Anda di halaman 1dari 18

PELAN TAKTIKAL 2015

SMK DESHON
KELAB AGAMA ISLAM

ISU STRATEGIK Pencapaian ko-akademik kurang memuaskan


MATLAMAT Meningkatkan Pencapaian ko-akademik
STRATEGIK
INDIKATOR % penglibatan pada tahap lebih tinggi dapat ditingkatkan
PRESTASI (KPI)
OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian aktiviti ko-akademik pada tahap penglibatan yang lebih tinggi.
(Jangka Pendek)
STRATEGI Peningkatan bilangan pelajar yang menjadi wakil dalam pertandingan.
(Umum)
Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Output Petunjuk Pelan Catatan
Masa Prestasi Kontingensi
1 Jom tulis jawi Guru Penasihat Februari- RM 50 Pelajar dapat Pelajar dapat
Oktober membiasakan menjadi
diri menulis wakil dalam
jawi dengan pertandingan
lebih kemas tulisan khat.
dan teliti.
PELAN TAKTIKAL

ISU STRATEGIK Pengisian aktiviti kokurikulum kurang mantap

MATLAMAT Meningkatkan pengisian aktiviti kokurikulum


STRATEGIK
INDIKATOR % kehadiran meningkat.
PRESTASI (KPI)
OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan ibadat secara praktikal.
(Jangka Pendek)
Menanam nilai-nilai murni
STRATEGI Peningkatan bilangan pelajar yang dapat menghadirkan diri setiap kali perjumpaan diadakan
(Umum)
Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Output Petunjuk Pelan Catatan
Masa Prestasi Kontingensi
1 Mari hafal doa Guru Penasihat Februari- RM 50 Pelajar dapat Pelajar dapat Tayangan
Oktober menghafal doa memulakan dan
harian yang aktiviti demonstrasi.
mereka jarang dengan
praktikkan. bacaan doa.
2 Amali Pendidikan Guru penasihat Februari- RM50 Pelajar dapat Pelajar dapat Tayangan
Islam Oktober mempraktikkan melaksanakan dan
ibadat semua amali demonstrasi.
mengikut dengan tepat
kaedah yang
betul.
3 Ramah tamah Guru penasihat Julai RM150 Pelajar dapat Pelajar Diari Istilah
Aidilfitri melakukan bekerjasama
aktiviti menyiapkan
bersama rakan aktiviti kelas.
serta
menerapkan
nilai kerjasama
dalam diri.
PELAN TAKTIKAL

ISU STRATEGIK Persediaan aktiviti persatuan kurang teliti.


MATLAMAT Perancangan dan persediaan aktiviti dibuat dengan lebih teliti.
STRATEGIK
INDIKATOR % penglibatan pelajar meningkat.
PRESTASI (KPI)
OBJEKTIF Menarik minat pelajar untuk bergiat aktif dalam Kelab Agama Islam
(Jangka Pendek)
STRATEGI Kecendurungan pelajar menyertai aktiviti yang diadakan oleh pihak sekolah
(Umum)
Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Output Petunjuk Pelan Catatan
Masa Prestasi Kontingensi
1 Gotong royong Guru Penasihat Februari- RM 50 Pelajar dapat Pelajar dapat Tayangan
Oktober mempraktikkan melaksanakan dan
ibadat semua amali demonstrasi.
mengikut dengan tepat
kaedah yang
betul.
2 Kuiz Agama Guru penasihat April RM50 Pelajar dapat Pelajar dapat Latihan
menggunakan menjawab istilah.
pengetahuan soalan
mereka dalam dengan betul
menjawab
soalan.
PELAN OPERASI

KELAB AGAMA ISLAM

SMK DESHON, SIBU 2015


PELAN OPERASI 2015 SMK DESHON KELAB AGAMA ISLAM

PELAN OPERASI 1

Nama Projek : Jom Tulis Jawi

Rasional : Meningkatkan kemahiran pelajar dalam tulisan jawi

Objektif : Meningkatkan pencapaian ko-akademik pada tahap yang lebih tinggi

Tarikh dan tempoh Pelaksanaan : Februari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar Islam


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status /
Senarai Semak
1. Mesyuarat Pengurusan: Pengerusi Kelab Agama Januari
i. Ucapan Pengerusi Kelab Agama Islam Islam
ii. Taklimat pelaksanaan
iii. Hal-hal lain
Pengerusi Kelab Agama
2. Taklimat Kepada Pelajar Islam di Bilik Agama Islam Januari

Pengerusi Kelab Agama


3. Pelaksanaan Program Jom Tulis Jawi Islam Februari hingga
Oktober
Penyelaras Kelab/Persatuan
4. Pemantauan Program Jom Tulis Jawi atau PKK Februari hingga
Oktober (Hari
Perjumpaan)
Post Mortem Penyelaras Kelab/Persatuan
5. atau PKK Bulan Terakhir
Perjumpaan
PETA ALIR: Jom Tulis Jawi
Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Penasihat Ketua Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi

Semua ahli kelab Setiausaha Semua ahli kelab


PELAN OPERASI 2

Nama Projek : Mari Hafal Doa

Rasional : Meningkatkan kesedaran tentang ibadat harian yang perlu dilaksanakan dengan betul mengikut syarak.

Objektif : Meningkatkan pengetahuan murid berkaitan doa yang boleh diamalkan setiap hari.

Tarikh dan tempoh Pelaksanaan : Februari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar Islam

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status /


Senarai Semak
2. Mesyuarat Pengurusan: Pengerusi Kelab Agama Januari
i. Ucapan Pengerusi Kelab Agama Islam Islam
ii. Taklimat pelaksanaan
iii. Hal-hal lain
Pengerusi Kelab Agama
2. Taklimat Kepada Pelajar Islam di Bilik Agama Islam Januari

Pengerusi Kelab Agama


3. Pelaksanaan Program Mari Hafal Doa Islam Februari hingga
Oktober
Penyelaras Kelab/Persatuan
4. Pemantauan Program Mari Hafal Doa atau PKK Februari hingga
Oktober (Hari
Perjumpaan)
Post Mortem Penyelaras Kelab/Persatuan
5. atau PKK Bulan Terakhir
Perjumpaan
PETA ALIR: Mari Hafal Doa
Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Penasihat Ketua Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi

Semua ahli kelab Setiausaha Semua ahli kelab


PELAN OPERASI 3

Nama Projek : Amali Pendidikan Islam

Rasional : Meningkatkan kesedaran tentang ibadat wajib dilaksanakan dengan betul mengikut syarak

Objektif : Setiap ibadat wajib mesti dibuat dengan betul dan tepat mengikut syarak

Tarikh dan tempoh Pelaksanaan : Februari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar Islam


Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status /
Senarai Semak
3. Mesyuarat Pengurusan: Pengerusi Kelab Agama Januari
i. Ucapan Pengerusi Kelab Agama Islam Islam
ii. Taklimat pelaksanaan
iii. Hal-hal lain

2. Taklimat Kepada Pelajar Pengerusi Kelab Agama Januari


Islam di Bilik Agama Islam

3. Pelaksanaan Amali Pendidikan Islam Pengerusi Kelab Agama Februari hingga


Islam Oktober

4. Pemantauan Amali Pendidikan Penyelaras Kelab/Persatuan Februari hingga


atau PKK Oktober (Hari
Perjumpaan)

5. Post Mortem Penyelaras Kelab/Persatuan Bulan Terakhir


atau PKK Perjumpaan

PETA ALIR: Amali Pendidikan Islam


Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Penasihat Ketua Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi

Semua ahli kelab Setiausaha Semua ahli kelab


Pelan Operasi 4

Nama Projek : Ramah Tamah Aidilfitri

Rasional : Penglibatan pelajar dalam bersama-sama meraikan Aidilfitri dengan perasaan bersyukur

Objektif : Meningkatkan penglibatan pelajar

Tarikh dan tempoh : Julai (1 hari)

Kumpulan Sasaran : Semua Pelajar Islam

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status /


Senarai Semak
4. Mesyuarat Pengurusan: Pengerusi Kelab Agama Januari
i. Ucapan Pengerusi Kelab Agama Islam Islam
ii. Taklimat pelaksanaan
iii. Hal-hal lain

2. Taklimat Kepada Pelajar Pengerusi Kelab Agama Januari


Islam di Bilik Agama Islam

3. Pelaksanaan Amali Pendidikan Islam Pengerusi Kelab Agama Februari hingga


Islam Oktober

4. Pemantauan Amali Pendidikan Penyelaras Kelab/Persatuan Februari hingga


atau PKK Oktober (Hari
Perjumpaan)

5. Post Mortem Penyelaras Kelab/Persatuan Bulan Terakhir


atau PKK Perjumpaan

PETA ALIR: Ramah Tamah Aidilfitri


Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Penasihat Ketua Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi

Semua ahli kelab Setiausaha Semua ahli kelab


PELAN OPERASI 5

Nama Projek: Gotong-Royong Bilik Agama Islam

Rasional: Mengekalkan kebersihan dan keceriaan Bilik Agama Islam

Objektif: Mendidik pelajar-pelajar Islam dengan nilai-nilai murni dari diri setiap pelajar

Tarikh dan tempoh Pelaksanaan: 2 kali satu penggal (Februari Oktober)

Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar Islam

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status /


Senarai Semak
1. Pengerusi Kelab Agama Januari
Mesyuarat Pengurusan: Islam
i. Ucapan Pengerusi Kelab Agama Islam
ii. Taklimat pelaksanaan
iii. Hal-hal lain
2. Pengerusi Kelab Agama Januari
Pengagihan Tugas Kepada Pelajar Untuk Aktiviti Islam di Bilik Agama Islam

3. Pengerusi Kelab Agama 2 kali satu penggal


Pelaksanaan Aktiviti Gotong-Royong Islam

4. Penyelaras Kelab/Persatuan Setiap Kali Gotong-


Pemantauan Aktiviti Gotong-Royong atau PKK Royong

5. Penyelaras Kelab/Persatuan Waktu Terakhir


Post Mortem atau PKK Perjumpaan

PETA ALIR: Gotong-royong Bilik Agama Islam


Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Penasihat Ketua Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi


Semua ahli kelab Setiausaha Semua ahli kelab

PELAN OPERASI 6

Nama Projek: Kuiz Agama

Rasional: Mencungkil bakat serta meluaskan pengetahuan pelajar

Objektif: Meningkatkan penglibatan pelajar

Tarikh dan tempoh Pelaksanaan: April

Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar Islam

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status /


Senarai Semak
1. Penyediaan Kertas Kerja Guru penasihat Februari

2. Mesyuarat AJK Guru penasihat Februari

Guru penasihat
3. Pelaksanaan Program April

Penyelaras Kelab/Persatuan April


4. Pemantauan atau PK Kokurikulum

5. Post Mortem Guru penasihat April

PETA ALIR: Kuiz Agama


Penyediaan Kertas Kerja Pembentukan J/K Panggilan Mesyuarat

Ketua Penasihat Ketua Penasihat Setiausaha

Pelaksanaan Laporan Refleksi


Semua ahli kelab Setiausaha Semua ahli kelab

CARTA GANTT

TARIKH JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER

AKTIVITI
Jom tulis
jawi

Mari hafal
doa

Amali
Pendidikan
Islam

Ramah tamah
Aidilfitri

Gotong-
Royong Bilik
Agama Islam

Kuiz Agama