Anda di halaman 1dari 1

DATA UKS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKARAJA KECAMATAN AMEN

NO NAMA SEKOLAH NAMA KEPALA SEKOLAH NO. HP PENGELOLA UKS NO. HP

1 SMA PGRI Drs. Effendi Sinambela, M. Si 081373369503 Desi Afrianti 082373381737

2 SMPN 01 AMEN Tenti Yunara, S.Pd 082306489123 Yulya Triskova 082177693025

3 SDN 01 AMEN Hj. Faiza Erlinda, S.Pd 085377334553 Yola Novali Dwi 082280390808

4 SDN 02 AMEN Ermandi, Ama. Pd 085288474131 Suparjo Rustam, S.Pd 085840512466

5 SDN 03 AMEN Muntahar, S.Pd 081367211611 Markos 082374752600

6 SDN 04 AMEN Ariati, S.Pd 085268333202 Nova 085357391993

7 SDN 05 AMEN Suhana wati, S.Pd 082177786590 Risda 085758769467

8 SDN 06 AMEN Ahmad Fauzi, S.Pd. SD 081368014039 Edi sukaimi 081377676717

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sukaraja

Depi Perianti, SKM


Nip. 198406242009032005