahawan pada masa kini.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(4 markah)

(c) Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, baginda menjalankan tugas dakwah
dengan penuh gigih dan sabar.

Bagaimanakah anda dapat mencontohi sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di
sekolah anda.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(4 markah)
(c) Nabi Muhammad SAW berusaha gigih dalam menyampaikan dakwah sehingga
kewafatan baginda. Oleh itu, umat Islam amat terhutang budi dengan jasa Nabi
Muhammad SAW.

Bagaimanakah anda membuktikan kecintaan anda kepada Nabi Muhammad SAW.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(4 markah)