Anda di halaman 1dari 9

[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

PELAN TINDAKAN DAN OPERASI

PERSATUAN BAHASA CINA

SMK DESHON

TAHUN 2015
[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

Persatuan Bahasa Cina Tahun 2015

Pelan Tindakan 1:
Isu Strategik Pencapaian murid dalam Persatuan Bahasa Cina kurang memuaskan
Matlamat Strategik 100% ahli persatuan mendapat Gred B
Indikator prestasi & sasaran (jangka pendek) 25% murid yang mendapat sekurang-kurangnya Gred C
65% murid yang mendapat sekurang-kurangnya Gred B
15% murid yang mendapat Gred A
Objektif(jangka pendek) Meningkatkan penyertaan murid dalam pertandingan Persatuan Bahasa Cina
Strategi 100% ahli persatuan menyertai setiap aktiviti sepanjang perjumpaan persatuan
Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh Kos/ Output Petunjuk Pelan Kontegensi Catatan
Sumber Prestasi
1 Pertandingan Kuiz Guru Penasihat Mac RM 30 Pembentukan Bilangan Aktiviti Membaca
Bahasa Cina 2014 Ditanggung murid yang murid
oleh menguasai isu- menyertai
Kokurikulum isu semasa pertandingan
2 Pertandingan Body Guru Penasihat April RM 30 Mencungkil Bilangan Pertandingan
Language 2014 Ditanggung bakat baru murid Mencari Kesalahan
oleh menyertai Penggunaan Kata
Kokurikulum pertandingan Dalam Ayat

Pelan Tindakan 2:

Isu Strategik Kekurangan peruntukan bagi melengkapkan aktiviti persatuan


Matlamat Strategik Meningkatkan kualiti persatuan
Indikator prestasi & sasaran (jangka pendek) 100% ahli melibatkan diri dalam projek inovasi
Objektif(jangka pendek) Melahirkan murid yang berinovasi
Strategi Menggalakkan semua ahli melibatkan diri dalam projek inovasi
Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh Kos/ Output Petunjuk Prestasi Pelan Catatan
Sumber Kontegensi
1 Projek Inovasi Semua guru Jan - Jun RM 70 Murid yang Bilangan Penulisan
penasihat dan ahli 2015 mampu berfikir penglibatan ahli Kaligrafi
persatuan secara kreatif dalam projek inovasi
kritis.
[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

PELAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA


PELAN OPERASI 1
Nama Projek : Pertandingan Kuiz BC
Rasional : Menyediakan murid untuk pertandingan
Objektif : Mencungkil bakat dan meningkatkan potensi murid dalam aktiviti persatuan
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Mac
Kumpulan sasaran : Semua ahli Persatuan Bahasa Cina
Langkah Proses Kerja T/jawab Tempoh Status/Senarai Semak

1 1.0 Menyediakan kertas kerja Ketua Guru Penasihat 1 Hari

2 2.0 Membentuk Jawatankuasa Ketua Guru Penasihat 1 hari

3 3.Mesyuarat Ketua Guru Penasihat 1 hari


3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat
3.2 Guru penasihat memberi
dorongan dan galakan kepada
ahli kelab
3.3 Hal-hal lain

4 4.0 Pelaksanaan Guru penasihat 1 hari

5 5.0 Laporan, Refleksi dan Penilaian Guru Penasihat 2 hari

.
[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

Carta Aliran: Pertandingan Kuiz BC

Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi

Guru Penasihat Setiausaha Guru Penasihat


Ahi Jawatankuasa
[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

PELAN OPERASI 2

Nama Projek : Pertandingan Body Language


Rasional : Menyediakan murid untuk pertandingan
Objektif : Meningkatkan penyertaan ahli-ahli persatuan dalam aktiviti persatuan
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : April
Kumpulan sasaran : Semua ahli
Langkah Proses Kerja T/jawab Tempoh Status/Senarai Semak

1 1.0 Menyediakan kertas kerja Ketua Guru Penasihat 1 Hari

2 2.0 Membentuk Jawatan Kuasa Ketua Guru Penasihat 1 hari

3 3.Mesyuarat Ketua Guru Penasihat 1 hari


3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat
3.2 Cadangan perbelanjaan, aktiviti
yang bakal dijalankan.
3.3 Guru penasihat memaklumkan
bahawa aktiviti ini akan
dijalankan pada bulan April.
3.4 Hal-hal lain

4 4.0 Pelaksanaan Guru Penasihat Bulan April

5 5.0 Laporan, Refleksi dan Penilaian Guru Penasihat 2 hari


[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

Carta Aliran: Pertandingan Body Language

Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi

Guru Penasihat Setiausaha Guru Penasihat


Ahi Jawatankuasa
[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

PELAN OPERASI 3
Nama Projek : Projek Inovasi
Rasional : Memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid untuk memperkembangkan bakat; minat dan potensi mereka
dengan mengikut kreativiti mereka
Objektif : Melahirkan murid yang berinovasi
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Jan - Jun
Kumpulan sasaran : Semua ahli
Langkah Proses Kerja T/jawab Tempoh Status/Senarai Semak

1 1.0 Menyediakan kertas kerja Ketua Guru Penasihat 1 Hari

2 2.0 Membentuk Jawatan Kuasa Ketua Guru Penasihat 1 hari

3 3.Mesyuarat Ketua Guru Penasihat 1 hari


3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat
3.2 Cadangan perbelanjaan, aktiviti
yang bakal dijalankan.
3.3 Guru penasihat memaklumkan
bahawa aktiviti ini akan
dijalankan pada bulan April.
3.4 Hal-hal lain

4 4.0 Pelaksanaan Guru Penasihat Bulan April

5 5.0 Laporan, Refleksi dan Penilaian Guru Penasihat 2 hari


[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

Carta Aliran: Projek Inovasi

Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi

Guru Penasihat Setiausaha Guru Penasihat


Ahi Jawatankuasa
[PELAN TINDAKAN DAN OPERASI PERSATUAN BAHASA CINA TAHUN 2015]

CARTA GANTT PERSATUAN BC (2015)


TARIKH JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU
AKTIVITI
v
Pertandingan
Kuiz BC
v
Pertandingan
Body
Language
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
Projek Inovasi