Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor
(i) Menamakan nilai nombor hingga 1000
Standard a. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
Pembelajaran b. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk angka
c. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
Pembelajaran 2. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk angka
3. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Mari sebut nombor (Buku teks Muka surat 2,3)
1. Murid menyebut nombor dalam dialog dengan betul. Murid menyebut
nombor pada trek laluan secara berurutan atau secara rawak.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Aktiviti kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 1)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.2 Menulis nombor
(i) Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila diberi nombor itu dalam
Standard
perkataan
Pembelajaran (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila diberi nombor itu
Pembelajaran dalam perkataan
2. Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000
Mari tulis nombor (Buku teks Muka surat 4)
1. Murid menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 2)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.1 Nilai nombor
(ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000
a. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
Standard
menggunakan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1
Pembelajaran b. Memadankan kumpulan objek dengan nombor

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif 1. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut
Pembelajaran 2. Memadankan kumpulan objek dengan nombor

Nilai nombor (Buku teks Muka surat 5-6)


1. Murid memahami nilai nombor dengan menggunakan blok asas,
pelbagai jenis pembilang dan garis nombor.
2. Murid memadankan objek dengan nombor.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Aktiviti
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 3)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.1 Nilai nombor
(ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000
c. Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut
Standard
tertib menaik dan tertib menurun
Pembelajaran d. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang
terletak di antaranya
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut
Objektif
tertib menaik dan tertib menurun
Pembelajaran 2. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang
terletak di antaranya
Mari Susun Nombor (Buku teks Muka surat 7)
1. Murid menyebut nombor dengan tertib menaik dan menurun.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menjalankan aktiviti secara terkawal dan dengan bimbingan
Aktiviti
guru.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 4)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
(i) Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara :
(a) seratus-seratus
(b) sepuluh-sepuluh
(c) satu-satu
(d) dua-dua
(e) lima-lima
tertib menaik dan menurun
Standard Pembelajaran
(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000 secara:
(a) seratus-seratus
(b) sepuluh-sepuluh
(c) satu-satu
(d) dua-dua
(e) lima-lima
tertib menaik dan menurun
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Membilang nombor dalam lingkungan 1000
2. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000
Mari bilang (Buku teks Muka surat 8-9)
1. Murid membilang secara menaik dan menurun dengan menggunakan garis
nombor.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melakukan aktiviti melengkapkan pola nombor mengikut tertib
Aktiviti
menaik dan menurun.
4. Murid menjalankan aktiviti secara terkawal dan dengan bimbingan guru.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti Muka
surat 5-6)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana.............................................................


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor
(i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor
hingga 1000
Standard (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000
Pembelajaran (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
dengan menggunakan abakus 4:1

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


1. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor
hingga 1000
Objektif
2. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000
Pembelajaran 3. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
dengan menggunakan abakus 4:1

Nilai tempat dan nilai digit (Buku teks Muka surat 10-11)
1. Murid memahami nilai tempat dengan menggunakan dekak-dekak dan
carta nilai tempat.
2. Murid memahani nilai digit dengan menggunakan dekak-dekak.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Aktiviti
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 7-8)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor
(iv)Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
Standard
a. sebutan ratus, puluh dan sa
Pembelajaran b. bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mencerakinkan sebarang nombor
Mari cerakinkan nombor (Buku teks Muka surat 13)
1. Murid mencerakinkan nombor dengan mengasingkan nombor
mengikut nilai tempat atau nilai digitnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Aktiviti kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 9)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 1000
Standard Kandungan 1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus terdekat
Standard (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh dan
Pembelajaran ratus yang terdekat
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh
Pembelajaran dan ratus yang terdekat
Mari bundarkan nombor (Buku teks Muka surat 14-15)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh dan ratus terdekat.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 10)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana.............................................................

Anda mungkin juga menyukai