Anda di halaman 1dari 2

CATATAN HASIL PELAYANAN KESEHATAN KELOMPOK USIA LANJUT

PUSKESMAS SUKARAJA
Apr-16

Jmlh Mrt Umur Kegiatan Sehari-hari Jml Usila dg Kelainan Penyakit Tebanayak
Jml Kunjungan usila dg Kelainan Pengobatan Jml Kasus Konseling
NO DESA/KELURAHAN 45-59 60-69 >70 Kemandirian IMT TD Penyuluhan Ket
Diderita Se-PKM
Baru Lama P L P L P L A B C L K N T R N Ya Tidak Diobat Dirujuk Baru Lama Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Sukaraja 0 4 2 0 2 0 0 0 2 1 1 3 0 1 4 0 4 4
2 Sungai Gerong 1 4 2 0 3 0 0 0 2 0 2 3 0 2 5 1 4 5
3 Selebar Jaya 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 4 0 4 4
4 Garut 2 3 3 0 2 0 0 0 2 1 2 2 0 3 5 2 3 5
5 Paya Embik 1 4 3 0 2 0 0 0 2 0 3 2 0 3 5 1 4 5
6 Nangai tayau 1 4 2 0 2 0 1 0 2 0 3 3 1 1 5 1 4 5
7 Kel. Amen 2 4 2 0 2 0 2 0 2 0 4 3 0 3 6 2 4 6
8 Suka Marga 2 3 3 0 2 0 0 0 3 0 2 2 0 3 5 2 3 5
9 Nangai Tayau I 1 3 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 3 4 1 3 4
10 Talang Bunut 0 5 2 0 2 0 1 0 2 0 3 3 0 2 5 0 5 5
Jumlah 10 38 23 0 21 0 4 0 21 2 24 24 1 23 48 10 38 48

Mengetahui Sukaraja, 04 Mei 2016


Kepala TU Puskesmas Sukaraja Pengelola Program Usila

Ekwan Junaidi S.Kep, Ns ELVA SUSANTI NASUTION, SKM


NIP. 19830303 201101 1007 NIP. 19770630 200502 2 004
Umur Kegiatan Sehari-hari
Kunjungan
No Nama Pasien 45-59 60-69 >70 Kemandirian BB TB TD
Baru Lama P L P L P L A B C