Anda di halaman 1dari 13

PELAN TAKTIKAL KELAB BM

BAHAS ALA PARLIMEN BAHASA MALAYSIA


TAHUN 2015
Kos / Indikator
Bil Program Objektif T/jawab Tempoh TOV ETR Catatan
sumber Pencapaian
1. Latihan 1. Mengenal pasti 1. Guru Sepanjan RM 200 1. hanya ada 1. 3 bakat baru 1. Meningkatkan
Bahas Ala bakat pelajar dan penasihat g tahun seorang perlu diasah penglibatan pelajar
Parlimen menggalakkan BM Ditanggung pelajar setiap tahun. secara aktif dalam
Bahasa penglibatan oleh pihak sahaja yang pertandingan ini
Malaysia pelajar sekolah berpotensi. 2. Terdapat 5 secara aktif.
(KK) Pelapis orang setiap
2. Mengasah perlu tahun sebagai 2. Mendapat kedu
bakat bakal dikenal pasti pelapis untuk dukan 1-3 dalam
peserta bahagian ini pertandingan di
2. peringkat bahagian
Pencapaian: 3. Sekurang- menjelang tahun
3. memilih 2007=tempa kurangnya ada 2015.
pelajar yang t ke-3 2 orang pelajar
paling baik 2010=naib yang dapat
untuk menyertai johan buat bidasan
pertandingan 2011=naib dengan baik.
pada tahun johan
2014. 2012=tiada
4. Penglibatan
2013 - tiada secara aktif dan
4. Sebagai komitmen
langkah pelajar dapat
persediaan di dipupuk dan
peringkat ditingkatkan.
sekolah sebelum
pertandingan
peringkat
bahagian.
Kos / Indikator
Bil Program Objektif T/jawab Tempoh TOV ETR Catatan
sumber Pencapaian
2 Bahas 1. Mengenal pasti 1. Guru Sepanjang RM 200 1. Hanya 1. 3 Bakat baru 1. Meningkatkan
Piala bakat pelajar penasihat tahun seorang perlu diasah penglibatan
Ketua dan BM Ditanggun pelajar setiap tahun. pelajar secara
Menteri menggalakkan g oleh yang aktif dalam
penglibatan pihak berpengala 2. Mencari 3 pertandingan ini
pelajar sekolah man. orang setiap secara aktif
2. Memilih (KK) Pelajar baru tahun sebagai
pelajar yang yang pelapis untuk 2. Mendapat
paling baik berbakal bahagian ini sekurang-
untuk perlu kurangnya sagu
menyertai dikenal 3. Penglibatan hati dalam
pertandingan pasti secara aktif pertandingan di
pada tahun dan peringkat
2015. 2. komitmen bahagian
3. Sebagai Pencapaian: pelajar dapat menjelang tahun
langkah 2014= dipupuk dan 2015.
persediaan di Tiada ditingkatkan.
peringkat
sekolah
sebelum
pertandingan
peringkat
bahagian.
Kos / Indikator
Bil Program Objektif T/jawab Tempoh TOV ETR Catatan
sumber Pencapaian
3. 1. Mengenal 1. Guru Sepanjang RM 200 1.Terdapat 1.3 Bakat baru 2. M1.Meningkatka
Latihan pasti bakat penas tahun Pelajar pernah perlu diasah n penglibatan
Drama pelajar dan ihat Ditanggun mengikuti setiap tahun. pelajar secara
Bahasa menggalak BM g oleh pertandingan aktif dalam
Malaysia kan pihak tahun lepas 2.Mencari 3 pertandingan ini
penglibatan sekolah orang setiap secara aktif
pelajar (KK) 2.Pelajar baru tahun sebagai
2. yang pelapis untuk 2.Mendapat
Memilih berbakatl bahagian ini sekurang-
pelajar perlu dikenal kurangnya tempat
yang paling pasti 3.Penglibatan ke-3 dalam
baik untuk secara aktif pertandingan di
menyertai 2. dan komitmen peringkat
pertandinga Pencapaian: pelajar dapat bahagian
n pada 2012= dipupuk dan menjelang tahun
tahun 2015 Tempat ke- ditingkatkan. 2015
4
. 2013 sagu
3. Sebagai hati
langkah 2014 Sagu
persediaan Hati
di peringkat
sekolah
sebelum
pertandinga
n peringkat
bahagian.
PELAN OPERASI

NAMA PROJEK : Latihan Bahas Ala Parlimen Bahasa Malaysia

Rasional : Mengenal pasti pelajar yang berpotensi

Objektif : melengkapkan pelajar sebagai wakil sekolah

Tarikh dan tempoh pelaksanaan: Jan

Kumpulan sasaran: Pelajar Tingkatan Tingkatan 3-5 (kumpulan pelajar yang petah berbahasa)

Langka Proses Kerja T/jawab Tempoh Status/ senarai semak


h
1. Menentukan masa, hari dan tarikh sesi uij bakat. Guru penasihat 1 hari

2 Perbincangan format pertandingan bahas ala


parlimen dengan pelajar Guru penasihat 1 hari
3 Menyaksikan video pertandingan bahas ala Guru penasihat dan pelajar
parlimen
4 Latihan dalam kumpulan Pelajar 7 bulan

5 Menyertai pertandingan peringkat bahagian Guru penasihat dan pelajar 2 minggu

6 Latihan untuk kumpulan pelapis Guru penasihat dan pelajar Jan-okt

7 Penilaian dan pelaporan JK Dokumentasi Akhir bulan Oktober - Kehadiran pelajar


- Keberkesanan Kelas
tuisyen terhadap pelajar
galus dan gagal
Penilaian Program:

Tindakan Susulan:
CARTA ALIRAN BAHAS ALA PARLIMEN

TANGGUNGJAWAB: MULA PERANTARA:

Menentukan masa, hari dan tarikh sesi


uij bakat.
Guru Penasihat
Perbincangan format pertandingan
bahas ala parlimen

Menyaksikan video pertandingan


Ketua Panitia BM

Latihan dalam kumpulan

Menyertai pertandingan peringkat

Latihan untuk kumpulan pelapis

PENILAIAN

TAMAT
NAMA PROJEK : Latihan Bahas Ala Parlimen Bahasa Malaysia

Carta Gantt Pelan Operasi 1

Bulan JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER

Minggu

Langkah
kerja
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Menentukan
masa sesi uij
bakat.

Perbincanga
n format

Menyaksikan
video

Menyertai
pertandingan

Latihan
untuk
kumpulan
pelapis

Penilaian
PELAN OPERASI
BAHAS PIALA KETUA MENTERI

NAMA PROJEK : Latihan Bahas Piala Ketua Menteri

Rasional : Mengenal pasti pelajar yang berpotensi

Objektif : Melengkapkan pelajar sebagai wakil sekolah

Tarikh dan tempoh pelaksanaan: sepanjang tahun

Kumpulan sasaran: Pelajar-pelajar Tingkatan Peralihan hingga 5 (kumpulan pelajar yang pandai berlakon)

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/ senarai semak


h
1. Menentukan tarikh, hari dan masa sesi uji Guru penasihat 1 hari
bakat.
2 Perbincangan format pertandingan bahas Guru penasihat 1 hari
piala ketua menteri dengan para pelajar
3 Menyaksikan video pertandingan bahas piala Guru penasihat dan pelajar
ketua menteri
4 Latihan dalam kumpulan Guru penasihat dan pelajar 7 bulan

5 Menyertai pertandingan peringkat bahagian Guru penasihat dan pelajar 1 hari

6 Latihan untuk kumpulan pelapis Guru penasihat dan pelajar Januari - Oktober

7 Penilaian dan pelaporan Jawatankuasa Akhir bulan Oktober - Kehadiran pelajar


Dokumentasi - Keberkesanan persembahan

Penilaian Program:

Tindakan Susulan:
CARTA ALIRAN Latihan Bahas Piala Ketua Menteri

TANGGUNGJAWAB: MULA PERANTARA:


Guru-guru Penasihat
Menentukan tarikh, hari dan masa sesi
uij bakat.

Perbincangan format pertandingan


bahas piala ketua menteri

Menyaksikan video pertandingan


Ketua Panitia BM

Latihan dalam kumpulan

Menyertai pertandingan peringkat

Latihan untuk kumpulan pelapis

PENILAIAN

TAMAT
PELAN OPERASI
DRAMA BAHASA MALAYSIA

NAMA PROJEK : Latihan drama Bahasa Malaysia


Rasional : Mengenal pasti pelajar yang berpotensi
Objektif : Melengkapkan pelajar sebagai wakil sekolah
Tarikh dan tempoh pelaksanaan: sepanjang tahun
Kumpulan sasaran: Pelajar-pelajar Tingkatan Peralihan hingga 5 (kumpulan pelajar yang pandai berlakon)

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/ senarai semak


h
1. Menentukan tarikh, hari dan masa sesi uji Guru penasihat 1 hari
bakat.
2 Perbincangan format pertandingan drama Guru penasihat 1 hari
dengan para pelajar
3 Menyaksikan video pertandingan drama Guru penasihat dan pelajar

4 Latihan dalam kumpulan Guru penasihat dan pelajar 7 bulan

5 Menyertai pertandingan peringkat bahagian Guru penasihat dan pelajar 1 hari

6 Latihan untuk kumpulan pelapis Guru penasihat dan pelajar Januari - Oktober

7 Penilaian dan pelaporan Jawatankuasa Akhir bulan Oktober - Kehadiran pelajar


Dokumentasi - Keberkesanan persembahan

Penilaian Program:

Tindakan Susulan:
NAMA PROJEK : Latihan Drama Bahasa Malaysia

Carta Gantt Pelan Operasi 3

Bulan JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER

Minggu

Langkah
kerja
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Menentukan
masa sesi uji
bakat.

Perbincangan
format

Menyaksikan
video

Menyertai
pertandingan

Latihan untuk
kumpulan
pelapis

Penilaian
CARTA ALIRAN Latihan Drama BM

TANGGUNGJAWAB: MULA PERANTARA:


Guru-guru Penasihat
Menentukan tarikh, hari dan masa sesi
uij bakat.

Perbincangan format pertandingan


drama Bahasa Malaysia

Menyaksikan video pertandingan


Ketua Panitia BM

Latihan dalam kumpulan

Menyertai pertandingan peringkat

Latihan untuk kumpulan pelapis

PENILAIAN

TAMAT